Introductie Jan Dijker:

Jan Dijker houdt er van om op steenrode of zwarte achtergronden formaties te creëren alsof er zwarte wolken komen aandrijven of als een geel oplichtende horizon boven wijde zeeën. De oer natuur blijft hem bezighouden. Ook motieven uit primitieve leefgemeenschappen zijn niet als inspiratiebron weg te cijferen. Onder de kleine formaten bevinden zich verbeeldingen, die mij doen denken aan de oude patronen op Koptische weefsels. Dijker is een gerenommeerd schilder. Het monumentale heeft in zijn oeuvre altijd een grote plaats ingenomen. Dat verloochent zich niet in zijn werk.

De indrukken bespringen hem en hij zoekt oplossingen langs technische wegen. Het knappe is, dat hij er voortdurend in slaagt de kracht en de spanning, die natuur en natuurvolkeren eigen zijn, zuiver te bewaren in de verbeeldingen van zijn voorstellingswereld. Dat geeft zijn kunst een tijd overstijgende uitstraling. Daardoor gaat er een ongrijpbare fascinatie vanuit, die er voor zorgt dat je de galerie met een voldaan gevoel verlaat.


Jan Dijker jaren’60, Gevelreliëf Tilburg

Jan Dijker jaren’60, Gevelreliëf Tilburg, bestrijkt meer dan 50 meter muur van de Fontys Hogeschool in Tilburg. Zie beneden voor detail.


Biografie:

Jan Dijker werd in 1913 geboren in Den Helder NL, heeft tientallen jaren gewoond en gewerkt in Moergestel NL. Hij geniet vooral bekendheid als de maker van een imposant aantal monumentale werken. Glas-in-lood ramen, glas-in-beton ramen, gobelins, mozaïeken, sgraffito’s en reliëfs. Daarnaast was hij schilder en heeft hij les gegeven aan de Tilburgse Academie NL. Jan Dijker was zeer actief in bestuursfuncties, commissies en jury’s.

Tijdens zijn studie aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam NL (1936-1941), zwaaide Jan Dijker na het eerste jaar om van de schilderafdeling onder leiding van Willem van den Berg naar de afdeling monumentale kunst onder Heinrich Campendonk. Tijdens zijn opleiding in 1940 behaalde hij de Prix de Rome. Na zijn afstuderen vestigde hij zich in Moergestel NL, waar hij met Egbert Dekkers een huis deelde.
Pas na 1945, tijdens de wederopbouw, kwamen er opdrachten voor monumentaal werkende kunstenaars.

Dijker maakte vaak reizen. Dit zag hij als een verfrissing, zowel voor zijn werk als kunstenaar als voor zijn onderwijs: van 1951 tot 1980 heeft Dijker lesgegeven aan de Tilburgse Academie van Beeldende Vorming. Daar heeft hij Jacques Slegers en Stef Hagemeier gestimuleerd in hun belangstelling voor monumentale toepassingen van glas. Gebrandschilderd glas, en glas in beton werden uitgevoerd bij het atelier Flos te Steyl bij Tegelen of atelier Brabant in Tilburg NL. Met Albert Troost, Marius de Leeuw en Egbert Dekkers introduceerde Dijker de sobere stijl van Campendonk in Brabant, op een ogenblik dat daar de glasschilderkunst sterk onder de invloed stond van de zogenaamde ‘Limburgse barok’.

In de transparante behandeling van het glas van de gebrandschilderde vensters in de St Lambertuskerk te Reuver NL in 1950, de H. Sacramentskerk te Tilburg NL in 1952 en de gelijknamige kerk te Breda NL in 1953 is die invloed zichtbaar.

Tot 1955 beglaasde hij kerken in een figuratieve stijl. Daarna werd zijn werk grotendeels abstract. Deze tendentie is zichtbaar in een gevelversiering voor een confectiefabriek in Tilburg NL 1957. Motieven die betrekking hebben op het daar uitgeoefende bedrijf zijn geabstraheerd verwerkt in een compositie van vloeiende lijnen en kleurvlakken.

Voor de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te Bergen op Zoom NL ontwierp Jan Dijker in 1965 een abstracte compositie van blauwe en rode kleurvlakken. In de St. Willibrorduskerk in Hilversum NL ging Jan Dijker een stap verder in zijn streven zijn werk dynamischer van karakter te maken. Binnen een zwaar betonraster maakte hij een abstracte compositie van rode en blauwe kleurvlakken in vloeiende lijnen.

