Omschrijving Kring van Beeldende Kunstenaars R’33:

De kring van beeldende kunstenaars R33 was een Rotterdamse, in 1933 opgerichte vereniging van beeldende kunstenaars. De vereniging werd in oktober 1934 Koninklijk goedgekeurd. Na de instelling van de Kultuurkamer in november 1941, werd de vereniging ontbonden. Op 6 oktober 1945 meldt het Vrij Volk evenwel dat R33 weer was opgericht, met als voorzitter Piet Begeer; V. Henbaas als secretaris en Henri van Lamoen als penningmeester. Waarschijnlijk is R33 daarna toch een stille dood gestorven.

Het belangrijkste streven van de leden was kunst maken en deze onder de aandacht brengen.

Een duidelijk esthetisch of theoretisch doel streefde R33 niet na. Men wilde simpelweg kunst maken, kunst tonen en daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Het in 1935 uitgegeven bulletin dient te worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van crisis en werkloosheid. ‘Geeft ons werk’ begint het met grote letters. Afbeeldingen van werk van leden worden afgewisseld met teksten als: ‘Liever dan een standbeeld of een plaats voor ons werk in een museum na onze dood, is ons tijdens ons leven met wat minder zorgen, op bescheiden voet levend ons geheel aan ons werk te kunnen geven.


Naam kunstgroep: Kring van Beeldende Kunstenaars R’33.
Kunstvormen: Schilderijen.
Kunststromingen: Divers.


Oorsprong: Rotterdam NL.
Ontstaan: 1933.
Bloeiperiode:
Beëindigd: 1942 /1945.


Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken: Interbellum Rotterdam. Kunst en Cultuur 1918-1940, pagina 90. ISBN 90 5662 225 0. 2001, Rotterdam, NAi Uitgevers.
Artikelen:
Websites: nl.wikipedia.org/wiki/Kring_van_beeldende_kunstenaars_R33.


Initiators:
Deelnemers: 

  • George Stahl | 1903 DE – 1982 NL | Schilderijen | Abstract Expressionisme.
  • Zie website.

Musea:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 24062018.