Omschrijving Mu.Zee

Mu.Zee, Kunstmuseum aan zee Mu.ZEE is hèt kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst met een maximale openheid en toegankelijkheid. Het museum creëert een actieve ruimte voor publiek en kunstenaars  waar op een ongedwongen, vrije en creatieve manier met kunst kan omgegaan worden.

Mu.ZEE herbergt een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en Stad Oostende. Zij vertelt verhalen met een unieke collectie Belgische kunst van 1830 tot op heden. Deze specifieke collectievorming maakt haar uniek in het Vlaamse museumlandschap. Via het collectiebeleid en het tentoonstellingsprogramma is het de bedoeling dat Mu.ZEE steeds in dialoog staat met het internationale kunstgebeuren en streeft naar verbreding door gastvrijheid en verdieping door onderzoek  die de educatieve, wetenschappelijke en tentoonstellingsfunctie van het museum willen benadrukken. Ze wil impulsen geven aan de verschillende actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie staan tot Mu.ZEE zodat dit de dynamiek die onontbeerlijk is voor Mu.ZEE ten goede komt.


Naam museum: Mu.ZEE, Kunstmuseum aan zee.
Opgericht:
Specialisaties: Geen.
Perioden: Divers.
Kunststromingen: Divers.
Aangesloten bij:
Ondergebracht bij:
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 10:00 18:00 uur.


Contactpersoon:
Adres: Romestraat 11,  B-8400 Oostende BE.
Telefoon:  ++32(0)59 50 81 18.
Email:  info@tmuzee.be.
Website: www.muzee.be.
Emedia:


Collecties in beheer / langdurige bruikleen:
Moderne kunstenaars in collectie:

  • Bram Bogart | NL 1921 – 2012 BE | Schilderijen | Modern | Abstract Expressionisme, Action Painting.
  • Raoul De Keyser | BE 1930 – 2012 BE | Schilderijen | Modern | Abstract Expressionisme.
  • Dan van Severen | BE 1927 – 2009 BE | Schilderijen, Tekeningen | Modern | Concretisme.
  • Victor Servranckx | BE 1898 – 1965 BE | Schilderijen, Collages, Objecten, etc. | Modern | Abstract Divers.
  • Guy Vandenbranden | BE 1926 – 2014 BE | Schilderijen | Modern | Concretisme.

Hedendaagse kunstenaars in collectie:


Exposities:

  • 01.07.2017 – 05.11.2017: Mu.ZEE, Oostende BE, Richard Tuttle, ‘Light And Color’, Ensor en Spilliaert museumvleugel.
  • 2013: Mu.ZEE, Oostende BE | Tentoonstelling Victor Servranckx.

Nieuwsberichten:


Mailcontact:
Bijgewerkt: 13082012/15122013/19022014/27062017/19022018.