Omschrijving De Onafhankelijken:

De Onafhankelijken is in 1912 ontstaan vanuit verzet tegen de gevestigde kunst, die ook wel ‘salonkunst’ werd genoemd. Dergelijk verzet bestond al 30 jaar eerder in Frankrijk, waar in 1884 de Indépendants werd opgericht uit onvrede over de officiële salons met hun aanhang van conservatieve en chauvinistische jury’s, leden en critici.

De Onafhankelijken pleitte voor expressieve vrijheid voor het individu, er was dan ook geen ballotage voor het lidmaatschap. De eerste juryvrije tentoonstelling was in mei 1913. De onafhankelijke tentoonstellingen waren in die tijd een grote attractie.

Na de eerste Wereldoorlog is De Onafhankelijken van groot belang geweest voor alle kunstenaars die aan hun eigen vrije opvattingen werkten en die door de juryvrije opvattingen van de vereniging steeds een mogelijkheid hadden om te exposeren.

Aanvankelijk vonden de tentoonstellingen plaats in een groot tentoonstellingsgebouw aan de Amstelveenseweg. Vanaf 1919 kreeg De Onafhankelijken, mede op grond van baanbrekende tentoonstellingen met buitenlandse deelnemers, toegang tot het Stedelijk Museum in Amsterdam. Zo exposeerden er o.a. Chagall, Klee, Matisse, Picasso en Zadkine. Leden van de vereniging waren in de loop van de tijd onder meer Erfmann, Rädecker, Verwey, Willink en Citroen. In 1929 sloot Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken zich aan bij de kort daarvoor opgerichte Amsterdamse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen. De kunstenaars stonden hierdoor sterker in de economische achteruitgang. In 1948 kwam mede door inspanning van de Federatie de Contraprestatie tot stand, waar later de inmiddels opgeheven BKR voor in de plaats kwam.

Na de Tweede Wereldoorlog exposeerde De Onafhankelijken eerst in Museum Fodor. Speciaal voor de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen werd in de jaren vijftig de nieuwe vleugel aan het Stedelijk Museum gebouwd. De mogelijkheid om hier te exposeren stopte wegens ruimtegebrek in 1993, ondanks hevige protesten en een proces. Vijf jaar lang bood gebouw De Zaaijer, een voormalige kerk aan de Keizersgracht, een alternatief. Daarna vond de jaarlijkse expositie plaats op diverse plaatsen o.a. in Arti en in het voormalig Nintgebouw, beiden te Amsterdam, en in de Grote Kerk te Monnickendam.

De Onafhankelijken en zes andere kunstenaarsverenigingen vonden elkaar in 1970 in de belangenvereniging Samenwerkende Amsterdamse Kunstenaarsverenigingen (Stichting SAK). De SAK tracht op dit moment om zelfstandig, zonder hulp van de infrastructuur van het Stedelijk Museum, op nieuwe locaties exposities te organiseren. Leden van verenigingen die lid zijn van de SAK worden hiertoe uitgenodigd.

De Onafhankelijken was tot 2006 gevestigd in het centrum van de stad en had daar een eigen verenigingsgebouw. De cultuur-politieke keuze van de Gemeente Amsterdam heeft er toe geleid dat de vereniging vanaf juli 2006 geen eigen gebouw meer kon bekostigen. De vergaderingen en andere activiteiten vinden plaats in MK 24, Mauritskade 24 te Amsterdam.

De Vereniging in 2016 telt ruim 50 leden die in of in de omgeving van Amsterdam wonen en/of werken.
Jaarlijks biedt de vereniging haar leden de mogelijkheid om gezamenlijk te exposeren. Ook vinden er exposities plaats in kleiner groepsverband onder de naam De Onafhankelijken op locatie.


Naam kunstgroep: De Onafhankelijken.
Kunststromingen:
Kunstvormen:


Oorsprong: Amsterdam NL.
Ontstaan: 1912.
Bloeiperiode: 1912 – Heden.
Beëindigd:


Contactpersoon: Liesbeth Sevenhuijsen.
Adres:
Telefoon:
Email: liesbethsevenhuijsen@xs4all.nl.
Website: www.deonafhankelijken.nu.
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken:
Artikelen:
Websites:


Initiators:
Moderne kunstenaars:

  • Jan Schoonhoven Sr | NL 1914 – 1994 NL | Tekeningen, Reliëfs | Minimalisme (Geometrie).

Musea:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

  • 2017:  MLB expositieruimte, Amsterdam NL, Groep de Onafhankelijken, Ben Vollers, Gerda van Bockxmeer, Liesbeth Sevenhuijsen, Mirjam de Nijs, Roland Broekhuis, ‘De vrije hand’.
  • 2016: MLB galerie, Amsterdam NL, Kleur in de Witte de With, Kleur! Maar ook speelsheid, vitaliteit en beweging!
  • 2015: MLB expositieruimte, Amsterdam NL, ‘6 X Abstract’, Verscheidenheid in abstractie.
  • 2013: Galerie De Vierde Dimensie, Mark Thorn Leeson, retrospectief.

Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 02112016/21032017/16072017/12072018.