Omschrijving Brokken Zijp:

De doelstelling van de ‘Brokken Zijp,  Stichting voor moderne en hedendaagse kunst’ is het bevorderen van de beeldende kunst na 1945. Dit tracht zij onder meer te verwezenlijken door het beheer en verdere opbouw van de aan de oprichters toebehorende collecties kunstwerken en kunstenaarsboeken op het gebied van de na-oorlogse kunst. Verder wordt beoogd aan deze collecties meer bekendheid te geven en toegankelijk te maken voor een algemeen publiek. Dit tracht zij te bereiken door middel van (openbare) tentoonstellingen, publicaties en lezingen alsmede door samenwerking met musea en andere kunstinstellingen. Hierbij worden ook beeldend kunstenaars betrokken.

In juni 1991 kopen Hans en José Brokken-Zijp (Brokken Zijp Foundation of Art) op Art 22 Basel in de galerie van Michèle Zeller hun eerste werk van herman de vries. Zeller nodigt het echtpaar uit naar Bern waar ze nog diverse ‘boekjes’ van de vries in de verkoop heeft, waaronder het inmiddels befaamde 16 dm ² an essay. Het is de start van een verzameling kunstwerken,-boeken en -publicaties van herman de vries, die tezamen nauw met elkaar verbonden zijn.

herman de vries is beeldend kunstenaar, natuurkenner, woordkunstenaar en dichter, filosofisch denker, fotograaf, publicist en uitgever. De wording van zijn kunst  is in zijn kunstenaarsboeken, waarvan hij er inmiddels meer dan honderd  heeft uitgebracht, van jaar op jaar te volgen. Ze vormen als autonome kunstwerken een substantieel onderdeel van zijn gehele artistieke oeuvre.

De acquisities stimuleren het echtpaar Brokken-Zijp tot de vorming van een  brede, internationale kunstverzameling die is ondergebracht in de in maart 2011 opgerichte ‘Brokken Zijp Foundation of Art  (BFA). Eén van de doelstellingen van de Stichting is zowel de kunstenaarsboeken als de kunstwerken zoveel mogelijk te tonen of in (langdurig) bruikleen te geven aan musea.


Naam collectie: Brokken Zijp, Stichting voor moderne en hedendaagse kunst
Opgericht: 2011.
Specialisaties: herman de vries.
Kunststromingen: Abstract.
Aangesloten bij:
Ondergebracht bij:


Contactpersoon:
Adres: 
Telefoon:
Email: brokkenbfa@home.nl.
Website: www.brokken-zijp-foundation.org.
Emedia:


Publicaties:


Moderne kunstenaars in collectie:

 • Ben Akkerman | NL 1920 – 2010 NL | Tekeningen, Schilderijen | Abstract Minimalisme (Geometrie).
 • Armando | NL 1929 – 2018 NL | Schilderijen, Sculpturen, etc. | Abstract Expressionisme, (Minimalisme).
 • Bernard Aubertin | FR 1934 – 2015 DE | Schilderijen | Abstract Minimalisme (Geometrie).
 • Bram Bogart | NL 1921 – 2012 BE | Schilderijen | Abstract Expressionisme, Action Painting.
 • Damien Hirst | GB 1965 – 1989 GB | Schilderijen etc. | Abstract.
 • Ger Lataster | NL 1920 – 2012 NL | Schilderijen | Lyrisme, Abstract Expressionisme.
 • Sol LeWitt | US 1928 – 2007 US | Sculpturen, Schilderijen, Tekeningen | Abstract Minimalisme (Geometrie).
 • Ad Reinhardt | US 1913 – 1967 US | Schilderijen | Abstract Minimalisme (Geometrie).
 • Peter Struycken | NL 1939 NL | Schilderijen etc. etc. | Abstract Speciaal.
 • Bram van Velde | NL 1895 – 1981 FR | Schilderijen | Lyrisme.

Exposities: (Solo / Groep / Duo / ?)

 • 2016: Museum van Bommel van Dam, Venlo NL, herman de vries 1960 – 1995, kunstenaarsboeken, collages, gemengde technieken en video.

Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie websites en publicaties.
Bijgewerkt: 19092015/06022016/02072018.


Reacties

Brokken Zijp | Stichting voor moderne en hedendaagse kunst — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *