Introductie Geer van Velde: (in bewerking)

Geer van Velde was een Nederlands schilder die zijn opleiding kreeg aan de/het …….. Hij werkte vooral in …….. Hij was lid van de groep …… Hij had ondermeer exposities in …….. Hij ontving de ……. prijs. Belangrijke werken worden gerekend tot het …….isme. Bekende werken ………….. Hij beschouwd zichzelf als……Biografie:

Geer van Velde, de jongere broer van Bram van Velde en de oudere broer van de schrijfster Jacoba van Velde, kwam dus uit een zeer artistiek gezin. De vader stierf jong, de moeder deed wat ze kon voor haar vier kinderen maar de armoede regeerde er. De jongens Bram en Geer moesten al heel jong helpen de kost te verdienen. Ze kwamen in dienst van het schildersbedrijf Van Schayk in Den Haag dat werd geleid door Eduard Kramers. De avondlijke uren waren bestemd voor hun schilderkunst.

Oorspronkelijk was het werk van Geer van Velde geheel figuratief. De bekendheid van, en de grote waardering voor zijn werk, kwam vanuit het buitenland heel langzaam Nederland binnenwaaien. Tegenwoordig  bevinden zijn werken zich in talloos vele verzamelingen en museumcollecties.

Hun artistieke aanleg werd onderkend door hun opdrachtgever Kramers en zowel Bram als Geer werden in 1922 met een maandgeld van de baas naar Worpswede in Duitsland gestuurd, een kunstenaarskolonie die daar al voor de eeuwwisseling was gevestigd.  Ze konden zich hier als kunstenaar verder ontwikkelen. “In ruil voor het maandgeld moeten de Van Velde’s werk afstaan, een vorm van contra prestatie die ook Boendermaker, de verzamelaar van de Bergense School, met succes heeft toegepast”, schreef Ed Wingen.

Na twee jaar in Worpswede, vertrok Geer van Velde in 1925 naar Parijs werd beïnvloed door fauvisme en kubisme. Hij nam hij vanaf 1926 tot 1930 deel aan de Salon des Indépendants. Zijn vriend Samuel Beckett bezorgde hem in 1938 zijn eerste solotentoonstelling, tevens de eerste expositie in de galerie van Peggy Guggenheim in Cork Street, Londen.

Vanaf 1938 onderging zijn werk een radicale verandering. Dat jaar vestigt hij zich in het Zuid-Franse Cagnes-sur-Mer, waar hij komt tot het ontwikkelen van een geheel eigen abstract-geometrische beeldtaal, geconcentreerd rond de uitdrukking van het licht, een kenmerkend teruggehouden kleurgebruik met matte tinten. Waargenomen vormen, evenals het licht en de ruimte daaromheen, zet hij om in een uitgewogen spel van lijnen en overwegend geometrische vlakken in tere, subtiele kleurstellingen.

Met de jaren verdwijnt de figuratie uit zijn werk en richt de schilder zich steeds meer op het bereiken van evenwicht in de compositie. Zijn schilderijen kwamen doorgaans na een lange voorbereidingstijd tot stand, en ook dan kwam hij er pas mee naar buiten als hij vond dat de ordening uitgebalanceerd genoeg was.

Cagnes 19391944 behoorde na WO II tot de École de Paris. Ontwikkelde een lyrisch-abstracte stijl, waarin de vormen naar de zichtbare werkelijkheid verwijzen. Zijn werk wordt gekenmerkt door harmonie en zuiverheid.

Behoorde na WO II tot de École de Paris. Ontwikkelde een lyrisch-abstracte stijl, waarin de vormen naar de zichtbare werkelijkheid verwijzen. Zijn werk wordt gekenmerkt door harmonie en zuiverheid. Leefde in tegenstelling tot zijn broer Bram uiterst geïsoleerd

Zijn grote doorbraak kwam onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog in 1946 toen hij op voorspraak van Pierre Bonnard tentoonstellingen kreeg in 1946, 1948 en 1952 in de gerenommeerde Galerie Maeght in Parijs Hiermee werd Van Veldes naam in de na-oorlogse Parijse kunstwereld gevestigd.

In Nederland was het de Amsterdamse kunsthandelaar M.L. de Boer die zijn talent het eerst onderkende, en in 1971 de eerste solotentoonstelling aan het werk van de schilder wijdde. In 1978 was zijn werk er nogmaals te zien, samen met dat van Serge Poliakoff en Van Veldes vriend Roger Bissière.

De expositie bij Borzo in het dertigste jaar na Geer van Velde’s overlijden, laat  zien dat Geer is trouw gebleven aan het devies van zijn vriend en metgezel Samuel Beckett: dat schilderkunst op geen andere dan esthetische gronden moet worden gewaardeerd. Geer van Velde komt voor het eerst in de belangstelling komt van de belangrijke kunstverzamelaar Regnault. Bovendien krijgt galerie Guggenheim jeune in Londen interesse voor zijn kunst. Het leidt tot onderhandelingen die resulteren in een expositie van Geer van Velde in het voorjaar van 1938. Geer van Velde wordt vanaf nu erkend als colorist van een nieuwe, onbekende werkelijkheid waarin de mens wordt bevestigd als een wezen-in-zichzelf. Samuel Beckett is een van de eersten die dat zo ervaart, wat de aanleiding is voor een artikel, geschreven in 1945 en gepubliceerd in Cahiers d’art van 1945-1946.  de kern van Van Velde’s oeuvre.

In 1949 was het werk van de beide broers te zien op een tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum. Hun zuster Jacoba en hun 82-jarige moeder konden eindelijk het werk van de broers bewonderen. De broers zelf bleven, met soms flinke tussenpozen, wel het contact met elkaar onderhouden.Beschrijving werk:

Nog uitwerken.


Naam: Geer van Velde.
Geboren: 1898, NL.
Overleden: 1977, FR.
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen:  

 • 1898 – 1922,
 • 1922 Worpswede DU.
 • 1925 Parijs FR.
 • 1938 Cagnes-sur-Mer.

Kunstopleiding: Autodidact.
Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:
Onderscheidingen: 

 • 1951 Eerste prijs Biennale van Menton.

Actieve periode:


Vertegenwoordiging:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Kunstvormen: Schilderijen.
Kunststromingen:

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, ….

Technieken:
Bekende werken:
Projecten / opdrachten:


Kunstgroepen:

 • 1926 – 1930 Salon des Indépendants.

Kunstrelaties:
Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:

Overheidscollecties:
Private collecties:

Galeriecollecties:

 • Frans Jacobs Fine Art, Amsterdam NL.
 • Kunsthandel M.L. de Boer, Amsterdam NL.
 • BORZO modern & contemporary art, Amsterdam NL.
 • Hofstrae Fine Art, Maastricht |Kunsthandel Rueb, Amsterdam NL
 • Simonis & Buunk Kunsthandel, Ede NL.
 • Kunsthandel Studio 2000, Blaricum NL.
 • Galerie De Waerdery, Garderen NL.
 • Galerie Wansink Maastricht NL.
 • Galerie Frank Welkenhuysen, Utrecht.

Exposities: (Solo / Groep / Duo / ?)

 • 2015: Galerie Holtrop, Tilburg NL, 100 Jaar Riemko Holtrop.
 • 1949, Gemeente Museum Den Haag | Den Haag NL.
 • 1946, 1948, 1952 Galerie Maeght, Parijs FR.
 • 1938 Galerie Peggy Guggenheim, Londen GB.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites: www.bergenseschool.nl


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: dd.mm.jjjj, Kunstenaar gemeld: 
Privacy: N.v.t.
Bijgewerkt: 130412/12042018/12072018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.