In 1988 is de Nederlandse Vereniging van Galeriehouders heropgericht. De overtuiging bestond, dat met name tegenover de centrale en lokale overheden een sterke vereniging nodig was om de belangen van de galeriewereld te kunnen verdedigen. Tenslotte had de NVG al een keer een opmerkelijk succes behaald door bij de centrale overheid de rentesubsidieregeling uitgevoerd te krijgen. Maar er waren meer zaken te behartigen die de goede werking van de galeriewereld konden garanderen.

In 1988 zijn een drietal gedragsregels tot stand gekomen, die in algemene zin verplichtend werden geacht voor het verkeer van de galerie met de klant, met de kunstenaar en met de collega-galeries. Vervolgens zijn op alle drie die wegen nadere uitwerkingen gegeven aan wat daar volgens de NVG goed gedrag is. Voor de uitwerking van onze “grondwet voor goed gedrag” is onder meer een standaardcontract opgesteld voor tentoonstellingen van kunstenaars bij de galerie. Op dit moment wordt studie gemaakt van de mogelijkheden om te geraken tot regelgeving op het gebied van de langdurige contacten tussen kunstenaars en galeries. Er zijn Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Voor de leden van de NVG is een standaard formulier “Certificaat van echtheid” ontworpen.


Naam organisatie: Nederlandse Vereniging van Galeriehouders.
Opgericht: 1988 (heroprichting).
Contactpersoon: Anita E.L.H. van Os.
Adres:  Galerie de Roos van Tudor, Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden NL
Telefoon: 0031(0)058 216 1636.
Bijgewerkt: 07.06.2013.