Introductie Alexander Rodchenko:

Alexander Michailovitsj Rodtsjenko, was een Russisch kunstenaar. Begonnen als beeldhouwer en schilder, specialiseerde hij zich later in grafische vormgeving en fotografie. Hij was één van de veelzijdigste Russische kunstenaars in de jaren ’20 en ’30. Hij werkte als beeldhouwer, schilder en graficus, maakte reclameposters voor films, winkels en fabrieken en ontwierp boekomslagen en meubels. Hij was ook één van de grondleggers van het Constructivisme.


Russian Constructivism by Alexander Rodchenko Russian Constructivism by Alexander Rodchenko.


Biografie:

Van 1910 tot 1914 studeerde Alexander Rodchenko onder Nikolai Feshin en Georgii Medvedev aan de kunstacademie van Kazan, waar hij ook zijn latere vrouw Varvara Stepanova leerde kennen. In 1914 ging hij naar Moskou RU en bezocht hij de Stroganov-kunstschool, een school voor toegepaste kunsten waar hij grafische vormgeving studeerde. Hij kwam hier in contact met Kasimir Malevitch en Vladimir Tatlin. In de jaren daarna zou hij uitgroeien tot een van de belangrijkste kunstenaars van de Russische avant-garde.

Alexander Rodchenko, Dance, 1915Aanvankelijk maakte hij schilderijen in de trant van het Italiaanse Futurisme en maakte hij constructivistische werken en kubistische schilderijen.

In 1915 leerde hij het door Kasimir Malevitch en Michail Larionov ontwikkelde Suprematisme kennen, een uit het Kubisme voortgekomen, op zuiver geometrische vormen gebaseerde abstracte stijl en gaat Alexander Rodschenko suprematistische werken van grote kracht schilderen.

Tegenover Kasimir Malevitch spiritualisme stelde Vladimir Tatlin de Abstractie van een tastbare aanwezigheid. Vertrekkend vanuit het Kubisme en experimenten met driedimensionale collages ontwikkelde hij samen met Alexander Rodtsjenko mobiele open constructies. Embleem van dat Constructivisme, sterk doordrongen van de marxistisch-leninistische ideologie, werd de maquette die Vladimir Tatlin in 1919-20 ontwierp voor het, nooit uitgevoerde, Monument van de Derde Communistische Internationale.

In 1917 maakt hij een serie werken onder de titel ‘Beweging van gekleurde vlakken met het een geprojecteerd op het ander’ en ontwerpt hij de verlichting voor Café Pittoresk in Moskou met dezelfde dynamische elkaar kruisende elementen.

Vanaf 1918 staat hij samen met Olga Rozanova aan het hoofd van de afdeling toegepaste kunsten van Narkompros. en is hij van 1918 – 1926 leraar aan de Proletcult-school in Moskou RU.

Samen met zijn vrouw Varvara Stepanova en Alexei Gan publiceerde hij ‘Het programma van de groep van constructivisten’. Hij werd lid van de Inkhuk en werd docent aan de Vkhutemas in Moskou.

In 1921 schiep hij met een drieluik, bestaand uit een rood, geel en blauw schilderij, een meesterwerk van absolute schilderkunst.

Slechts van 1914 – 1921 heeft Alexander Rodschenko geschilderd. Hij behoorde in die tijd tot een van de vooruitstrevende figuren van de Russische avant-garde (Constructivisme).

Na de Russische Revolutie was Lenin van mening dat kunst een grote rol kon spelen in de communicatie met het Russische volk. Alexander Rodtsjenko was een typische exponent van die tijd, en zijn fotomontages en affiches werden door verschillende staatsinstanties gebruikt. Bij het vervaardigen van die affiches werkte hij vaak samen met de dichter Vladimir Majakovski, die de tekst op de affiches voor zijn rekening nam. Ook waren zij samen verantwoordelijk voor tijdschriften zoals LEF, waarvan Alexander Rodtsjenko de omslag deed (heel beroemd werd zijn cover van Majakovski’s geliefde Lili Brik), en waarvan Majakovski de redacteur was.

Na de dood van Lenin nam het beleid onder Stalin na 1920 echter een andere richting. Het socialistisch realisme werd de officiële stijl voor Russische kunstenaars, en iedereen werd geacht zich aan te passen aan dit beleid. Toen Lenin de kunst meer en meer aan banden legde, gaf Rodschenko het schilderen op. Rodchenko trok meer en meer naar het idee dat de kunstenaar zich in dienst kon stellen van de revolutie door praktische toepassing van kunst in bouwwerken, architectuur, theater en industrieel en grafisch ontwerp. Na 1921 wijdde hij zich dan ook bijna uitsluitend aan grafiek, textiel en theater ontwerpen.

Tussen 1922 en 1924 legde Alexander Rodtsjenko zich in het kader van zijn affiches en boekomslagen steeds meer toe op het maken van fotomontages van bestaand fotomateriaal. Beroemd werden vooral zijn illustraties bij Vladimir Majakovski’s dichtbundel Pro éto (‘Daarover’), waarin deze zijn liefde voor Lilia Brik bezong. Alexander Rodtsjenko probeerde in zijn montages de dichtregels van Majakovski in beelden om te zetten, wat resulteerde in een unieke combinatie van fotomontage en constructivistische vormgeving.

Pas in 1924, toen hij steeds meer problemen kreeg om geschikte foto’s te vinden, besloot hij zelf te gaan fotograferen en kwam hij tot de slotsom dat de fotografie het artistieke medium bij uitstek was. Omdat met een camera vanuit alle posities opnamen gemaakt kunnen worden, was de fotografie volgens hem te vergelijken met het actieve oog van de mens. Het medium was daarmee voorbestemd om de verwarrende indrukken waaraan de moderne grotestadsbewoner blootgesteld wordt op een passende wijze vast te leggen. Hij wilde de fotografie met gedurfde en ongebruikelijke camerastandpunten bevrijden van het primaat van het buikperspectief en andere conventies en ontwikkelde zich zo tot een belangrijke voortrekker van het fotografisch constructivisme.

In 1928 schreef Alexander Rodtsjenko in een essay: “Om de mens een nieuwe manier van kijken te leren, moet men alledaagse, vertrouwde voorwerpen vanuit volledig onverwachte hoeken en in onverwachte situaties laten zien; nieuwe voorwerpen dienen van verschillende kanten gefotografeerd te worden om een compleet beeld van het voorwerp te geven”. De picturalistische opvatting van de fotografie, met name het oneigenlijke gebruik van beeldmiddelen en het negeren van wat eigen was aan het medium, riep na verloop van jaren steeds meer weerstand op.

In 1933 maakte hij een fotoreportage van de aanleg van het Witte Zee-Oostzeekanaal. Daarna legde Rodtsjenko zich toe op het fotograferen van sportbijeenkomsten en parades. Hij groeit in die jaren uit tot voortrekker van het fotografisch Constructivisme. Hij wil de beschouwer een nieuwe manier van kijken leren door met ongebruikelijke camerastandpunten te werken. Hij fotografeert alledaagse onderwerpen vanuit onverwachte hoeken en in onverwachte situaties. Hij integreert in zijn fotografische composities tralies, trappen of leidingen die hij verandert in een abstract, constructivistisch lijnenspel.

In 1942 stopte Alexander Rodchenko met fotograferen.

Alexander Rodchenko moest, net zoals zijn vele collega’s, de avantgardistische idealen van de revolutie in de jaren dertig inruilen voor sociaal-realistische projecten. Zo maakte hij, ‘modern’ vormgegeven, fotoboeken over het Rode Leger en de Sovjet Unie in opbouw.

Na zijn dood, in 1956, werd er in zijn studio zo’n fotoboek gevonden. Het ging over het land Uzbekistan, waar Stalin in 1937 de gehele politieke leiding had laten uitmoorden. Het fotoboek was zeven jaar daarvoor, omstreeks 1930, gemaakt. Er stonden veel foto’s in van vermoorde politici. Rodchenko had, in opdracht van de Stalinistische leiding, op de groepsfoto’s van politici met zwarte inkt de gezichten van de personen die waren vermoord weggekrast. De politici waren niet alleen vermoord, maar ze moesten ook uit de geschiedenis verwijderd worden.


Beschrijving werk:

Nog uitwerken.


Alexander Rodchenko, theredlist

Alexander Rodchenko, theredlist.


Rodchenko & StepanovaNaam: Alexander Michailovich Rodtsjenko.
Geboren: 05.12.1891, Sint-Petersburg RU.
Overleden: 03.12.1956, Moskou RU.
Nationaliteit: Russische.
Woon / werkplaatsen:

 • 1891 – ????, Sint-Petersburg RU.
 • ???? – ????, …
 • 1914 – 1956, Moskou RU.

Kunstopleiding:

 • 1910 – 1914, Kunstacademie van Kazan.
 • 1914 – ????, Stroganov-kunstschool Moskou, grafische vormgeving.

Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:

 • 1918 – 1926, Docent Proletcult-school, Moskou RU.
 • ???? – ????, Docent Vkhutemas in Moskou RU.

Onderscheidingen:
Actieve periode:


Vertegenwoordiging:
Contactpersoon: 
Adres:
Telefoon: +31(0)
Email:
Website:
Emedia:


Kunstvormen: Beeldhouwer, schilder, grafische vormgeving, fotografie.
Kunststromingen:

Kunstfasen:

 • 1910 – ????, Studieperiode:
 • ???? – ????, Schilderperiode.
 • 1918 – ????, Docentschappen.
 • ???? – 1942, Fotografieperiode.

Technieken:
Bekende werken:
Projecten / opdrachten:


Kunstgroepen:

 • Inkhuk.

Kunstrelaties:

 • Wassily Kandinsky | RU 1866 – 1944 FR | Schilderijen, Grafiek | Abstract Expressionisme.
 • Kasimir Malevitch | UA 1878 – 1935 RU | Schilderijen | Kubisme, Constructivisme, Suprematisme.
 • Varvara Stepanova, echtgenote en schilderes.
 • Vladimir Tatlin | UA 1885 – 1953 RU | Schilderijen, Constructies, Sculpturen | Constructivisme.
 • Alexei Gan,

Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:

Overheidscollecties:
Private collecties:
Galerie collecties:

 • Galerie Fiolet, Winterswijk NL.

Museumexposities: (Solo / Groep / Duo / ?)

 • 2014: Galerie Fiolet, Winterswijk NL, Foto’s van Alexander Rodchenko (1891-1956).

Overige exposities: (Solo / Groep / Duo / ?)


Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites: www.kunstbus.nl/kunst/alexander+rodtsjenko.


Citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: Onbekend.
Privacy: N.v.t.
Bijgewerkt: 25082014/13072018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.