Auteursrechten:

Paul Borsboom, eigenaar van de website www.paulborsboom.nl, hierna te noemen Website, verklaart dat de inhoud van de website, op zorgvuldige wijze en naar beste weten wordt samengesteld. Evenwel kan de Website op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de (oorspronkelijke) eigenaar. Wel is toegestaan de titel en een samenvatting van een webpagina weer te geven, mits met complete bronvermelding en een link naar het volledige artikel op de website. De Website dient in dit geval volledig opgeroepen en in beeld gebracht te worden in de internetbrowser.

Indien bij gebruik van artikelen van de Website niet is voldaan aan bovenstaande, is de Website, gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is de Website niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van de informatie of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. De Website zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

De Website wordt graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar de Website op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@paulborsboom.nl.


Privacyverklaring Website (Herziening 30.11.2018)

De Website is begaan met uw online privacy. Daarom doet de Website  al het mogelijke om uw privacy, in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website, te respecteren.

  • Gegevens webredactie: www.paulborsboom.nl / www.abstracte-kunst.org onder redactie van P.U. Borsboom, Almweg 1, 4284 VG Rijswijk NBr., 0183 443354, abstract@paulborsboom.nl.
  • Het begrip gebruik: In relatie tot deze Privacyverklaring wordt  het begrip ‘Gebruik’ van persoonsgegevens gedefinieerd als: Het verzamelen, verwerken, opslaan en weergeven van persoonsgegevens.
  • Bedoeling en gebruik persoonsgegevens Website: Het gebruik van persoonsgegevens nog levende ‘Moderne kunstenaars’ en andere levende personen voor de website is om de persoon te ‘duiden’ en in de huidige kunstwereld te plaatsen. Hiervoor worden, naast voornaam, naam, geboorteland en geboortejaar, de persoonsgegevens,  geboorte datum,  geboorteplaats, woonplaats en emailadres gebruikt.
  • Recht van toestemming: Iedere persoon waarvan persoonsgegevens worden gebruikt, wordt daarvan per email op de hoogte gesteld eb kan al dan niet mee akkoord gaan.
  • Contactformulieren. In de website is een aanvraagformulier opgenomen voor de Nieuwsbrief. Verder is er een ten behoeve van het Gastenboek een om enkele persoonsgegevens in te voeren, voornaam, achternaam en emailadres.
  • Recht van inzage en verbetering: Iedere vermelde persoon beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot zijn / haar persoonsgegevens. Richt daarvoor een verzoek aan Paul Borsboom, info@paulborsboom.nl.
  • Bewaarbeleid persoonsgegevens Website: De persoonsgegevens worden direct verwijderd indien de webpagina van de betreffend persoon wordt verwijderd.
  • Verstrekking persoonsgegevens aan derden: De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De persoonsgegevens die de persoon  zelf liet publiceren in de website zijn uiteraard wel voor derden toegankelijk.
  • Cookies: Er wordt in de Website en de Nieuwsbrief geen gebruik van cookies. Ook wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics, Facebook pixel of andere programma’s om statistieken te verzamelen.
  • Beveiligingsmaatregelen: Er zijn uitgebreide maatregelen genomen om de website zo goed mogelijk te beveiligen. De bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen zijn extra beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Reacties

Auteursrechten & Privacyverklaring — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *