31.08.2014 – 28.09.2014: Galerie NUMMER40, Doetinchem NL, About Strangers & Streets

Galery40 21082014Centraal staan deze keer de nieuwste wandobjecten van de Engelse kunstenaar Kate Brett. In de haar bekende stijl heeft zij weer een serie porseleinen reliëfs gemaakt waarop door middel van diverse druktechnieken figuratieve elementen zijn aangebracht. Geïnspireerd door het leven in de stad (Londen is haar thuis) en mensen die altijd op weg zijn naar hun volgende bestemming heeft zij weer een aantal krachtige beelden weten te realiseren.
In combinatie met het werk van Kate Brett geven zij deze keer het werk van de Australische kunstenaar Wendy Hannam extra aandacht. Haar compacte glasobjecten zijn met grote precieze gemaakt en laten geometrische patronen zien die abstracties zijn van stadsplattegronden of karakteristieke skylines. De fascinatie die beide kunstenaars hebben voor de structuur van en activiteiten in steden komt deze maal duidelijk tot uiting.
Opening bij Galerie NUMMER40, zondag 31 augustus tussen 13:30 en 17:30 uur.

23.08.2014 – 06.09.2014: Willem Baars Art Projects, Amsterdam NL, First Choice, Twelve masterworks

Willem Baars Projects 21082014De (kunsthistorische) toon van de tentoonstelling wordt gezet door een vroeg reliëfschilderij van Edward Kienholz uit 1960. De gevonden afval- en restproducten zijn door Kienholz verwerkt tot een dadaïstisch toevalswerk dat sterk maatschappijkritisch is en doet denken aan de vroege assemblages van Robert Rauschenberg en Jasper Johns. Een dergelijke kritische en radicale houding kon op weinig bijval rekenen in Amerika. Ook radicaal en fundamenteel, maar dan wel aan de andere kant van het spectrum, is het werk van Günther Förg met zijn grondige onderzoek naar de eigenlijke beeldende middelen binnen het schilderen. Dit komt tot uitdrukking in de nadrukkelijke aandacht voor formaat, kleur, vorm, textuur, materialen en werkwijze. Twee indrukwekkende en belangrijke werken van deze rijzende ster van de internationale kunstmarkt maken deel uit van de opstelling. Lees verder

30.08.2014 – 27.09.2014: Galerie Witteveen Amsterdam NL, Presentatie Linda Arts

Linda Arts, 2014, Zonder Titel 253, Olieverf op doek, 150 x 80 cm, Foto Peter CoxIn de projektruimte space 5: een speciale presentatie van Linda Arts. “De kern van mijn manier van werken ligt in het verbinden van uitersten“ zegt Linda Arts over haar werk. “Die uitersten zijn te karakteriseren als horizontaal en verticaal, licht en donker, ruimtelijk en vlak, glanzend en mat, maar ze liggen ook besloten in haar manier van werken. De schilderijen zijn niet alleen het resultaat van een systematische aanpak, waarbij de structuur van te voren wordt bepaald, maar ook van intuïtie en verwondering over wat zich tijdens het schilderen aandient.”
Opening bij Galerie Witteveen 30 augustus 2014 tussen 16:00 – 18:00 uur.

30.08.2014 – 14.09.2014: Huis Kernhem, Ede NL, Keer en Wederkeer, Marcel Verbrugge en Antonie den Ridder

Huis Kernhem 21082014In 2014, het jaar waarin we terugblikken op het feit dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog een aanvang nam, wilden Antonie den Ridder en Marcel Verbrugge in een gezamenlijk project hun persoonlijke engagement bij de fenomenen ‘oorlog’ en ‘vrede’ onderzoeken. Op basis van veelvuldige wederzijdse atelierbezoeken en onderlinge gesprekken is een beeldende dialoog ontstaan tussen beide kunstenaars. Het resultaat van dit intensieve proces heeft de vorm aangenomen van een aangrijpende en veelzijdige tentoonstelling. Een intensieve dialoog in woord en beeld tussen twee kunstenaars. De beelden zijn van Antonie den Ridder, de schilderijen en tekeningen van Marcel Verbrugge. Huis Kernhem.

04.09.2014 – 18.10.2014: Axel Vervoordt Gallery, Antwerpen BE, Günther Uecker

Günther Uecker,18102014Günther Uecker studeerde van 1948 tot 1957 aan de kunstacademies in Wismar, Berlijn-Weißensee en Düsseldorf. In 1957 werkte hij voor het eerst met spijker-reliëfs, een paar jaar later met draaiende schijven en lichtkasten. In 1962 richtte hij samen met Heinz Mack en Otto Piene een ‘lichtsalon’ in op de tentoonstelling ‘Nul’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam NL. Later maakte hij van alledaagse voorwerpen spijkerobjecten en organiseerde hij multimediale manifestaties. Hij realiseerde films en creëerde in 1971 een mechanisch orkest. Ook maakte hij decorontwerpen, onder meer voor Wagner-opvoeringen in Bayreuth. Uecker werd uitgenodigd voor documenta III (1964), 4 (1968) en 6 (1977) en hij vertegenwoordigde Duitsland op de Biënnale van Venetië in 1970 en 1972. Hij was vanaf 1976 docent aan de kunstacademie in Düsseldorf. In 1983 won Uecker de Goslarer Kaiser Ring en werd zijn werk tentoongesteld in het Mönchehaus Museum Goslar in Goslar.
Opening bij  Axel Vervoordt Gallery op 04.09.2014, 6-9 pm.

31.08.2014 – 05.10.2014: Galerie Wies Willemsen, Amsterdam NL, Roland van den Heuvel, olieverf schilderijen

Roland van den HeuvelRoland van den Heuvel is kunstenaar in hart en nieren, wars van stromingen, zich vastbijtend in het blijven ontdekken van en puttend uit zijn eigen bron. Vanaf 1980 is hij al op zoek naar zijn eigen werkelijkheid die zich voortbeweegt tussen figuratie en abstractie. Hij laat zich daarbij leiden door zijn nieuwsgierigheid, als een avontuur waarvan de afloop nooit helemaal vaststaat.
Zijn kunstwerken kenmerken zich door de textuur, de verflagen en het lijnenspel. Als een graficus krast hij de lijnen in de verf, zorgdragend dat de schilderijen als harmonieuze composities de stilte van vervlogen tijden oproepen en de vitale scheppingskracht van de eeuwigdurende veranderingsprocessen in zich dragen.
De expositie bij Galerie Wies Willemsen zal worden geopend door Peter Koopmans, kunsthistoricus, op zondag 31 augustus 2014 om 16:00 uur

07.09.2014 – 05.10.2014: Art Gallery O-68, VelpNL, Reflection on Expanding Spaces, Alexandra Arshanskaya

Alexandra Arshanskaya 18082014Zondag 7 september van 15:00 tot 17:00 uur opent Art Gallery O-68 een expositie met olieverfschilderijen van Alexandra Arshanskaya, Russische uit Amsterdam NL. De kunstenaar zal aanwezig zijn bij de opening en zal samen met Sharon Stewart een ‘live performance’ uitvoeren met beeld en muziek. Zij zal ter plekke tekeningen maken, die meteen geprojecteerd worden op de wand tijdens de uitvoering van een ter plaatse geïmproviseerde compositie van ‘field recordings’, geluid en muziek.

Beeldend kunstenaar Alexandra Arshanskaya maakt gebruik van verschillende technieken waaronder schilderen en tekenen, met daarnaast ook optredens. Haar werk is gewijd aan het waarnemen van de ruimte. Alexandra’s kunstpraktijk begon als een brede verkenning van ruimtelijke verschijningsvormen, zoals architectuur, stedelijke landschappen, perspectief, verdwijnpunten, oppervlakken, en kruispunten. Haar werken zijn bespiegelingen op de werkelijkheid. In haar schilderijen en tekeningen wekt ze een sterk gevoel van diepte en ruimte. Hierbij maakt ze gebruik van het samenspel van licht en schaduw, en van de illusies van perspectief en oneindigheid. Het emotionele aspect van de ruimtelijke waarneming speelt daarbij een belangrijke rol. Het wezen van haar werk bestaat uit de complexe versmelting van interne en externe werelden. Om de ruimtelijke indruk te benadrukken schildert Alexandra vaak door op de zijkanten van haar doeken. Zo wordt het vlakke beeld een 3-dimensionaal object. Alexandra maakt gebruik van levendige heldere kleuren en zacht vloeiende overgangen tussen die kleuren. Ze waardeert de klare lijn en gebruikt een heel precieze penseeltechniek. Lees verder

01.06.2014: Bushalte Stadhuisplein Eindhoven NL, ‘OOG + OOR’ 2014, Paul en Sappho Panhuysen

Paul Panhuyzen, Oog en Oor, Bushalte Rietveld Eindhoven, 2014, foto Pieter BoersmaOp uitnodiging van ‘Stichting Bushalte van Rietveld’ is sinds juni 2014 een jaar lang het werk ‘Oog + Oor’ van Paul Panhuysen te zien in de informatiezuil van de door Gerrit Rietveld in 1962 ontworpen bushalte. In OOG + OOR zijn beeld en geluid op ‘sudoku’ getallenreeksen gebaseerd. Het ontwerp in de zuil is een detail van een groter werk van Paul Panhuysen dat bestaat uit 81 modules. Voor het carrillon in het nabijgelegen Stadhuis heeft Paul Panhuysen 365 geluidsfragmenten gekozen, voor iedere dag van het jaar één compositie, die op het hele uur wordt gespeeld. OOG + OOR is een jaar lang te zien en te horen. Dit werk is gemaakt door Paul Panhuysen in nauwe samenwerking met zijn dochter Sappho Panhuysen.
Stichting Bushalte van Rietveld, opgericht in 1999 door de architecten Arie van Rangelrooij, Bert Staal en Hans Thomassen, heeft als doel het in standhouden en laten functioneren van het door Gerrit Rietveld ontworpen wachthuisje annex publiciteitszuil. Ieder jaar wordt een kunstenaar, ontwerper of architect uitgenodigd zich te laten inspireren door dit werk van Gerrit Rietveld.

09.08.2014 – 21.09.2014: De Vishal & Grote of St. Bavokerk, Haarlem NL, KLAAR

09082014VishalHaarlemGastcuratoren van de tentoonstelling KLAAR! Tonneke Sengers en Frans Vendel kozen voor de tentoonstelling in de Vishal kunstenaars die werken met strakke heldere vormen en kleuren. Zij hebben echter allemaal hun eigen filosofie, beeldtaal en medium. De tentoonstelling die is ingericht op twee bijzondere locaties, omvat ruimtelijk werk, muurschilderingen, fotografie, werken op paneel, papier, doek, aluminium en dibond. In de ‘donkere ruimte’ in De Vishal is een digitale sculptuur te zien. Een aantal kunstenaars toont (tevens) werk in de Grote of St. Bavokerk. Naast sculpturen van Piet Tuytel is daar een istallatie en een wandobject te zien van Jan Robert Leegte, schilderij van Johan van Oord en is John Adams Griefen aanwezig met werk op paneel en papier. Met werk van: John Adams Griefen, Sanne Bruggink, Kuno Grommers, Gracia Khouw, Jan Robert Leegte, Johan van Oord, Jan van der Ploeg, Tonneke Sengers, Piet Tuytel, Frans Vendel, Marije Vermeulen en Fabian Westphal.

28.09.2014 – 21.12.2014: Galerie Den Heeck, Bornum BE, Judith Nem’s & Dirk Verhaegen

14082014DenHeecksDe abstract geometrische schilderijen van Judith Nem’s ontstaan door horizontale of verticale permutaties van een aantal vooraf gedefinieerde elementen.Deze permutaties komen eerst eenvoudig over maar krijgen snel een complexe betekenis, versterkt door het gebruik van zuivere kleuren. De werken op papier balanceren tussen schilderijen en beelden. Het beschilderd papier wordt op hout gekleefd, van dichtbij gezien geven ze de indruk schilderijen te zijn, van verder doen ze door licht en schaduw een driedimensionale beleving ontstaan.
In haar zuiverste vorm heeft de wiskunde met de kunst haar sublieme nutteloosheid gemeen, maar heimelijk hopen zij op hun legitimatie in de realiteit. Dirk Verhaegen zegt van zichzelf dat hij ‘systematische kunst’ maakt, een extreem rationele stellingname binnen de reeds lange geometrische en constructieve traditie. Logische mathematische spelregels laten het werk of een reeks werken als het ware vanzelf ontstaan. Volgens op voorhand in de geest bedachte wiskundige principes ontstaat een werk of een reeks werken als het ware automatisch. In de jaren zeventig waren dat vooral lineaire werken en systematisch onregelmatige veelhoeken, soms met de muur als drager. Later zijn het ‘transacties’, dynamische lijnen springen heen en weer over samengevoegde of overlappende beeldvelden; een geordende wirwar die ons aan geregistreerde oogbewegingen of partituren voor elektronische muziek herinnert.
Opening bij Galerie Den Heeck 28 september 2014, 15:00 uur. Toelichting Sergio Servellón directeur FeliXart Museum.

07.09.2014 – 05.10.2014: Galerie Franzis Engels, Amsterdam NL, ‘LIFE LINES’

11082014 Galerie Franzis EngelsGalerie Franzis Engels is proud to present four artists of consummate craftsmanship Strong lines are integral to all their works and with these they mine fine conceptual works in steel, clay, marble, charcoal, oil paint and bronze.
In the sculptures of Willem Harbers we enter a world of curious unexpected lines, of seemingly displaced machine parts coming together in silence to unite in whole works. The sculptures breathe an electric stillness. They sparkle in their beauty. Each component has been precisely crafted from marble and metal. Machines conceived for boundless stillness.
Karin Rianne Westendorp creates work that invites you to look again – and again. Like peeling off the layers of the onion her works lure you deeper. With paper and charcoal she uncovers a vast powerful landscape with delicate tiny lines. There is a sense of solitariness in her drawings. The solitariness of the artist communicates in calm and warmth with the solitariness in the viewer.  Her drawings are fearless.
The lines in the sculptures of Deirdre McLoughlin push into and gather the surrounding space. They resonate a sensuality that compels touch and at the same time a quality of humour implies distance. Her works are in high-fired ceramic, that material that brings us sculptures from the deep past and made to survive into a far-flung future. Signs that we are here now.
Christiaan Kuitwaard’s paintings live in the twilight, between light and dark. They softly express a presence that is absent. The works are calm and in the deepest sense – still lifes. A quality of peace transcends the controlled anguish. The works are haunting in their beauty.
You are cordially invited on the opening Saturday 6th and Sunday 7th of September, from 13.00 until 18.00 hours.

13.082014 – 03.09.2014: Galerie Beeld & Aambeeld, Enschede NL: Zomertentoonstelling 2014, Wicher Booij, Beate Dyck en Jeanet Metselaar

Beate Dyck, 'Rhytmus mit Rot', 40x50 cm, 2012Bij Galerie Beeld & Aambeeld voor deze keer een drietal kunstenaars.
Voor zijn sieraden gebruikt Wicher Booij (Hellendoorn) gekregen, gevonden of verzamelde materialen die een geschiedenis hebben. Zij krijgen een tweede leven in een nieuwe toepassing als sieraad. Uitgangspunten hiervoor zijn beweging, herhaling, schoonheid en humor met als uiteindelijke doel het feestelijke gevoel van de drager/draagster te vergroten.
Ook de grondstoffen voor de werken van Beate Dyck (Berlijn) krijgen een tweede leven. Dyck manipuleert, snijdt, scheurt, trekt, verkreukelt, draait en herschikt vooral gebruikte boeken. En als resultaat van al deze ingrepen ontstaan intrigerende kunstwerken die amper nog verwijzen naar het oorspronkelijke materiaal: telefoongidsen, gezangenbundels of wetboeken.
De sieraden van Jeanet Metselaar (Groningen) zijn zonder uitzondering prominent aanwezig. Door het formaat, de kleur en het materiaalgebruik ontkomt de drager niet aan aandacht. Zelfs als ze niet gedragen worden blijven deze sieraden fascinerende objecten. Voor haar allernieuwste serie halssieraden “Fantastic Plastic” gebruikt Jeanet Metselaar het zeer eigentijdse materiaal PLA filament, een biologisch afbreekbaar plastic, dat toegepast wordt in de 3D-printtechniek.

07.09.2014 – 18.10.2014: Galerie Ariana, Den Haag NL, Eva Beumer keramische objecten, Wim Zorn schilderijen

Galerie Ariana 08082014Eva Beumer, Van natuur tot object. Objecten waarin ondanks een zekere ordening een echo van leven weerklinkt. Door middel van het materiaal dat Eva gebruikt wil zij in haar beelden ook broosheid en vergankelijkheid uitdrukken. Zij zoekt daarbij steeds de grenzen op tussen abstractie en figuratie.
Wim Zorn maakt reliëfschilderijen op basis van vorm, kleur en ritme. Hierin toont hij natuurlijke structuren en kleuren die een zeer ruimtelijk effect hebben op de omgeving waar ze een plaats krijgen. Deze volstrekt unieke werken waarin bamboe is toegepast, wisselt hij af met poëtisch abstracte doeken zoals het schilderij ‘De stier’. Een stoere kleurrijke compositie -uitgevoerd in losse streken, met het paletmes aangebracht- waarin Zorn opnieuw zijn eigenheid toont.
Opening bij Galerie Ariana zondag 21 september 2014, 15:00 uur, met toelichting van de kunstenaars op hun werk. Kees van Weeren, op de piano begeleid door Menno Boogaard, zingt liederen van Bertold Brecht op muziek van Kurt Weill en Hanns Eisler.

07.07.2014: Mondriaanfonds: Herman de Vries naar de Biënnale van Venetië IT

De presentatie ‘to be all ways to be’ van beeldend kunstenaar herman de vries (1931) en de curatoren Colin Huizing (1965) en Cees de Boer (1955) is door het Mondriaan Fonds uitgeroepen tot Nederlandse inzending voor de 56ste editie van de Biënnale van Venetië, die in 2015 zal plaatsvinden. Hiermee volgt het Mondriaan Fonds het advies van een jury, die uit vijf voorstellen het plan van herman de vries en het duo Huizing en De Boer koos.

07.08.2014: In November 2015, the Dallas Museum of Art will become the exclusive American venue

Aug5_Jackson_Pollock_Portrait_and_a_Dream600x261In November 2015, the Dallas Museum of Art will become the exclusive American venue for a new exhibition of works by Jackson Pollock, the first in over three decades to survey a phase of work known as his Black Pourings. Jackson Pollock: Blind Spots will illuminate this underexplored but pivotal part of the artist’s practice. The exhibition marks the first major DMA initiative to be curated by Gavin Delahunty, who joined the DMA as the Hoffman Family Senior Curator of Contemporary Art in May. More info: www.artfixdaily.com/artwire/release.