Introductie Estella den Boer: 

Estella den Boer was een Nederlandse kunstschilder die haar opleiding kreeg aan het Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam (Grafiek). Zij woonde en werkte in …….. Zij is lid van de groep …… Zij had ondermeer exposities in …….. Zij heeft werk in de kunstcollectie van …….. Zij ontving de ……. prijs. Belangrijke werken worden gerekend tot het Concretisme. Bekend werk van haar is  ………….. Zij beschouwd zichzelf als……


Estelle den Boer, Zonder titel


Biografie:

Als dochter van Willem den Boer en Josephine Jeronimus en als kleindochter van Francois Berrier den Boer, die een boek-, muziek- en kunsthandel beheerde, groeide Estella den Boer op in Middelburg NL in een artistieke omgeving van musici, dichters, schilders en beeldhouwers. Al op jonge leeftijd speelde zij viool en muziek was later ook in haar schilderkunst een bepalende factor.

Het gezin den Boer verhuisde in de 20er jaren naar Bussum NL en vestigde zich in 1926 in Baarn NL. In die tijd ontstond de artistieke inspiratie bij Estella den Boer om iets te gaan doen op het gebied van toneel, muziek of beeldende kunst, het was de kunstenaar Carel van Dapperen uit Baarn die haar stimuleerde voor het laatste te kiezen.

In 1929 liet zij zich inschrijven aan het instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam NL, afdeling Grafische Kunsten In 1933 behaalde zij haar einddiploma Grafische Kunsten.
De daarop volgende jaren ontwikkelde zij zich in verscheidene disciplines van de schilderkunst.

In 1950 sloot zij zich aan als violiste bij een Baarns muziekensemble en maakte daar kennis met de 15 jaar oudere schilderes Else van der Feer Ladèrs-Lohmann, samen met haar schilderde zij in de bossen en polders rondom Baarn NL en maakten reizen naar Italië en Zweden.

In die tijd ontwikkelde zich bij Estella den Boer het idee mede op aanraden van Else Lohmann om de zichtbare werkelijkheid los te laten en de kleuren fel en onnatuurlijk toe te passen, ook werd het gebruik van de lijn die het vlak omsluit een belangrijk gegeven in haar toepassingen.

In het midden van de vijftiger jaren werd haar interesse gewekt voor het werk en de theorieën van de vroege abstract-geometrische kunstenaars als Mondriaan en de Russische Constructivisten.
Vanaf die tijd na een gesprek met de kunstenaar Cesar Domela die haar aanraadde om voor volledige abstractie te kiezen, koos ze in 1957 ervoor om zich op die weg verder te gaan ontwikkelen en begon te experimenteren met composities, opgebouwd uit rechte en cirkelvormige lijnen, geometrische vormen en heldere vlak aangebrachte kleuren.

Estella den Boer heeft de afgelopen decenia met regelmaat geëxposeerd o.a. in 2001 Het Mondriaanhuis te Amersfoort NL, 2001 Art Room in Alkmaar en 2002 Estella den Boer en Else Lohmann een artistieke vriendschap, in Kasteel Groeneveld te Baarn NL.

Zij exposeerde zowel in groepsverband als solo bij talrijke bedrijven, instellingen, galeries en musea. Met werk vertegenwoordigd in collecties van nationale- en internationale bedrijven, instellingen en particulieren.

Estella den Boer overleed op 28 mei 2010, op 98-jarige leeftijd. Haar nagelaten werk wordt beheerd door de Stichting Estella den Boer, p/a Sophialaan 39, 3743 CV Baarn.


Estella den Boer, compositie, 40 x 40 cm


Beschrijving werk:

In het werk en de ontwikkeling van Estella den Boer zijn er diverse overeenkomsten met het werk en levenspad van Mondriaan. Een opvallend gegeven, gezien de grote uiterlijke verschillen tussen hun kunstwerken. Estella den Boer verlaat net als Mondriaan de Figuratieve schilderkunst om abstract te gaan werken. Evenals bij Mondriaan zijn voor Estella den Boer levensovertuiging en muziek een belangrijke bron van inspiratie. Maar waar Mondriaan het universele probeert te verbeelden, wil Estella den Boer juist een dynamisch wereldbeeld vatten. Dit doet zij wel met dezelfde middelen als Mondriaan: lijn, vlakken, heldere kleuren en ritme. Het resultaat is een rijk oeuvre met veel variatie en experiment.


Naam: Estella den Boer.
Geboren: 25.05.1912, Middelburg NL.
Overleden:  28.05.2010, Baarn NL.
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen:

 • 1912 – ????, Middelburg NL.
 • ???? – 1926, Bussum NL.
 • 1926 – 1947, ?????.
 • 1947 – 1948, Giethoorn NL.
 • 1948 – 1951, ?????.
 • 1951 – 1992, Baarn NL.
 • 1992 – ????, ?????
 • ???? – 2010, Baarn NL.

Kunstopleiding:

 • 1929 – 1933, Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, Amsterdam NL, afdeling grafische kunsten.

Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:
Onderscheidingen:

 • ????, 2e prijs Quellinus grafiekprijs.

Actieve periode:


Vertegenwoordiging: Stichting Estella den Boer.
Contactpersoon: Hr. Steffers.
Adres: Sophialaan 39, 3743 CV Baarn NL.
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Kunstvormen: Muziek, Schilderijen.
Kunststromingen: 

 • Figuratief
 • Concretisme | FR/NL | 1930 – Heden | Schilderijen, Reliëfs, Beglazing, Muurschildering.

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????,

Technieken:
Bekende werken:
Projecten / opdrachten:


Kunstgroepen:
Kunstrelaties:

 • Carel van Dapperen.
 • Cesar Domela.
 • Else Lohmann.

Leerling van en/of invloed van:

 • Else Lohmann.


Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:
Overheidscollecties:
Private collecties:
Galerie collecties:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 2014: Mondriaanhuis Amersfoort NL, Estella den Boer ‘Tussen tijd en eeuwigheid’.
 • 2012, Galerie Stijl, Arnhem NL, Estella den Boer, Van realisme naar abstractie.
 • 2004, Mondriaanhuis, Amersfoort NL, Estella den Boer.
 • 2004, Galerie Stijl, Arnhem NL, Een overzicht.
 • 2004, Galerie Stijl, Arnhem NL, Estella den Boer en Conny Dénis.
 • 2002, Galerie Stijl, Arnhem NL, Licht – Donker.
 • 2002, Kasteel Groeneveld, Baarn NL.
 • 2001, Mondriaanhuis, Amersfoort NL.
 • 2001, Galerie Stijl, Arnhem NL, Zomerexpositie: ‘Sonsbeek nou, en…’.
 • 2001, Art Room, Alkmaar NL.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:

 • Licht kleur ruimte, den Boer/De Ruiter Middelburg.

Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: Stichting Pictoright, Amsterdam NL.
Bijgewerkt: 23092014/30052016/26012018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.