De Nederlandse Galerie Associatie (NGA) is het aanspreekpunt voor de overheid, culturele instellingen, de media en het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen die galeriehouders aangaan, zoals btw-tarieven, juridische aangelegenheden, kunstbeurzen, marktonderzoeken. Het Ministerie van OCW, het Mondriaanfonds en de Federatie Cultuur hebben regelmatig overleg met de NGA als vertegenwoordiger van galeries van hedendaagse kunst. De NGA onderhoudt contacten met vele nationale en internationale koepelorganisaties waaronder de F.E.A.G.A. Het bureau van de NGA voorziet de aangesloten leden van informatie en fungeert als contactpunt voor bovengenoemde organisaties en instellingen.
De NGA kan haar leden een aantrekkelijk servicepakket aanbieden omdat zij een aantal collectieve regelingen en contracten heeft afgesloten. De vereniging besteedt aandacht aan de bevordering van de professionaliteit en de kwaliteit binnen de branche. Daarnaast volgt ze nauwlettend de bewegingen op de nationale en internationale kunstbeurzen en vertaalt deze in adviezen. Bovendien laat de NGA gericht wetenschappelijk onderzoek doen op verschillende deelterreinen van de markt van de hedendaagse beeldende kunst.


Specialisaties:
Contactpersoon: Karine Verloren van Themaat, secretaris NGA.
Adres: Westeinde 22,  2512 HD Den Haag NL.
Telefoon: 0031(0)70-3605001.
Email: nga@xs4all.nl.
Website: nederlandsegalerieassociatie.nl.
Bijgewerkt: 15.03.2013.


Nieuwsberichten: