10.10.2015 – 31.01.2016: De Pont Tilburg NL, Kees de Goede, ‘Perpétuel’, werk in collectie

Deze tentoonstelling biedt de mogelijkheid om verschillende groepen schilderijen en tekeningen van Kees de Goede (Koog aan de Zaan, 1954) in samenhang te bekijken. Vanaf begin jaren tachtig tot nu worden doorlopende lijnen en motieven zichtbaar in een oeuvre dat op het eerste gezicht heterogeen lijkt maar het bij nader inzien zeker niet is.
De natuur en de wereld, De Goede kijkt er met dezelfde verwondering naar. Voor hem moet een kunstwerk, zoals hij in een interview zei “Altijd genereus zijn; het moet de kijker iets geven en tegelijk even vanzelfsprekend zijn als regen of zonneschijn”.
Een opvallend bestanddeel van zijn oeuvre is het ronde schilderij – voor het maken van een compositie niet het gemakkelijkste vertrekpunt. De tondo, zoals deze vorm ook wel wordt genoemd, heeft een lange artistieke traditie en is bij uitstek geschikt om de overgang tussen aardse en hemelse sferen te verbeelden. Klassieke voorbeelden, zoals de beroemde plafondschildering van Andrea Mantegna in het Palazzo Ducale in Mantua, inspireren De Goede en hij bouwt erop voort. Zijn ronde schilderijen roepen een intens gevoel van rust en ruimte op.
Kees de Goede heeft speciaal voor deze tentoonstelling een prent gemaakt die in gelimiteerde oplage te koop is.
www.depont.nl

14.10.2015 – 29.11.2015: Gorcums Museum, Gorinchem NL, Dick en Trudy Bosch ‘Pixels en penseelstreken’

14.10.2015 - 29.11.2015, Gorcums MuseumIn de tentoonstelling Pixels en penseelstreken wordt het recente werk van Dick en Trudy Bosch getoond. Van Dick zijn er kleuren- en zwart-wit foto’s te zien en van Trudy een  serie abstracte acrylschilderijen.
De opening wordt donderdag 22 oktober om 19:30 uur verricht door Jack Oostrum.  U bent van harte welkom op de eerste etage van het Gorcums Museum. De etage waar  in samenwerking met het Huis van Inspiratie  aandacht besteed wordt aan regionale  kunst van amateurs en professionals.
www.gorcumsmuseum.nl

17.10.2015 – 14.11.2015: Galerie 9, Amsterdam NL, Tije Domburg dna-series, Eddy Stikkelorum sculpturen

17.10.2015 - 14.11.2015, Galerie 9Tije Domburg (Amsterdam, 1947) maakte na het verlaten van de Rietveld Academie  een aantal jaren uitsluitend keramische vormen. witte objecten en wandreliëfs: altijd opgebouwd uit meerdere basisvormen als cilinders en blokken. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden de reliëfs alleen nog in wit papier uitgevoerd. In series werden  -opnieuw-  licht en schaduwwerking, ritme, en het ontleden en opbouwen van elementen onderzocht. het gaat in die reliëfs altijd om de ordening en opbouw van grote aantallen kleine elementen/bouwstenen waarbij ‘het totaal meer wordt dan de som der delen’. De sobere constructivistisch aandoende werken hebben dan ook al vaak een enigszins lyrische ondertoon.
Rond 1990 vertaalt de behoefte aan ordening en rangschikking van grote aantallen zich letterlijk in cijfers en getallen. Het cijfer als bouwelement, maar óók als symbool om de oneindige en ongrijpbare werkelijkheid uit te drukken. ‘De macht van het getal’. Toen deed overigens ook kleur haar intrede in zijn werk. En sinds ongeveer 2000 zijn de vier letters acgt  (die staan voor de basen waar uit dna is opgebouwd)  de nieuwe bouwstenen voor een aantal kleurrijke tableaux.
Tije Domburg is al een aantal jaren geboeid door de onderzoeken rond  -met name-  het menselijk genoom, en de gegevens en verwachtingen die daar uit voortkomen. Hij is sindsdien bezig met de verbeelding van zijn persoonlijke genoom, eigenlijk een dna-zelfportret, in een (oneindige) reeks tableaux die hij omstreeks 2114 (geen typefout) hoopt te voltooien. De ontwikkelingen rond het dna-onderzoek zijn de aanleiding, zijn de brandstof die de artistieke motor op gang brengt. Hij blijft tenslotte een lyrisch constructivist, en de dubbele helix blijft natuurlijk een prachtige constructivistische vorm.

Eddy Stikkelorum (Den Haag, 1955), is een beeldend kunstenaar en vrij vormgever, voor wie artistieke vrijheid heel belangrijk is. Al tijdens zijn opleiding tot interieurarchitect vond hij dat zijn creativiteit teveel werd ingeperkt. In 1984 zette Stikkelorum uiteindelijk de stap naar het autonome vrije werk. Het vrije werk van Stikkelorum bestaat uit sculpturen/objecten gemaakt van moderne materialen zoals polyester, gelamineerd hout, perspex en epoxy.  Eddy Stikkelorum onderscheidt zich op twee belangrijke punten van andere autonome kunstenaars. Enerzijds door zijn totale afstand van referentie aan de buitenwereld; conceptueel, politiek en commercieel. Hij wil niet dat zijn objecten enige associatie van zijn werkelijkheid oproepen. Zijn streven is dat zijn werken gevoelens oproepen bij de toeschouwer zonder associaties met iets anders; het is het object zelf dat telt. Anderzijds is zijn enorme technische kennis van moderne materialen wat hem van anderen onderscheid.
Opening zaterdag 17 oktober 2015, 16:00 – 18:00 uur. www.gallerynine.nl.

10.10.2015 – 14.11.2015: Terra Delft NL, Objecten van Mieke de Groot

10.10.2015 - 14.11.2015, Terra Delft NLDe abstracte, mathematisch opgebouwde objecten van Mieke de Groot bevatten altijd als wezenlijk kenmerk dat het ontstaat door de herhaling van onderdelen. Dat houdt in dat een kunstwerk van haar ook kan bestaan uit verschillende losse delen, die dan samen weer een zekere symmetrie vertonen. Voorop staat dat de logica zichtbaar moet zijn. Wat betreft verhouding en maatvoering sluit zij aan bij de algemene wetten van de natuur. Door kleine wijzigingen aan te brengen, het zichtbaar verschuiven of draaien, wordt de strakke vorm doorbroken en ontstaan sierlijke, welhaast elegante objecten.
Door de wetmatigheid die vergelijkbaar is met een natuurlijk groeiproces, roepen haar objecten associaties op met vruchten, bloemen of schelpen.  Naast de facetjes die we kennen van eerder werk, heeft ze nu ook andere vormen gevonden om haar voorliefde voor ordening te verbeelden. Binnen de beperking van de wetmatigheid ervaart Mieke een vrijheid die haar heel veel mogelijkheden oplevert.
Op zondagmiddag 1 november om 15 uur vertelt Mieke de Groot over haar werk. Als u hierbij aanwezig wilt zijn meldt u zich aan via expo@terra-delft.nl. www.terra-delft.nl

04.10.2015 – 21.11.2015: Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen BE, Robert Fortgens ‘EYE LEVEL’

04.10.2015 - 21.11.2015, Galerie Schoots + Van DuyseHet werk van Robbert Fortgens wordt gekenmerkt door spectaculaire transities. Oorspronkelijk gestart als realistisch fijnschilder ontploft zijn werk, midden jaren tachtig, als het ware in een abstract expressionistische orgie van materie en kleur. Later introduceert hij de fotografie dat af en toe een grote zelfstandigheid opeist. Vrij vlug gaan de abstracte schilderkunst en de fotografie met elkaar in dialoog in duopresentaties om tenslotte met elkaar te versmelten in een fascinerende gelaagdheid. Beelden worden gerecupereerd, in superpositie geplaatst, overschilderd. De groeiende meerduidigheid van zijn werk kan gezien worden als een vertaling van de gretigheid en verwondering waarmee Fortgens naar de realiteit kijkt. In ‘Robbert Fortgens – On Eye Level’ komen een aantal fundamentele elementen uit zijn werk op evenwichtige wijze samen of zoals Fortgens het zelf formuleert: “Het gevecht met het werk en het gevecht met mezelf heeft plaatsgemaakt voor avontuur. Het grote verhaal is die samenkomst van alle elementen uit dat verleden.”
www.galerieschoots-vanduyse.com.

03.10.2015 – 25 10.2015: Schless Art, Bergen NH, Eric de Nie, Schilderijen en aquarellen

03.10.2015 - 25 10.2015, Schless ArtKLEUR, KLANK, MUZIEK, RITME, RUIMTE, ABSTRACT…  Allemaal woorden die een rol spelen en van toepassing zijn op het werk van Eric de Nie. Komend vanuit de figuratieve traditie, want zo opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie in de jaren zestig, heeft de Nie een hele weg afgelegd. Via super realistisch werk hetgeen hij trouwens tot in de puntjes beheerste, kwam hij bij diaprojecties terecht waarbij hij schilderde naar waarneming. Hiervoor gebruikte hij kleine kleurvlekjes die haast pointillistisch aandeden. Later ontstonden er werken met schaduwvlekken en kleurvlakken á la Rotkho. De Nie kwam steeds losser van de werkelijkheid. Veel geëxperimenteer met als gevolg steeds abstracter werk waarbij op een gegeven moment de verfkwast verdween en plaats maakte voor kleine plastic flaconnetjes met een tuitje. In de jaren negentig begon hij met zijn druiptechnieken, waarbij kleur, ritme en ruimte onderzocht werden. Net zoals menig kunstenaar had de Nie ook inspiratiebronnen, Mondriaan vanwege zijn zoektocht naar de heldere vorm, Monet vanwege zijn fenomenale kleurgebruik. Maar ook moderne muziek, zoals composities van bv. de Roemeen Ligeti, of de Amerikaan Morton Feldman spelen een belangrijke rol in zijn werk. In 2000 schilderde de Nie in een performance in de Beurs van Berlage zijn werk ‘Ostinato’, tijdens een uitvoering van ‘Canto Ostinato’ van Simeon ten Holt door 4 pianisten.
De ‘lijn’ in het werk van Eric de Nie is belangrijk, ze vormt zich als het ware zelf. De verf op de rand van het schilderij aangebracht, loopt door de zwaartekracht naar beneden, waarbij de lijnen wisselen van vorm, kleur en intensiteit, al naar gelang de verf dikker of meer verdund is. Hierbij gaat de Nie als een dirigent te werk, hij stuurt zijn lijnen door het schilderij om te draaien of op z’n kant te zetten afhankelijk van de structuur die hij wilt verkrijgen. Zo ontstaat er van lieverlee ruimte en diepte in het schilderij. Maar de Nie laat zich hierbij ook verrassen door het onverwachte.
Opening 3 oktober 16.00 – 18.00 uur, openingswoord door Joke J. Hermsen, schrijfster en filosofe. www.schlessart.nlinfo@schlessart.nl  www.ericdenie.nl.

10.10.2015 – 08.11.2015: Galerie Badweg 3, Bolsward NL, Harriët IJkema, ‘Bewogen landschap’ objecten en werken op papier

10.10.2015 - 08.11.2015 Galerie Badweg 3‘Bewogen landschap’ is een solo-expositie van Harriët IJkema. In de tentoonstelling doet zij verslag van haar beeldend onderzoek. In objecten en werken op papier verbindt zij landschappelijke elementen aan de menselijke gemoedstoestand. Inkt, krijt, grafiet, verf en een beweeglijk, krachtig handschrift roepen een gelaagde, doorleefde werkelijkheid op; kleine houten ‘wolken’ richten de blik naar de hemel en nodigen uit tot reflectie. Het landschap is metafoor geworden. Licht en donker, leegte en volte, chaos en harmonie, bewogenheid en stilte wisselen elkaar af als in het leven zelf.
Behalve werken op papier maakt Harriët IJkema ook schilderijen en objecten. De diversiteit van haar werk weerspiegelt een fase in haar kunstenaarschap waarin zij de mogelijkheden van de beeldende taal onderzoekt, openbreekt, omkeert en afpelt – met het doel het punt te naderen waarop ‘alle valse vrede’ is weggevallen en alleen nog overgebleven is wat echt is, of zelfs: ‘waar’.
Voor IJkema geen schone schijn, geen kunst als kunstje. Op dit punt in haar loopbaan is zij niet zozeer op zoek naar een eigen stijl – want stijl wordt al gauw een methode en een methode staat tussen de maker en de waarheid in – zij is vooral bezig met het definiëren van een eigen attitude. Deze laat zich vooralsnog omschrijven als een zoeken naar waarachtigheid.
10 October 16:00 uur openingswoord door Janet Meester, beeldend kunstenaar en schrijver van tekst voor kunstenaars.
www.galeriebadweg3.nl. info@galeriebadweg3.nl.

10.10.2015 – 01.11.2015: Kunsthuis LOOF, Jubbega NL, Terri Brooks, Australië ‘It’s the thought thats counts’

10.10.2015 - 01.11.2015, Kunsthuis LOOFKunstenares Terri Brooks is on tour in Europa, eerst zal zij aanwezig zijn op de opening van haar expositie in Milaan, waarna zij doorreist naar Jubbega, Friesland, voor haar primeur in Nederland.
Terri Brooks heeft sinds 1989 vele solo/groeps exposities op haar naam (Australie, USA, Engeland, Duitsland, HongKong, Nieuw Zeeland en Italie). En nu voor het eerst in Nederland. Ze is bekroond met een BP Acquisitive Award en een Australia Council Grant, daarnaast vele finale plaatsen in grote Art Awards in Australie.. Haar werk is te vinden in de Neubrandenburg Museum Collectie, Duitsland, de Macquarie Group collectie, Westpac Bank, vele bedrijfs collecties, evenals talrijke particuliere verzamelingen in Australië, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Italië, Engeland en Hong Kong. Haar werken vind u ook in  exclusieve en bekroonde interieurs van toonaangevende interieur ontwerpers en architecten.
Terri Brooks werken refereren aan eigentijdse abstracte landschappen die hun essentie ontlenen aan de stedelijke omgeving, vooral aan haar gevels, patina, architecturale details en patronen en muren vol graffiti. Zij is geïnteresseerd in een natuurlijke manier van ‘mark making’, excessieve techniek vermijdend om vooral te focussen op de weergave van natuurlijke verwerings processen. De werken komen voort uit intuïtieve “mark making” en herhaling waarbij ze een vrijwel neutraal palet gebruikt. Voornamelijk zwart en wit, symbolisch voor het sterke contrast tussen licht en schaduw in Australië.
Opening 10 Oktober 17:00 uur, door mevr. S. Poepjes, Gedeputeerde Provinciale Staten Friesland, in aanwezigheid van de kunstenares Terri Brooks..

04.10.2015 – 20.12.2015: Galerie Den Heeck, Bornhem BE, Antonia Lambelé

04.10.2015 - 20.12.2015, Galerie Den HeeckAntonia Lambelé mag de titel van beeldhouwer opeisen alhoewel er niet echt boetseren en gieten aan haar werk te pas komt. Antonia is geen beeldhouwer in de traditionele zin. Zij behoort tot de internationale groep ‘mesures’ die verder werkt in de geest van de geometrische abstracte, de concrete kunst en het constructivisme. Uit een massief blok plexiglas ontstaat door zagen, slijpen graveren en polijsten een beeld dat het licht briljant weerkaatst.
Antonia Lambelé maakt naast schilderijen en beelden ook reliëfs bestaande uit verschillende materialen, meestal geassembleerd op een linnen basis, waarover al dan niet een geslepen plexiglas plaat wordt aangebracht. Bij Lambelé is geometrie een boeiend spel van volumes, vorm, schaduw en licht. De toeschouwer ervaart wanneer hij voor de werken van Antonia beweegt alle facetten van kleur, licht, spiegeling en vervorming.
Opening zondag 4 oktober 2015 om 15:00 uur. www.denheeck.be. info@denheeck.be

08.10.2015 – 01.11.2015: Arti Legi, Gouda NL, ‘Icelandic Art in Gouda’

08.10.2015 - 01.11.2015, Arti LegiIJsland is o.a. bekend vanwege de indrukwekkende en ruige natuur met spectaculaire watervallen, zwarte stranden, vulkanen, geisers en kokende zwavelvelden. Dat in IJsland ook heel bijzondere hedendaagse kunst wordt gemaakt, weten maar weinigen. Gedurende vier weken in oktober brengt Arti Legi daarom een groot en gevarieerd overzicht aan werken van meerdere kunstenaars in verschillende disciplines en technieken om ook deze bijzondere kant van IJsland onder de aandacht te brengen. Grote en kleinere schilderijen van Thorlákor Morthens Kristjánsson (Tolli) en Finnbogi Gretar Kristinsson zijn er te zien, naast sieraden in zilver met o.a. geometrische en florale Viking elementen van de goudsmid Karl Gustaf Daviðsson (Kalli).  Van de top-keramiste Svetlana Matusa (Lana) zijn er keramische objecten waarbij zij o.a. gebruik maakt van lava. Jón Adolf Steinólfsson laat in zijn verrassende sculpturen in hout en steen de IJslandse ziel doorschemeren. Karin Esther Gorter toont haar juwelen, waarbij vulkanische as en obsidiaan opgaan in sieraden van glas. JS Watch co. uit Reykjavík is met een bijzondere collectie van ambachtelijke en handgemaakte automatische  design horloges  aanwezig. ‘Icelandic Art in Gouda’ is een unieke  verkooptentoonstelling met een grote diversiteit aan kunstwerken. De verschillende  benaderingen en technieken van de kunstenaars weerspiegelen met elkaar diverse facetten en contrasten van IJsland met zijn ruige buitenkant, maar poëtische ziel.
www.artilegi.nl

10.10.2015 – 06.03.2016: Museum Amelisweerd, Nieuw werk van Armando ‘Vruchten van het voorjaar’ & ‘Bodemvondsten uit de tuin’

10.10.2015 - 06.03.2016, Museum AmelisweerdIn het MOA de tentoonstelling ‘Vruchten van het voorjaar’ met werk dat Armando in het voorjaar maakte. Vele werken hebben motieven uit de natuur in prachtige kleurschakeringen. Er zijn schilderijen met titels als Der Fluss, Wasser en Wolken. In werken als Damals, das Fenster en Beine toont Armando zich van een donkerdere kant. Vruchten van het voorjaar omvat naast schilderijen ook recente tekeningen en aquarellen, nog ongepubliceerde gedichten en de sculptuur Beine.
Vrijdag 30 oktober 16.30 uur gaat MOA-directeur Yvonne Ploum in het theater van het Koetshuis in gesprek met een of meerdere gasten. Deze keer over ‘Vruchten van het voorjaar’. Met medewerking van Salon Saffier en de muziekkeuze van de gast (Zie t.z.t moa.nl voor de gasten). Aansluitend kunt u aanschuiven bij het diner van restaurant de Veldkeuken. Afgelopen zomer waren achtereenvolgens Armando, Sjoerd Buisman en Charles Donker te gast in uitverkochte café’s. Aanmelden: info@moa.nl o.v.v. MOA-café  / toegang: € 12,50 (Museumkaart: € 7,50) incl. museumentree en drankje, excl. diner / reserveren & info aanschuifdiner: de Veldkeuken, tel: 030 890 54 67.

11.09.2015 – 25.10.2015: Galerie Eva Steynen, Antwerpen BE, Fred Michiels, ‘Too Much Feels Very Good’

11.09.2015 - 25.10.2015, Galerie Eva SteynenEva Steynen presenteert de solotentoonstelling ‘Too Much Feels Very Good’ (T.M.F.V.G.) van de Belgische kunstenaar Fred Michiels (1966). De tentoonstelling is het eerste resultaat van een nieuwe samenwerking tussen kunstenaar en galerist. Kleur en het zoeken naar nieuwe uitdagingen in de zowel geste en de materie in de act van het schilderen zijn een constante in het rijke oeuvre van Fred Michiels. In die zoektocht vervaagde het figuratieve langzaam uit zijn schilderijen om volledig te verdwijnen en plaats te maken voor vorm en materie. Michiels werkt in reeksen waarin hij telkens opnieuw de grenzen en de codes van een ‘schilderij’ verkent. Niet conventionele dragers zoals karton, boeken, paspoorten, aluminium, hardboard worden twee- en driedimensionale bedrijvigheid van olie, tempera, papier, plastiek, acryl en epoxy. De ondergrond speelt daarbij een even grote rol als het kleurrijke spel van geometrische vormen en penseeltoetsen. Zij vormen collage-achtige samenstellingen, gefragmenteerde uitsnijdingen en vergrotingen uit een voortdurend evoluerend geheel.
Waar zijn vroeger werk vooraf minutieus werd uitgeschreven, kleur, figuur… is de T.M.F.V.G. een nieuwe uitdaging in het loslaten van het rationele door te werken vanuit het instinctieve, de impulsieve geste en de directheid van de schilder en het oppervlak. Michiels ziet de abstractie als een instrument tot een gesprek, waarbij elke verhalende context achterwege is gelaten. Ze suggereren een oorsprong, fragmenten uit een grotere structuur. Grote en kleine formaten wisselen elkaar af. De monumentale werken vergroten de beweeglijkheid van het zien, je kan er in verdwijnen en ze raken aan het sublieme. De kleine tonen dan weer een speelse gevoeligheid, die vragen om van dichterbij te bekijken. Het werk van Fred Michiels geeft zich dan ook niet in één oogopslag te kennen, ze suggereren dat de vormen “af” zijn, maar evengoed lijken ze maar voor de helft geschilderd, en bovendien,” gesloopt”, alsof ze nog steeds in een eindeloze ontwikkeling zitten. Een voortdurend worden. www.fredmichiels.com
25 october 2015, 15:00 uur Boek Presentatie &  Performance. www.deviations.be  eva@evasteynen.be

25.09.2015 – 24.10.2015: Galerie Frank Taal, Rotterdam NL, Ronald Franke, Follow your bliss

25.09.2015 - 24.10.2015, Galerie Frank TaalStadsgezichten zijn het centrale motief in het werk van de Keulse schilder Ronald Franke (1960-2015). We zien dat waar wij anders alleen maar naar kunnen raden: Franke schildert kruispunten, stedelijke snelwegen, tramsporen, zoals zij met een extreem lange belichting op een foto zouden kunnen verschijnen. Wat overblijft is de essentie: Het gebouwde, het onbeweeglijke, men zou ook kunnen zeggen: Het Eeuwige. Tegelijk roept dit Onbeweeglijke in de zwart-witte stadsgezichten een gevoel van dynamiek bij ons op. Dit paradoxale effect ontstaat uit de licht-donker contrasten waarin de compositie is neergezet. “Het oog neigt altijd naar het helderste punt.” Door het licht brengt Franke in zijn schilderijen beweging en diepte. En de belofte dat het daarna verder gaat; de voorstelling voorbij.
In zijn laatste jaar begon Ronald Franke met goudverf te schilderen. In de eerste goudschilderijen zijn de stadsgezichten nog zichtbaar, maar ze maken al aanstalten te verdwijnen. De rotondes en tramsporen worden zichzelf losmakende draaikolken, er zijn geen lijnen meer maar cirkels. Ook de dynamiek is veranderd: Tevergeefs zoekt het oog naar het helderste punt.
Opening: vrijdag 25 september om 17:00 uur. Schrijfster en journaliste Sieglinde Geisel (geboren in Zwitzerland, woont en werkt in Berlijn) schrijft een boek over Ronald Franke; zijn leven en werk. Zij voerde intensieve gesprekken met de kunstenaar aan het eind van zijn leven. www.franktaal.nl.