Omschrijving Het Instituut Collectie Nederland:

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) is een overheidsinstelling die zorgt voor het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed.

Het ICN beheert de kunstcollectie van de Staat der Nederlanden, voorzover deze niet is ondergebracht bij de verzelfstandigde rijksmusea. Deze collectie bestaat uit ruim 100.000 voorwerpen. Ongeveer de helft daarvan is in bruikleen gegeven aan musea en overheidsinstellingen. Het overige deel wordt in depot beheerd door de ICN-afdeling Collectiebeheer, gevestigd in Rijswijk, waar het ICN beschikt over uitstekende faciliteiten met ruim 12.000 vierkante meter depotruimte en ateliers voor gecompliceerde technische werkzaamheden en restauraties.

Daarnaast draagt het ICN eraan bij dat de samenleving bewust omgaat met cultureel erfgoed. Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen en verspreiden van kennis die het beheer en behoud van de collecties ondersteunt en verbetert en die de betekenis daarvan duidt en kenbaar maakt. Het ICN geeft adviezen over collectie- en cultuurbeheer, doet conserveringsonderzoek en organiseert scholingscursussen voor restauratoren en medewerkers van collectiebeherende instellingen.

Het ICN is een onderdeel van het Ministerie van OCenW.


Naam collectie: Instituut Collectie Nederland.
Opgericht:
Specialisaties:
Kunststromingen:
Aangesloten bij:
Ondergebracht bij:
Openingstijden:


Contactpersoon:
Adres: Gabriël Metsustraat 8, 1071EA  Amsterdam NL.
Telefoon: +31(0)20 3054545.
Email: info@icn.nl.
Website: www.geheugenvannederland.nl/…../collectie_nederland.
Emedia:


Publicaties:


Kunstenaars in collectie:

  • Ger Lataster | NL 1920 – 2012 NL | Schilderijen | Lyrisme, Abstract Expressionisme.
  • Henk Peeters |  NL 1925 – 2012 NL | Schilderijen, Collages | Abstract Minimalisme (Expressie).

Exposities:


Nieuwsberichten:


Bijgewerkt: 25.04.2015/25.02.201615072018.


Reacties

Instituut Collectie Nederland (ICN) | Rijswijk NL — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *