25.01.2015 - 30.08.2015, Museum van Bommel van DamNa vier jaren van intensieve voorbereidingen presenteert Museum van Bommel van Dam de Collectie Jef Diederen Venlo NL. Het museum toont een selectie uit de in 2011 aan de gemeente Venlo NL overgedragen collectie van Jef Diederen.  De schenking biedt een fascinerende inkijk in het buitengewoon productieve en persoonlijke leven van een nationaal boeiende 20ste-eeuwse beeldend kunstenaar, die zich in picturaal opzicht altijd is blijven ontwikkelen.

Jef Diederen (Heerlen, 1920 – Amsterdam, 2009) is vooral bekend als schilder van het lyrische landschap, deels abstract, deels figuratief, met een bijzonder goed ontwikkeld gevoel voor kleur en ritmiek. Terugkerende thema’s zijn het landschap, de poëzie en de muziek. Maar ook het engagement; zijn maatschappelijke betrokkenheid komt tot uitdrukking in werken die het Limburgse landschap en de mijnbouwgeschiedenis in herinnering roepen, maar ook de persoonlijke ontzetting over oorlog en geweld is door de kunstenaar steeds op gevoelige wijze vastgelegd.

In 2011 ontvangt het museum van mevrouw Rietje Diederen–van Emmerik uit Amsterdam een waardevolle nalatenschap met magnifieke kunstwerken van Jef Diederen. Uit de schenking, die officieel Collectie Jef Diederen Venlo wordt genoemd, blijkt dat Diederen gedurende zijn lange kunstenaarschap telkens weer nieuwe, artistieke ontwikkelingen doormaakt.
Vanuit een absolute drang naar vrijheid, intense afschuw van geweld en onbevangen houding ten aanzien van het leven zelf, smeedt hij expressieve en kubistische kunst uit Frankrijk, non-figuratieve kunst uit Amerika, Oosterse kalligrafie en Pop Art op bijzondere wijze aaneen. Op de toppen van zijn innovatieve kunnen maakt hij series werken op papier. Schitterende sequenties met een mooie mix van abstractie en figuratie. Later ontstaan lekker los geschilderde tuinen, krachtig weergegeven, karakteristieke deuren en subtiel verbeelde landschappen.
De kunstenaar voelt zich verbonden met immigranten en heeft oog voor achtergestelde minderheden en ontheemden. In zijn werk ageert hij hyperscherp tegen onrecht: van Zuid-Afrika tot Amerika. Voorts koestert hij een picturale liefde voor muzikanten die vol vuur Flamenco spelen of vooruitstrevende Jazz vertolken alsook voor poëzie. In een fraaie coloristische finale versterkt hij zijn uitgebeende vormentaal door geraffineerd kleuren in half transparante lagen over elkaar heen te plooien. Een must see voor diegenen die maximaal van minimaal willen genieten.
Bij de expositie verschijnt een publicatie van 192 pagina’s met artikelen van museumdirecteur Rick Vercauteren, kunsthistorica Lies Netel en publicist Wim van Cleef. Het boek ontsluit in woord en beeld de artistieke essenties van de in 2011 geschonken nalatenschap van Jef Diederen. Centraal staan de schilderijen en werken op papier, aangevuld met human interest foto’s, portretten van familie en vrienden en afbeeldingen van werken van internationale kunstenaars om het oeuvre in een bredere context te plaatsen.


Naam collectie: Collectie Jef Diederen Venlo.
Opgericht:
Specialisaties: Jef Diederen.
Kunststromingen:
Aangesloten bij:
Ondergebracht bij: Museum van Bommel van Dam.
Openingstijden:


Contactpersoon:
Adres: 
Telefoon: +31(0)
Email:
Website:
Emedia:


Publicaties:


Kunstenaars in collectie:

  • Jef Diederen | NL 1920 – 2009 NL | Schilderijen | Lyrisme.

Exposities:

  • 2015: Museum van Bommel van Dam, Venlo NL, Collectie Jef Diederen Venlo.

Nieuwsberichten:

Bijgewerkt: 27012015/23022016/16072018.


Reacties

Collectie Jef Diederen Venlo — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *