Omschrijving Groninger kunstkring De Ploeg

De Groninger kunstkring De Ploeg is een kunstenaarsvereniging die al bestaat vanaf 1918 met leden uit de stad Groningen en de ommelanden. Het raakvlak dat de afzonderlijke ploegleden met elkaar hebben is hun kunstenaarschap en hun beeldend werk.

Er is zoals in vele kunstenaarsinitiatieven van nu geen sprake meer van een gezamenlijke stijl of beeldende richting. Binnen de vereniging tref je dan ook kunst van allerlei snit. De Ploegers exposeren jaarlijks samen zowel binnen als buiten de provincie Groningen.

In 2018 viert de Groninger kunstkring De Ploeg haar honderdste verjaardag. Nog steeds realiseert de kunstkring de doelstelling van 100 jaar geleden: het kunstleven stimuleren, kunstenaars nader tot elkaar brengen en voorwaarden scheppen om te werken.
In de aanloop naar en gedurende het jubileumjaar van De Ploeg organiseert de kunstkring uiteenlopende exposities en festiviteiten.


Naam kunstgroep: Groninger kunstkring De Ploeg.
Kunststromingen: Divers.
Kunstperioden: Divers.
Kunstvormen: Divers.


Oorsprong: Groningen NL.
Ontstaan: 1918.
Bloeiperiode:
Beëindigd: Actief.


Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website: www.groningerkunstkringdeploeg.nl/
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken:
Artikelen:
Websites:


Initiators:
Moderne kunstenaars:

Hedendaagse kunstenaars:


Musea:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Emailcontact:
Bijgewerkt: 19122017/26122015.