Paul Borsboom, de eigenaar van de website www.abstracte-kunst.org / www.paulborsboom.nl, hierna te noemen Website, verklaart dat de inhoud van de website, op zorgvuldige wijze en naar beste weten wordt samengesteld. Evenwel kan de Website op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de (oorspronkelijke) eigenaar. Wel is toegestaan de titel en een samenvatting van een webpagina weer te geven, mits met complete bronvermelding en een link naar het volledige artikel op de Website. De Website dient in dit geval volledig opgeroepen en in beeld gebracht te worden in de internetbrowser. De Website wordt graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar de Website op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan abstract@paulborsboom.nl.

Indien bij gebruik van artikelen van de Website niet is voldaan aan bovenstaande, is de Website, gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is de Website niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van de informatie of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. De Website zal deze claims verhalen op de veroorzaker.


Creative Commons-LicentieDit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.


Privacy

De Website is begaan met uw online privacy. Daarom doet de Website  al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website / nieuwsbrief te respecteren.
Op deze website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Indien u dergelijke informatie niet (meer) wenst te ontvangen, kunt uw gegevens laten ververwijderden.
U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar Paul Borsboom, Almweg 1, 4284 VG Rijswijk NB. De bestanden waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens die u eventueel liet publiceren in www.abstracte-kunst.org / www.paulborsboom.nl zijn uiteraard wel voor derden toegankelijk.