Museum FolkwangOmschrijving Museum Folkwang:

Het museum in Hagen werd in 1902 opgericht door Karl Ernst Osthaus en was het eerste museum voor moderne kunst in Duitsland. Als eerste openbare collectie in Duitsland verwierf het museum werken van o.a. Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Henri Matisse. Hiermee was de reputatie van Museum Folkwang als toongevend museum voor moderne Kunst een feit. Na de dood van Osthaus kwam de collectie Folkwang in het bezit van de kort daarvoor opgerichte Folkwang-Museumsverein (Folkwang-Museumvereniging).

Onder de nieuwe naam Museum Folkwang werden de collecties van deze vereniging en het in 1906 opgerichte Stedelijk Museum voor kunst samengevoegd. Ook na 1922 was Museum Folkwang in staat om het verzamelen van kunst op allerhoogst niveau voort te zetten. De uitstekende reputatie van het museum is met name te danken aan de collectie 19e eeuwse schilderijen en sculpturen, de collectie moderne kunst, de collectie kunst na 1945 en de in 1978 opgerichte collectie fotografie. De uitgebreide prentenverzameling bestaande uit ca. 1300 objecten oude en niet-Europese kunst en de ca. 340.000 plakkaten van het Deutsche Plakat Museum complementeren de collectie.

In augustus 2006 werd bekend dat er financiële middelen kwamen voor de gehele nieuwbouw van Museum Folkwang. De stad Essen schreef een internationale architectuurcompetitie uit die in maart 2007 werd gewonnen door David Chipperfield Architects. In 2010, tijdens de viering van RUHR 2010  –  Essen als culturele hoofdstad van Europa in 2010  – werd het gebouw ingewijd. Het concept voor de nieuwbouw respecteert de identiteit van de oudbouw. Het behoud van de oudbouw als zelfstandige eenheid was richtinggevend bij het ontwerp van Chipperfield waarin de principes transparantie en openheid werden overgenomen en verder ontwikkeld.

De afdeling schilderkunst, sculpturen en mediakunst uit de 19e en 20e eeuw Het Museum Folkwang biedt de bezoeker een overzicht over de 19e eeuwse schilder- en beeldhouwkunst in Duitsland en Frankrijk. De accenten liggen op de Duitse Romantiek, Franse en laatclassicistische landschapsschilderkunst, impressionisme en neonimpressionisme. Van de unieke werken van van Gogh, Cezanne, Gauguin en Matisse, de pioniers van de moderne kunst, worden de ontwikkelingen naar het Duitse expressionisme en uiteindelijk de verschillende kunststromingen van de 20e eeuw, o.a. kubisme en abstracte geschetst. Tegenwoordig bevat de collectie ca. 600 schilderijen en 200 beeldhouwwerken.

De collectie Naoorlogse en hedendaagse kunst toont werken vanaf de periode net na tweede wereldoorlog. Het accent van de kunst na 1945 ligt op werken van Rothko, Newman, Pollock, Reinhardt, Kline, Louis en Stella maar ook werken van Soulages, Vedova, Klein, Fontana, Richter en Palermo zijn hier ondergebracht. Op de afdeling hedendaagse kunst hebben werkgroepen en installaties de overhand, o.a. werken van Kippenberger, Atelier van Lieshout, Roni Horn, Lothar Baumgarten en Simon Starling.

De collectie fotografie werd in 1978 als op zichzelf staande afdeling in Museum Folkwang opgericht. Het accent ligt op de jaren 20 en 30 alsmede de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw.  Daarnaast staat de hedendaagse kunst centraal en wordt de 19e eeuw door vooraanstaande werken vertegenwoordigd. De mens en de architectuur vormen het hoofdthema in deze verzameling.  De collectie fotografie bevat meer dan 60.000 foto’s.


Naam museum: Museum Folkwang.
Opgericht: 1902.
Specialisaties: Divers.
Kunststromingen: Divers.
Aangesloten bij:


Contactpersoon:
Adres: Museumsplatz 1, D-45128 Essen DE.
Telefoon: +49 201 8845 444.
Email: info@museum-folkwang.essen.de.
Website: www.museum-folkwang.de/nl.
Emedia:


Publicaties:


Collecties in beheer:


Abstracte kunstenaars in collectie:

  • Wassily Kandinsky | RU 1866 – 1944 FR | Schilderijen, Grafiek | Abstract Expressionisme.
  • Yves Klein.
  • Franz Marc | DE 1880 – 1916 FR| Schilderijen | Abstract Expressionisme.
  • Barnett Newman | US 1905 – 1970 US | Schilderijen, Sculpturen | Abstract Colorisme.
  • Jackson Pollock | US 1912 – 1956 US | Schilderijen | Action Painting.
  • Gerhard Richter | DE 1932 DE | Schilderijen | Abstract Expressionisme
  • Mark Rothko | LL 1903 – 1970 US | Schilderijen | Abstract Colorisme.

Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 31122013/23082014/05072018.


Reacties

Museum Folkwang | Essen DE | Beeldende kunst — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *