Introductie Carel Kneulman:

Van Carel Kneulman wordt gezegd dat hij zocht naar een balans tussen de figuratieve kunst en de abstracte kunst. Hij kon, zoals hij zelf zei, “Niet kiezen tussen het figurisme en het abstracte”. Carel Kneulman wordt beschouwd als een experimentele beeldhouwer en gold als één van grote vernieuwers van de beeldhouwkunst na 1945.  Hij is vooral bekend geworden als de maker van beeld ‘Het Lieverdje’ op het Spui in Amsterdam NL.


Carle Kneulman, het Lievertje, AmsterdamCarel Kneulman, Het Lievertje Amsterdam.


Biografie:

De in een Amsterdamse ‘volksbuurt’ opgegroeide Carel Kneulman was ook als dichter begonnen, met titels als De jonge leeuwerik (1935) en Lentegeruchten (1939).

In 1941 zegde hij, naar aanleiding van de ‘Februaristaking’, zijn kantoorbaan op om beeldhouwer te worden. Nog hetzelfde jaar werd hij toegelaten tot de Rijksacademie in Amsterdam NL waar hij les kreeg van Jan Bronner, de nestor van de Nederlandse beeldhouwkunst tussen 1930 en 1960. Carel Kneulman beleefde zelf zijn doorbraak in 1952 toen hij tijdens Sonsbeek bij Arnhem NL ‘De Europeanen’ (1949/1950) en ‘Kind’ (1950) exposeerde. Beide beelden waren ‘een protest tegen de rotzooi van de oorlog’. Vooral ‘De Europeanen’ maakte een verpletterende indruk: twee lange figuren, een draagt een kop in zijn uitgerekte armen, de ander is verworden tot een skelet. Kind, een levensgroot figuur dat bang en vragend de wereld in kijkt, droeg hij op aan de Unesco.

Carel Kneulman richtte samen met Wessel Couzijn, Hans Verhulst, Ben Guntenaar en Shinkichi Tajiri in 1959 de Groep Amsterdam op. Later werkte hij samen met de bekende architecten Van Eyck en Hertzberger.

Zijn meest bekende beeld is ‘Het lieverdje’ uit 1959, een kereltje met de handen in de zij en een grijns om de mond, dat in de jaren zestig bekend werd als middelpunt van de Provo-protesten op het Spui in Amsterdam. Andere prominente werken zijn ‘Jacob en de engel’ in Amsterdam (1957), Monument wind en water in Veere (1964), Kruisbeeld (1965) dat hij voor Dachau maakte, Monument voor Gerrit van der Veen en het kunstenaarsverzet in Amsterdam (1973) en Lazarus leert opnieuw lopen in Den Haag (1981).


Carel Kneulman, Love Sfinx.Carel Kneulman, Love Sfinx.


Beschrijving werk:

Carel Kneulmans levensvisie draaide om het motto ‘de een is de ander’ – ongeacht zijn of haar status is de ene mens gelijk aan de ander (Existentialistische visie). Centraal in zijn werk staan vormen en figuren die elkaar nodig hebben en versterken( en of aanvullen. Kunst was bij Carel Kneulman nadrukkelijk verbonden met de maatschappij, met sociale bewogenheid. Het maakte hem tot beeldhouwer en bruggenbouwer ineen.


Carel KneulmanNaam: Carel Kneulman.
Geboren:  Amsterdam NL, 15.12.1915.
Overleden: Darp (Westerveld) NL, 15.01.2008.
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen:

 • 1915 – ????, Amsterdam NL.
 • ???? – 1970, Havelte, Darp.

Kunstopleiding:

 • 1943 – ????, Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam NL.

Toelagen:

 • 1950, Beurs van Galerie Bignou.
 • 1957, Studiebeurs Maison Descartes.

Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:

 • 1973, Docent Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam NL

Onderscheidingen:
Actieve periode: 1969 – 1990.


Vertegenwoordiging:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Kunstvormen: Sculpturen, Tekeningen, Gravures.
Kunstperioden: Modern.
Kunststromingen:

 • Abstract Figurisme | EU | 1910 – Heden | Tekeningen, Schilderijen, Sculpturen | Modern, Hedendaags.

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, …..

Technieken:
Bekende werken:

 • Het Lieverdje op het Spui in Amsterdam NL.
 • De Europeanen (1949).
 • Gerrit van der Veen Monument voor kunstenaarsverzet (1973) Plantage Middenlaan,  Amsterdam.
 • Jacob en de Engel, Hoofdbureau politie, Den Haag NL.

Projecten / opdrachten:


Kunstgroepen:  

Kunstrelaties:

 • Mari Andriessen,
 • Kees Andréa,
 • Hendrik Chabot,
 • Wessel Couzijn,
 • Edgar Fernhout,
 • Jan van Heel,
 • Koos Hooykaas,
 • Hans Verhulst,
 • Ben Guntenaar,
 • Shinkichi Tajiri,
 • Van Eyck, Architect.
 • Hertzberger, Architect.

Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:
Overheidscollecties:
Private collecties:

 • De Beeldbank.
 • Studium Generale.
 • Kunstcollectie Technische Universiteit Eindhoven NL.

Galerie collecties:


Museumexposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 1949, Beeldhouwers exposeren, Museum Fodor Amsterdam NL.
 • 1951, Nederlandse Beeldhouwkunst, Gemeentemuseum Den Haag NL.
 • 1959, Beelden in het heden, Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum, Amsterdam NL.
 • 2005, Museum Beelden aan Zee, Scheveningen NL.

Galerie exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 1960, Carel Kneutman, Jan Sierhuis en v. Soest, Galerie D’Eendt, Amsterdam NL.

Overige exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 1949, Sonsbeek ’49, Arnhem NL.
 • 1952, Sonsbeek ’52 – Stichting Sonsbeek ’49 – 1952 Arnhem NL.
 • 1958, Sonsbeek Beeldhouwkunst Sonsbeek, Arnhem NL.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken: 

 • 2001,  Jeanine van Santen: afstudeerscriptie over Carel Kneulman, Rijksuniversiteit Leiden.
  Carel Kneulman , Boelema, I. & Hoekstra, F.

Artikelen:

Radio / Televisie:
Video / film:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: Stichting Pictoright, Amsterdam NL.
Emailcontact:
Bijgewerkt: 01012014/19092015.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.