Introductie: (Voorbeeld).

(Kunstenaar) was  een (Nederlandse beeldend kunstenaar). Zijn opleiding kreeg hij vooral aan de (kunstacademie Minerva). Zij werkte vooral in de omgeving van (Eindhoven). Hij was lid van de kunstgroep (De Stijl). Zij had ondermeer exposities in (Duitse en Nederlandse musea). Hij ontving  ondermeer (de eerste prijs van het Oranjefons  in 1978). Haar belangrijkste  werken worden gerekend tot de kunststroming (Minimalisme). Een bekend werk is (‘Drie kubussen’ uit 2010). De (kunstenaar) beschouwd zichzelf als (Minimalist).


callum-innes-1989-van-de-cento-series-olie-op-oliepapier-205-x-100-cmCallum Innes, 1989, van de Cento series, Olie op oliepapier, 205 x 100 cm.


Biografie: Beschrijving van het leven en werken van de kunstenaars in chronologische volgorde.

In deze beschrijvende biografie zouden idealiter de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen:

 • Geboorteplaats en geboortejaar.
 • Verhuizingen en eventueel de reden daarvan.
 • Genoten opleidingen en de richting(en).
 • Belangrijke momenten in het leven of veranderingen daarin.
 • Momenten (Jaar) van essentiële wijzigingen in de stijl van werken.
 • Belangrijke kunstevenementen (Jaar).
 • Belangrijke ontmoetingen met andere kunstenaars etc.
 • Wanneer en waar de eerste groepstentoonstelling.
 • Wanneer en waar de eerste solotentoonstelling.
 • Wanneer en waarheen de belangrijkste kunstreizen.
 • Met welke kunstenaars heeft de kunstenaar een kunstrelatie.
 • Welke andere kunstenaar(s) heeft  een duidelijke invloed gehad op deze kunstenaar.
 • Vergeet niet steeds de jaartallen en de plaatsen te vermelden.

Linda Arts, Zonder titel # 222, Olieverf op paneel, 80 x 175 cm '10Linda Arts, Zonder titel # 222, Olieverf op paneel, 80 x 175 cm.


Beschrijving werk: Inhoudelijke beschrijving van het werk van de kunstenaar. 

 • Welke specifieke werkmethoden en technieken zijn toegepast.

Armando, Fahne, 1985, olie op doek, 80 x 100 cm.


Naam: Geboortenaam en eventueel artiesten- of bijnaam.
Geboren: Geboorteplaats en geboortedatum DDMMJJJ.
Overleden:  Plaats van overlijden en overlijdensdatum  DDMMJJJJ.
Nationaliteit: Eventueel meerdere nationaliteiten met ingangsdatum DD.
Woon / werkplaatsen: Vermelding van woon / werkplaatsen met vermelding van periode.

 • JJJJ – JJJJ, Jaar geboorteplaats tot jaar volgende woonplaats
 • JJJJ – JJJJ, Jaar vorige woonplaats, tot jaar volgende woonplaats

Kunstopleiding: Genoten kunstopleiding(en) met vermelding van vermelding van periode.

 • JJJJ – JJJJ, kunstacademie Minerva Groningen afdeling schilderen.
 • JJJJ – JJJJ, ………,

Toelagen: Financiële toelagen van fondsen en instellingen.

 • 1967, Mondriaan Fonds.

Residenties: Beschikbaar gestelde verblijven bij kunstinstellingen.

 • 1988, Kunstcentrum Den Helder NL.

Studiereizen:
Functies kunstwereld: Functie(s), met vermelding periode, die de kunstenaar heeft vervult in de kunstwereld zoals bestuurslid, docent, begeleider etc.

 • 1980 – 2015, Docent van de Haagse kunstacademie.
 • 2009 – 2001, Voorzitter.

Onderscheidingen: Ontvangen onderscheidingen en prijzen met vermelding van jaar ontvangst, JJJJ.
Actieve periode: Data van het begin en einde van de kunstcarrière,  JJJJ – JJJJ of JJJJ – Heden.


Vertegenwoordiging: Naam van de organisatie die de kunstenaar naar buiten vertegenwoordigt.
Contactpersoon: Naam van de contactpersoon bij bovengenoemde organisatie.
Adres: Adres van de kunstenaar of van de boven genoemde organisatie of contactpersoon.
Telefoon:  Telefoonnummer van de kunstenaar of van de boven genoemde organisatie of contactpersoon.
Email: Email adres van de kunstenaar of van de boven genoemde organisatie of contactpersoon.
Website:  URL website van de kunstenaar of van de boven genoemde organisatie of contactpersoon.
Emedia: Adres van de elektronische/sociale media van de kunstenaar of van de boven genoemde organisatie of contactpersoon.


Kunstvormen: Schilderijen, Tekeningen, Sculpturen, etc, etc. 
Kunstperiode: Modern, Hedendaags.
Kunststromingen: Belangrijkste kunststroming(en) die de kunstenaar heeft toegepast, zoals het kubisme, Concretisme. eventueel met vermelding van het type zoals Reliëf / Geometrie / Expressie / Constructie.
Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, …..

Technieken: Krassen, Drip, 
Bekende werken:
Projecten / opdrachten:
Kunstgroepen:
Kunstrelaties:
Leraar van / invloed op:
Leerling van / invloed van:


Museumcollecties:
Overheidscollecties:
Private collecties:
Galerie collecties:


Museumexposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

15.10.2016 – 26.02.2017: Museum De Pont, Tilburg NL, Callum Innes, I’ll Close My Eyes.
Galerie exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

Overige exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)


Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites: Vermelding van de gebruikte websites.


Eigen citaten: Vermelding van citaten van de kunstenaar zelf.


Nieuwsberichten: Vermelding geplaatste nieuwsberichten in de rubriek Nieuws


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: Datum van melding aan kunstenaar / vertegenwoordiger of vermelding Pictoright.
Emailcontact: Vermelding emailadres en naam van de kunstenaar.
Bijgewerkt: Data van bewerking inhoud. 28112016/16102016.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.