Omschrijving Museum Beelden aan Zee:

De collectie kunstwerken van Museum Beelden aan Zee is gezeteld op de collectie van de particuliere verzamelaars Theo en Lida Scholten, de stichters van museum Beelden aan Zee. Hun beelden vormen de basis voor de volledige collectie van grote, monumentale sculpturen, penningen, koppen, kleinplastieken, schetsen in gips of in ceramiek en beelden in de meest uiteenlopende materialen zoals legostenen, papyrusriet of roestend ijzer.

Museum Beelden aan Zee telt tot haar kerncollectie de beelden die zijn aangekocht vanuit eigen fondsen, aangevuld met sponsorgelden zoals die van bijv. de BankGiro Loterij. Het gaat hier om ca. 1200 beelden, en ca. 500 penningen. In beheer heeft het museum echter veel meer sculpturen. De sculpturen zoals die langdurig zullen worden getoond in de nieuw te bouwen Gipsotheek bijvoorbeeld tellen om en nabij de 1000 beelden. Al met al kan betoogd worden dat de gehele collectie zoals beheerd door het museum, rond de 3000 stuks telt.

De collectie wordt meestal getoond in hoogtepunten, permanent, op de buitenterrassen, de Portretgalerij, de Zeezaal en de nissen in de gangen van het museum. Het liefst toont het museum de hoogtepunten uit de collectie, en de nieuwste aanwinsten. Bij tijd en wijle stallen wij onze schatkamers uit in een grotere presentatie, waarvan de tentoonstelling Allemensen! (2011) de laatste was. Aanleiding voor deze tentoonstelling was de jubileumleeftijd die stichtster – en gastconservatrice voor dit project – Lida Scholten in 2011 behaalde; een beeldenveiling voor leden en introducés van de Sculpture Club van het museum was een ander initiatief dat de bijzondere kwaliteit van de collectie, zoals getoond in de tentoonstelling, verbond met de bijzondere creativiteit van het cultureel ondernemerschap van Museum Beelden aan Zee.

De stichters van het museum hielden als horizon van hun collectievorming de menselijke figuur aan. De reflectie van kunstenaars op het klassieke thema van de menselijke figuur en op de menselijke conditie was hun algemene doelstelling bij het doen van een aankoop. In het huidige aankoopbeleid wordt deze leidraad nog steeds aangehouden. Afhankelijk van de omstandigheden kan worden afgeweken van het kopen van beelden waarin een onderdeel of gehele menselijke figuur zichtbaar is. Toch zal in het algemeen de mens als uitgangspunt moeten dienen voor kunstwerken die aangekocht worden in onze collectie. Hiermee brengt het museum een hommage aan de idealen van de stichters, naast het eerbetoon aan de tradities en vernieuwingen die de geschiedenis van de moderne en hedendaagse beeldhouwkunst zo weergaloos interessant maakt.


Sculptuur Instituut

Sinds 2004 is het museum – onder de terrassen – uitgebreid met het Sculptuur Instituut, een gespecialiseerd onderzoeksinstituut op het terrein van de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst dat bibliotheek-, documentatie- en archivalische collecties beheert. Het instituut entameert onderzoeksprojecten, publiceert wetenschappelijke publicaties (Sculptuur Studies, Monografieën van het Sculptuur Instituut) en catalogi, en organiseert symposia en lezingen. Het Sculptuur Instituut is bereikbaar via de ingang van het museum.


Naam museum: Museum Beelden aan Zee.
Opgericht:
Specialisaties: Beeldhouwkunst.
Perioden: Modern, Hedendaags.
Kunststromingen: Divers.
Aangesloten bij: Museumkaart.
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 10:00 – 17:00 uur.


Contactpersoon: Charlotte Los, (PR & Communicatie).
Adres: Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag NL.
Telefoon: +31(0)70-358 58 57.
Email: los@beeldenaanzee.nl.
Website: www.beeldenaanzee.nl.
Emedia:


Moderne kunstenaars in collectie:

  • Leo de Vries | NL 1932 – 1994 NL | Sculpturen | Modern | Abstract Figurisme.

Hedendaagse kunstenaars in collectie:

  • herman de vries | NL 1931 NL | Schilderijen, Collages, Etc.| Hedendaags | Abstract Minimalisme (Expressie).
  • Ruud Kuijer | NL 1959 NL | Sculpturen | Hedendaags | Spatial Concretisme.

Exposities:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Mailcontact: los@beeldenaanzee.nl  Beste Charlotte Los,
Bijgewerkt: 02122012/10072014/19082014/30302018.