Omschrijving G58-Hessenhuis:

In Antwerpen BE lag in de jaren ’50, naast een wereldhaven die elke dag meer groeide, een ingeslapen, versleten stad waar kunst en cultuur niet hoog op de agenda stonden. Een ontmoeting tussen Lode Craeybeckx, een burgemeester met ruimere blik, en een groep jonge kunstenaars (Jef Verheyen, Herman Denkens, André Comhaire, Walter Vanermen en Jef Kersting) die dringend hun werk wilden tonen tijdens de komende wereldtentoonstelling in 1958, leidde uiteindelijk tot de oprichting van G58-Hessenhuis. Zij kregen  van het stadsbestuur het kasteel Middelheim toegewezen.  Na een eerste bijeenkomst in de club Gard Sivik, waar  G 58 vorm krijgt, vinden er zeven solotentoonstellingen plaats in het kasteeltje. Burgemeester Lode Craeybeckx zorgt er echter persoonlijk voor dat de kunstenaars mogen beschikken over de uitgestrekte zolders van het vervallen 16de eeuwse Hessenhuis. Die worden door de kunstenaars eigenhandig opgeknapt en getransformeerd tot tentoonstellingsruimte. De groep G58-Hessenhuis stond voor pluralistische en experimentele kunst

In november 1958 vindt de eerste groepstentoonstelling van de leden van G 58-Hessenhuis plaats. 26 kunstenaars nemen deel, waaronder Vic Gentils, Walter Leblanc, Pol Mara, Cel Overberghe, Jan Dries, Paul Van Hoeydonck en Dan Van Severen. Een van de drijvende krachten is de Antwerpse kunstcriticus Marc Callewaert die aangesteld wordt tot voorzitter. Enkele pioniers van de Antwerpse avant-garde, Jozef Peeters, Renaat Braem en René Guiette worden verkozen als ereleden. Op die wijze wordt een continuïteit met de Antwerpse avant-garde van het interbellum gesuggereerd. Een van de eerste groepstentoonstellingen is dan ook gewijd aan De eerste Abstracten in België (1959). Bovendien blijkt er een bewuste continuïteit op het vlak van de verdediging van kunstenaarsbelangen. In de jaren vlak na WO I had Jozef Peeters zich reeds ingezet voor het statuut van beeldende kunstenaars en voor tentoonstellingen en congressen rond moderne kunst.

Een andere Antwerpse avant-gardist van het eerste uur, Michel Seuphor, reageert dan ook schriftelijk vanuit Parijs met een enthousiast ‘Antwerpen doet weer mee!’. Dat is ook zo. Prestigieuse groepstentoonstellingen als Vision in Motion (1959), Zero (1959), De Nederlandse Informele Groep (1960), De Nieuwe Europese School (1960/61) en Anti-Peinture (1962) brengen de tenoren van de internationale avant-garde (waaronder Manzoni, Spoerri en Tinguely) in de havenstad. Belangwekkend is ook de aandacht voor andere media als fotografie, film, literatuur, poëzie, theater en zelfs design. Dat blijkt ondermeer uit de tentoonstelling Foto ’59 en de oprichting van Filmgroep ’58. Tijdens een experimentele poëzie-avond in december 1958 wordt op initiatief van Paul De Vree het Modernistisch Centrum opgericht, dat alle avant-garde initiatieven in Antwerpen en Vlaanderen wil bundelen.
Mede daardoor zorgen de activiteiten in het Hessenhuis voor een verschuiving van het artistieke zwaartepunt van Brussel naar Antwerpen. Dat wordt later ook bevestigd door galeriste Anny De Decker: Het is opvallend hoe in de periode 1940-1960 eerst alle activiteiten in Brussel plaatsvinden. De kunstenaars, of ze uit Wallonie of Vlaanderen komen, kunnen alleen via het Brusselse kunstmilieu erkenning krijgen. Vanaf G 58 komt daar verandering in omdat zo’n groot aantal kunstenaars , ook buitenlanders, in Antwerpen hun atelier hebben. Daar leeft reeds iets van de sfeer die ten volle zal uitbarsten in heel Europa in het midden van de jaren zestig. In die zin fungeert G 58 als een hefboom in het naoorlogse Vlaamse kunstlandschap. Naar aanleiding van een terugblik op G 58 in het KMSKA, in 1973, herinnert initiatiefnemer en voorzitter Marc Callewaert zich het volgende: Het Hessenhuis (…) werd in feite een gevechtsmachine tegen de geborneerde achterlijkheid: de enige plaats in België, buiten het PSK te Brussel, waar het mogelijk was kontakt te krijgen met de artistieke actualiteit op internationaal vlak.
Maar de meningen raken verdeeld. Binnen de schoot van G 58 ontstaan al snel nieuwe en afwijkende visies. Twee jaar na de oprichting, in 1960, laat de dissidente Nieuwe Vlaamse School (Jef Verheyen, Englebert Van Anderlecht, Guy Mees, Vic Gentils e.a.) van zich horen via een tentoonstelling in het C.A.W. (Comité voor Artistieke Werking) en een polemisch manifest. Een jaar later neemt voorzitter Callewaert ontslag. Vier kunstenaars nemen zijn functie op zich. Nog een jaar later, in 1962, gaat G 58 in ‘non-activiteit’, officieel wegens ten dele bereikte doelstellingen, maar vooral wegens de slinkende aandacht van de pers, de ontoereikende financiële middelen en interne spanningen. Door een gebrek aan interesse van het stadsbestuur wordt de malaise niet doorbroken en sluit het Hessenhuis zijn deuren. Mede door deze frustrerende ervaring zal de Antwerpse kunstenaarscontestatie van 1968 vrij hevig zijn.

Niettegenstaande het vroegtijdige einde is de verdienste van  G58 bepaald indrukwekkend. Op vier jaar tijd vonden in het Hessenhuis niet minder dan vier internationale groepstentoonstellingen plaats, vier groepstentoonstellingen met de leden van G58, een twintigtal kleinere groepstentoonstellingen en 25 solotentoonstellingen. Daarnaast waren er talrijke literaire avonden, jazz-optredens, filmvoorstellingen, voordrachten en debatten. Daaronder het ondertussen legendarische (door de openbare televisie uitgezonden!) debat over de prangende kwestie van de ‘Figuratieve of Abstracte Kunst?’ op 15 november 1960. In het panel zetelden ondermeer Paul De Vree, Marc Eemans, Karel Geirlandt en Philippe Dotremont. Op dat eigenste moment bereidt de popart volop zijn figuratieve invasie voor.

Bron: Naar Johan Pas over G58.


Naam kunstgroep: G58-Hessenhuis.
Kunststromingen: Avant-garde.
Kunstvormen: Schilderijen.


Oorsprong: Antwerpen BE
Ontstaan: 1958
Bloeiperiode: 1958 – 1960
Beëindigd: 1962.


Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken:
Artikelen:
Websites:

 • www.erfgoedcelantwerpen.be.

Kunstenaars:

 • Englebert van Anderlecht | BE 1918 – 1961 BE | Schilderijen | Lyrisme, Abstract Expressionisme.
 • Felix de Boeck | BE 1898 – 1995 BE | Tekeningen, Schilderijen | Lyrisme, Concretisme (Geometrie).
 • Renaat Braem.
 • Marc Callewaert (voorzitter).
 • André Comhaire.
 • Herman Denkens.
 • Marthe Donas | BE 1885 – 1967 BE | Schilderijen | Kubisme.
 • Jan Dries | BE 1925 – 2014 BE | Sculpturen | Abstract Figurisme (Spatial)..
 • Marc Eemans.
 • Pierre-Louis Flouquet.
 • Jean-Jacques Gailliard.
 • Vic Gentils.
 • René Guiette.
 • Paul Van Hoeydonck.
 • Paul Joostens.
 • Jef Kersting.
 • Walter Leblanc.
 • Jos Leonard.
 • Karel Maes.
 • Pol Mara.
 • Cel Overberghe.
 • Jozef Peeters.
 • Dan van Severen | BE 1927 – 2009 BE | Schilderijen, Tekeningen | Concretisme.
 • Victor Servrankx.
 • Prosper de Troyer.
 • Walter Vanermen.
 • Georges Vantongerloo.
 • Jef Verheyen | BE 1932 – 1984 FR | Schilderijen | Abstract Minimalisme (Geometrie).
 • Hubert Wolfs.

Musea:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 2012: M HKA, Antwerpen BE, G58, LATT: nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962
 • 2012: M HKA, Antwerpen BE, LATT: nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962 #2 Moeten wij blinden leren zien?

Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 14062016/06092016/06072018.


Reacties

G58-Hessenhuis | BE | 1958 – 1962 | Schilderijen etc. — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *