Omschrijving Nieuwe Vlaamse School:

Opgericht door Jef Verheyen en Engelbert Van Anderlecht uit onvrede met de ‘anti-schilderkunst’ die voorgestaan wordt door de leiding van groep G 58-Hessenhuis. De Nieuwe Vlaamse School streeft naar een eigen Vlaams Modernisme.

De wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel BE waar ook de tentoonstelling ‘50 jaar Moderne Kunst’ werd georganiseerd confronteerde het publiek met de vooroorlogse en naoorlogse avant-garde. Alle aandacht ging naar de buitenlandse kunstenaars en naar de gevestigde namen uit België. De Belgische kunstenaar voelde zich sterk benadeeld en ging op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een andere visie en een andere kunst naar buiten te brengen.

In 1957 bundelen een aantal Antwerpse kunstenaars hun krachten tot de groep G 58-Hessenhuis. In het zestiende-eeuwse Hessenhuis organiseren ze internationale groepstentoonstellingen en concerten, waardoor ondermeer de internationale ZERO-groep in Vlaanderen bekend raakt.

De meningen raken verdeeld en Jef Verheyen verliet G58-Hessenhuis om samen met Engelbert Van Anderlecht De Nieuwe Vlaamse School op te richten in 1960. Guy Mees, Marc Claus, Herman Denkens, Jan Dries, Vic Gentils, Jef Kersting, N. Klerks, Guy Vandenbranden, Wannes Van de Velde en Daan Van Severen sluiten zich bij dit initiatief aan. Op dat moment vond de opening plaats van de derde groepstentoonstelling van de G-58.

Het stichtingsmanifest werd ondertekend door Mark Claus, Herman Denkens, Jan Dries, Vic Gentils, Jef Kersting, Nico Klerks, Guy Mees, Guy Vandenbranden, Englebert van Anderlecht, Wim van de Velde en Jef Verheyen. Verheyen provoceerde daarmee de G-58, voornamelijk omdat veel leden van deze groepering mee aan de wieg stonden van het nieuwe initiatief. Later sloot ook ondermeer Paul Van Hoeydonck aan.

Zij laten van zich horen via een tentoonstelling in het C.A.W. (Comité voor Artistieke Werking) en een polemisch manifest. Het manifest van De Nieuwe Vlaamse School betekende een oorlogsverklaring aan de toen heersende politiek op het vlak van de plastische kunsten. Zij namen het nam het op tegen CoBrA en de ‘Jeune Peinture Belge’ en keerden zich af van de in België en in het buitenland opgeldmakende opvatting als zou er een ‘Belgische’ schilderschool bestaan.

De eerste tentoonstelling vond plaats in oktober 1960 in het C.A.W. aan de Meir in Antwerpen. In mei 1961 nam de Nieuwe Vlaamse School, in samenwerking met het Nationaal Centrum voor Moderne Kunst waar Paul de Vree de eerste viool speelde, deel aan de groots opgezette tentoonstelling Forum 61 in de Sint-Pietersabdij te Gent. De Nieuwe Vlaamse School organiseerde nadien belangrijke tentoonstellingen in hun clublokaal de VECU in Antwerpen en de Brusselse galerie Le Zodiaque. In deze laatste galerie werd ook Bram Bogart uitgenodigd als gast.

De beweging had ook onmiddellijk een sterk netwerk met het buitenland en exposeerde op verschillende plaatsen: Düsseldorf, Frankfurt, Bochum, Leverkusen, Milaan, Genève en de Verenigde Staten.

De vernissage van de eerste groepstentoonstelling van de Nieuwe Vlaamse School vond plaats in het C.A.W. op de Meir Antwerpen BE op 15 oktober 1960.

Op 31 mei 1961 leidde Nic van Bruggen een tentoonstelling van de groep in het clublokaal van de V.E.C.U. (Vereniging voor Europese Cultuur Uitwisseling).

Eén jaar na de stichting, in oktober 1962, exposeerde de Nieuwe Vlaamse School – met Bram Bogart als gast – in Le Zodiaque in Brussel BE.


Naam kunstgroep: Nieuwe Vlaamse School.
Kunststromingen: Divers.
Kunstvormen: Divers.


Oorsprong: Antwerpen BE
Ontstaan: 1960.
Bloeiperiode:
Beëindigd: 1962.


Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Websites: 
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken:
Artikelen:
Websites:


Initiators:

 • Englebert van Anderlecht | BE 1918 – 1961 BE | Schilderijen | Lyrisme, Abstract Expressionisme.
 • Jef Verheyen | BE 1932 – 1984 FR | Schilderijen | Abstract Minimalisme (Geometrie).

Deelnemers:

 • Jan Dries | BE 1925 – 2014 BE | Sculpturen | Abstract Figurisme (Spatial).
 • Dan van Severen | BE 1927 – 2009 BE | Schilderijen, Tekeningen | Concretisme.
 • Guy Vandenbranden | BE 1926 – 2014 BE | Schilderijen | Concretisme.
 • Guy Mees.
 • Marc Claus.
 • Herman Denkens.
 • Vic Gentils.
 • Jef Kersting.
 • N. Klerks.
 • Wannes van de Velde.

Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 1960, C.A.W. op de Meir Antwerpen BE, eerste groepstentoonstelling.
 • 1961, V.E.C.U. (Vereniging voor Europese Cultuur Uitwisseling) groepstentoonstelling.
 • 1962, Le Zodiaque in Brussel BE, Tentoonstelling met Bram Bogart als gast.

Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites

Bijgewerkt: 04112014/20072016/20012017/04072018.


Reacties

Nieuwe Vlaamse School | BE | 1960 – 1962 | Modern | Divers — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *