Omschrijving Amsterdamse Limburgers:

Amsterdamse Limburgers (ook wel Limburgse Amsterdammers) is de geuzennaam van een groep Limburgse kunstenaars die in de oorlogsjaren rijpten in Amsterdam NL. Ze studeerden allen in dezelfde periode op de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam NL.

De naam is vermoedelijk bedacht door kunstenaar Pieter Defesche.

“De ‘Amsterdamse Limburgers’ vormen nu bijvoorbeeld een cruciaal verzamelgebied van de huidige collectie”, benadrukt Vercauteren. Deze kunstenaars, met als kernleden Jef Diederen, Ger Lataster en Pieter Defesche verlieten na de oorlog Limburg om in Amsterdam in alle vrijheid hun werk te maken. Het zijn dus Limburgse kunstenaars die elders furore maakte. Hoewel ze nooit formeel een groep vormden, gaan ze toch min of meer als zielsverwanten de kunstgeschiedenisboeken in.

Als een ‘collectief in ballingschap’ plaatsten zij een eigen accent in de schilderkunst. Hun pure schildersstijl leunde dan weliswaar nadrukkelijk op de verworvenheden van het abstract-expressionisme, allemaal hadden ze ontegenzeggelijk een eigen identiteit. Wie bijvoorbeeld het werk van Pieter Defesche ziet, voelt dat hij een schilder is die de onschuld uit zijn jeugd koestert en probeert vast te houden. Het landschap – en dan met name het Spaanse is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Hij probeert dat een mythische figuratie mee te geven. Jef Diederen daarentegen is meer filosofisch ingesteld. Hij geeft in zijn werk veel meer commentaar op sociale en maatschappelijke gebeurtenissen. Dat is vooral goed te zien in de serie ‘Indianen’, over de geschiedenis van dit volk, of de werken met stenen gooiende Palestijnse kinderen als onderwerp. Voor Ger Lataster was het landschap in eerste instantie ook een belangrijk uitgangspunt. Hij zocht naar nieuwe mogelijkheden om het landschap te schilderen, veel meer gebaseerd op de ervaring van sfeer, licht en ruimte dan op de werkelijk waarneming. Zijn werk werd dan ook steeds abstracter.


Naam kunstgroep: Amsterdamse Limburgers.
Kunststromingen: Lyrisme, Abstract Expressionisme.
Kunstvormen: Schilderijen.


Oorsprong: Amsterdam NL.
Ontstaan: 1945.
Bloeiperiode:
Beëindigd: ca. 1970.


Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Websites:
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken:

 • 2001: Pieter Defesche, De Amsterdamse Limburgers: de Limburgse bijdrage aan de Nederlandse schilderkunst tussen 1950 en 2000, [Nuth]: Rosbeek Books

Artikelen:
Websites: www.vanbommelvandam.nl.


Initiators:
Deelnemers:

 • Pieter Defesche | NL 1921 – 1998 NL | Schilderijen, Gouaches, Grafiek | Lyrisme.
 • Jef Diederen (1920-2009).
 • Gene Eggen (1921-2000).
 • Marianne van der Heijden (1922-1998.)
 • Harry op de Laak (1925-2012).
 • Ger Lataster | NL 1920 – 2012 NL | Schilderijen | Abstract Expressionisme.
 • Lei Molin (1927-1990).
 • Frans Nols (1921-1972).
 • Aart Roos (1919-2009).
 • Pierre van Soest (1930-2001).
 • Giel Stassen (1923-1955).
 • Jan Stekelenburg (1922-1977)

Exposities:

2017: Arti Legi, Gouda NL, ‘Amsterdamse Limburgers’ Jef Diederen, Ger Lataster, Lei Molin, Pierre van Soest (G).


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 02012015/17102017/12072018.