Omschrijving Constructivisme (Synoniem of inbegrepen)


Het Constructivisme is in 1913 ontstaan in Oekraïne / Rusland. Het verwierp de traditionele denkbeelden over kunst en vond dat het de vormen en processen van de moderne technologie moest nabootsen. Dit gold voornamelijk sculpturen, die ‘geconstrueerd’ werden uit onderdelen, waarbij industriële materialen en technieken werden gebruikt. Abstracte vormen worden gebruikt om constructies en bouwsels te creëren die deden denken aan machines en in de ruimte worden geplaatst.

Hoewel het ‘zuivere’ Constructivisme gedurende de eerste jaren van de revolutie algemeen verspreid was in Oekraïne/Rusland, zijn de doelen en de idealen ervan gedurende de gehele twintigste eeuw door kunstenaars nagestreefd. Ook hedendaagse kunstenaars maken Constructivistisch werk.


Lissitzky El, Prounenraum 1923 (reconstr 1965)

Lissitzky El, Prounenraum 1923 (reconstructie 1965)


In de schilderkunst speelde, kort voor de Eerste Wereldoorlog, de Russische avant-garde een opvallend belangrijke rol in de ontwikkeling van de abstracte kunst. Uit het Rayonisme van Mikhaïl Larionov en het Suprematisme van Kazimir Malevitsj puurde Vladimir Tatlin het Constructivisme.

Volgens quasi mathematisch-technische principes worden door de constructivisten vooral geometrische vormen in compositie gebracht en werd gewild afgezien van enige subjectieve expressie. Het was vooral hun ontzag voor machines, de architect en de toegepaste technische constructies waardoor de constructivisten werden meegesleept; hierin zagen zij een houvast voor hun streven naar duidelijkheid en exactheid en tegen subjectief individualisme.

Schilderen was voor de constructivisten in de eerste plaats een objectieve studie, een halsstarrig doorvoeren van de strengste vereenvoudiging van de schilderkunstige middelen, tot er ten slotte niets overbleef dan het bekende vierkante zwarte vlak van Kasimir Malevitsj. Van hieruit werd de schilderkunst vanaf de basis opnieuw opgebouwd. Niet naar subjectieve uitingsbehoeften, maar naar de meest basale mogelijkheden die zijn af te leiden van het zwarte vierkante vlak, de zogenaamde constructivistische of suprematistische elementen. Deze constructivistische elementen zijn bijvoorbeeld: twee zwarte vlakken naast en tegen elkaar (een horizontale verlenging van het zwarte kwadraat), een zwart vierkant recht boven en tegen een ander (een verticale verlenging van het zwarte kwadraat), enz. vervolgens de cirkel, de driehoek, enz.

In vele manifesten en avant-gardistische programma’s werden de ingewikkelde en uiteraard theoretisch filosofische discussies van de constructivisten vastgelegd, met name in de periode van 1915 en 1920.

Naum Gabo en Antoine Pevsner waren toen al uitgegroeid tot de belangrijkste Russische exponenten van de beweging. František Kupka, László Moholy-Nagy en Victor Vasarely verdienden evenzeer hun constructivistische sporen.

Het Constructivisme was van 1917 tot 1921 de officiële kunst van de Russische Revolutie. Tal van moderne kunstenaars, ook Wassily Kandinsky en Vladimir Tatlin, bezetten belangrijke officiële posten, zoals leraar aan de kunstacademie van Moskou. Maar na 1920 werden de moderne kunstuitingen door de regering veroordeeld als onbegrijpelijk voor het gewone volk en in strijd met het algemeen belang. Omstreeks 1922 waren de constructivistische activiteiten in de Sovjet-Unie teruggebracht tot de toegepaste kunst. Begin jaren dertig werd de kunstvorm echter als te ‘bourgeois’ bestempeld en werden kunstenaars aangespoord tot ‘hervorming’.

Vanaf de jaren zestig kwam er weer aandacht voor het werk van de constructivisten en sinds de jaren negentig zijn er weer een aantal gebouwen gebouwd in de stijl van het Constructivisme van de jaren twintig, waaronder het winkelcomplex ‘Tri kita’ aan de Minskoje sjosse (weg van Moskou naar Minsk).


Naam Kunststroming: Constructivisme.
Synoniem of inbegrepen:
Onderdeel van: Geometrische Abstractie.
Kunstperiode: Modern.
Kunstvormen: Schilderijen, Reliëfs, Sculpturen, Constructies, Architectuur.
Kenmerken: Geometrisch, Geconstrueerd.
Technieken:


Oorsprong: Oekraïne / Rusland.
Ontstaan: Ca. 1913.
Bloeiperiode: 1913 – 1922.
Beëindigd: Ca. 1922.


Bekende werken:
Kunstgroepen:
Collecties / musea:


Publicaties:
Websites: 
Emedia:


Initiators: 

 • Vladimir Tatlin, UA 1885 – 1953 RU | Schilderijen | Modern | Constructivisme.

Moderne deelnemers:

 • Naum Gabo.
 • Wassily Kandinsky | RU 1866 – 1944 FR | Schilderijen, Grafiek | Modern | Abstract Expressionisme.
 • František Kupka.
 • El Lissitzky | RU 1890 – 1941 RU | Schilderijen, Foto’s, Grafiek | Modern | Suprematisme, Constructivisme
 • Kasimir Malevich | UK 1878 – 1935 RU | Schilderijen | Modern | Constructivisme, Kubisme, Suprematisme.
 • László Moholy-Nagy  | HU 1895 – 1946 US | Sculpturen, Schilderijen, Foto’s | Modern | Abstract Divers.
 • Antoine Pevsner.
 • Popova.
 • Alexander Rodchenko | RU 1891 – 1956 RU | Sculpturen, Schilderijen, Foto’s | Modern| Constructivisme.
 • Hendrik Werkman | NL 1882 – 1945 NL | Schilderijen, Grafiek | Modern | Abstract Divers.

Hedendaagse kunstenaars:


Exposities:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 16022012/15102013/23072014/25082014/09022016/26122017/26012018.