Heel anders van karakter is het door Jan Dijker ontworpen glasapplique voor het Geminiziekenhuis in Den Helder NL in 1980. De voor de eigenlijke glaswand geplaatste glaspanelen fungeren als een zelfstandig kunstwerk.

In 1983 volgde een glasapplique voor het hoofdkantoor van de PNEM te ‘s-Hertogenbosch NL. In dit werk, Prometheus voorstellend, is een combinatie nagestreefd van statische en dynamische vlakken. De dynamiek wordt geaccentueerd door de reliëfwerking van het geappliqueerde glas.


Jan Dijke 60 fragment Fontys Hogeschool Tilburg

Jan Dijker jaren’60, fragment van het abstracte kunstwerk, bestrijkt meer dan 50 meter muur van de Fontys Hogeschool in Tilburg. Het kunstwerk heeft een enorme tactiliteit en expressie.


Beschrijving werk:

Nog uitwerken


Jan Dijker, Adam en Eva in het paradijs, 1955

Jan Dijker, Adam en Eva in het paradijs, 1955.


SONY DSCNaam: Jan Dijker.
Geboren: Den Helder NL,1913.
Overleden: 1993 NL.
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen: Moergestel NL.
Kunstopleiding:

 • 1936 – 1941 Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam NL

Toelagen / residenties:
Functies kunstwereld:

 • 1951 – 1980, Tilburgse Academie van Beeldende Vorming.

Onderscheidingen:

 • 1940, Prix de Rome.

Actieve periode:


Vertegenwoordiging:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia: 1992, filmpje van Jan Dijker over de glasapplicatie ‘Prometheus’.


Jan Dijker, ‘Prometheus’, 1983
Jan Dijker, ‘Prometheus’ (1983), glasapplicatie en heeft de afmeting van 300 x 500 cm. Prometheus is een figuur uit de Griekse mythologie. Prometheus stal het vuur bij de Olympische goden en schonk het aan de mensen, die leerde metaal te bewerken en een technische beschaving te ontwikkelen. Prometheus wordt voorgesteld als een leraar en uitvinder, die de mensen wederzijds respect bijbrengt en hen leert vooruit te zien. Prometheus oftewel de ‘voortuitdenkende’. Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch.


Kunstvormen: Glaskunst, Gevel mozaïek, Glas-in-lood, Glas-in-beton, Gobelins, Mozaïeken, Sgraffito’s, Schilderijen.
Kunstperiode: Modern.
Kunststromingen:

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, ….

Technieken:
Bekende werken:

 • 1983, Jan Dijker, ‘Prometheus’, glasapplicatie, 300 x 500 cm, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch NL.
 • Jaren’60, Abstract Gevelreliëf,  ca. 50 meter, Fontys Hogeschool Tilburg NL.

Projecten / opdrachten:

 • 1950, Gebrandschilderde vensters, figuratief,  St. Lambertuskerk Reuver NL.
 • 1952, H. Sacramentskerk figuratief, Tilburg NL.
 • 1953, H. Sacramentskerk, Breda NL.
 • 1957, Gevelversiering, abstract, confectiefabriek Tilburg NL.
 • 1965, Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid, Bergen op Zoom NL.
 • 19…, St. Willibrorduskerk Hilversum NL.
 • 1980, Glasapplique, Geminiziekenhuis, Den Helder NL.
 • 1983, Glasapplique, Prometheus, PNEM, ‘s-Hertogenbosch NL.

Kunstgroepen:
Kunstrelaties:
Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:
Private collecties:
Galerie collecties: 

 • Hammerstein Collection, Eindhoven NL.

Museumexposities: (Solo / Groep / Duo / ?)
Galerie exposities: (Solo / Groep / Duo / ?)
Overige exposities: (Solo / Groep / Duo / ?)


Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken: 1993 Jan Dijker; vijftig jaar monumentaal, Kempen Uitgevers.
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: www.glasmalerei-ev.de | www.museumravenstein.nl.
Copyright: (Nog) geen rechthebbende gevonden.
Emailcontact:
Bijgewerkt: 18042013.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.