Introductie Anthony Caro: (in bewerking)

Anthony Caro was een Engelse beeldhouwer, die zijn opleiding kreeg aan Royal Academy Schools in Londen GB. Hij werkte vooral in …….. Lid van de groep …… Had ondermeer exposities in …….. Ontving de ……. prijs. Belangrijke werken worden gerekend tot het Abstract Spatialisme. Bekende werken ………….. Beschouwd zichzelf als……


Biografie:

Anthony Caro heeft een grote invloed gehad op het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne, abstracte beeldhouwkunst. Zijn werk wordt gekenmerkt door zijn hergebruik van metaal (voornamelijk ijzer en staal) veelal afkomstig van de schroothoop.

Na zijn studie beeldhouwen aan de Royal Academy Schools in Londen, werkte hij vanaf 1951 als assistent van Henry Moore. Zijn werken uit die periode waren nog figuratief, mede door het feit dat de Royal Academy in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog beslist geen oog had voor de opkomende abstracte kunst.

Omslagpunt in zijn carrière was, gedurende zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten (1959 – 1960), zijn ontmoeting met de Amerikaanse beeldhouwer David Smith.

Van 1953 tot 1981 was Anthony Caro docent aan de St. Martin’s School of Art (nu bekend als Central Saint Martins College of Art and Design) in Londen en zijn voorbeeld heeft geleid tot vele veranderingen in de (Engelse en internationale) beeldhouwkunst.

Vanaf 1963 stelde Anthony Caro zijn werken tentoon in een niet aflatende en tot heden voortdurende stroom exposities. Een daarvan is de door Tate Modern in Londen georganiseerde retrospectieve in 2005 ter gelegenheid van Caro’s tachtigste verjaardag. De expositie was tevens te zien in Valencia en Madrid (Spanje), Portland/Oregon en Los Angeles/Californië (Verenigde Staten) en Parijs (Frankrijk). Werken van Caro zijn permanent te zien in het beeldenpark van de Cass Sculpture Foundation in West Sussex, onder andere: The Tower of Discovery (1991), Goodwood Steps (1994), Tower (2001) en The Tower of Discovery (2007).

Anthony Caro overleed in Londen aan een hartaanval op 89-jarige leeftijd. [1]


Beschrijving werk:

Anthony Caro werkt meestal met staal, maar zijn creaties omvatten ook sculpturen in brons, zilver, lood, steen, hout en papier. Een aparte plaats binnen zijn zeer brede, en door vele kunstenaars nagevolgde, oeuvre nemen sinds 1966 de zogenaamde tafelsculpturen in: kleine metaalcollages, deels op en deels naast de tafel, waarop het object is geplaatst, hangend (Tablepieces).


Naam: Anthony Caro.
Geboren: 08.03.1924, GB.
Overleden: 23.10.2013, GB.
Nationaliteit: Engelse.
Woon / werkplaatsen:
Kunstopleiding: Royal Academy Schools, Londen GB.

Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:

 • 1953 – 1981, Docent aan de St. Martin’s School of Art (nu bekend als Central Saint Martins College of Art and Design).

Onderscheidingen:
Actieve periode:


Vertegenwoordiging: 
Contactpersoon: 
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

Emedia:


Kunstvormen: Sculpturen, Collages.
Kunststromingen:

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, Figurisme
 • 1947 – ????, Abstractie.

Technieken:
Bekende werken:
Projecten opdrachten:


Kunstgroepen:
Kunstrelaties:

 • David Smit.

Leerling van en/of invloed van:

 • Henry Moore | GB 1898 – 1986 GB | Sculpturen | Abstract Figurisme.

Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:

 • Los Angeles County Museum of Art (LACMA) US.
 • Museum Im Kulturspeichern, Würzburg DE.
 • Beeldenpark Cass Sculpture Foundation, West Sussex GB.

Overheidscollecties:
Private collecties:
Galerie collecties:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 •  2005, Tate Modern Londen GB, Retrospectieve gelegenheid van Caro’s tachtigste verjaardag. De expositie was tevens te zien in Valencia en Madrid (Spanje), Portland/Oregon en Los Angeles/Californië (Verenigde Staten) en Parijs (Frankrijk).
 • Beeldenpark Cass Sculpture Foundation, West Sussex GB.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: Onbekend.
Bijgewerkt: 26052014/15072018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.