Introductie Piet Mondriaan:

Piet Mondriaan  was een Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus, Mondriaan wordt gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. Vooral zijn latere geometrisch-abstracte werk, met de kenmerkende horizontale en verticale zwarte lijnen en primaire kleuren, is wereldberoemd. Hij was een van de belangrijkste medewerkers van het tijdschrift De Stijl en ontwikkelde een eigen kunsttheorie, die hij Nieuwe Beelding of Neo-plasticisme noemde.


  


Biografie:

Pieter Mondriaan werd op 7 maart 1872 in Amersfoort NL geboren. In 1889 behaalde hij zijn diploma voor tekenonderwijs voor lagere scholen en in 1892 behaalde hij het diploma dat hem recht gaf om ook op middelbare scholen tekenonderwijs te geven. Vervolgens is hij avondcursussen aan de Rijksacademie in Amsterdam NL gaan volgen. Piet Mondriaan schilderde in die tijd veel in naturalistische en impressionistische stijl.

Van 1908 tot 1910 woonde Piet Mondriaan in het Zeeuwse plaatsje Loverendale NL. Gedurende deze periode schilderde hij een serie schilderijen van de kerktoren van Domburg NL. In 1910 verhuisde Mondriaan naar Amsterdam NL. Hij wordt lid van een schildersgenootschap waardoor hij in contact komt met de symbolist Jan Toorop en met enkele pointillisten. Piet Mondriaan werd door hun werk beïnvloed en begon zelf met het symbolisme en pointillisme te experimenteren.

Aan het eind van 1910 komt Piet Mondriaan in het bestuur van de ‘Moderne Kunstkring’ in Amsterdam NL. In 1911 werd er in Amsterdam NL een tentoonstelling van Franse Kubistische schilderkunst gehouden, waar hij zeer van onder de indruk raakte. Al vrij snel na de tentoonstelling besloot hij dan ook naar Parijs FR (1912?) te verhuizen en begon met het maken van kubistische schilderijen. In die tijd was Parijs ‘the place to be’ voor kunstenaars. Piet Mondriaan kreeg in Parijs FR de kans om aan vele internationale tentoonstellingen deel te nemen en ontving vele lovende kritieken.

Wegens ziekte van zijn vader werd Piet Mondriaan in 1914 gedwongen naar Nederland terug te keren. In Nederland was hij door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog genoodzaakt te blijven. Daarna verhuisde hij meerdere malen en komt uiteindelijk in Laren NL te wonen. Hier komt Piet Mondriaan in contact met Theo van Doesburg, die leden voor De Stijl zoekt (1915). Piet Mondriaan was onder de indruk van de ideeën van Theo van Doesburg, maar hij besloot pas definitief om lid te worden van de groep nadat hij in 1916 Bart van der Leck ontmoette. Als lid van De Stijl kreeg Piet Mondriaan zijn eigen programma in het tijdschrift ‘De Stijl’. Zijn programma heet ‘De nieuwe beelding in Schilderkunst’. Hij probeerde zijn principes en ideeën, tevens de principes en ideeën van De Stijl, duidelijk te maken. Dit waren voornamelijk zuiver Geometrisch-Abstracte schilderijen.

In 1919, na de oorlog, verhuisde Piet Mondriaan weer naar Parijs FR, waar hij weer op zijn oude adres kon wonen.  Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag werd in 1922 in het Stedelijk Museum in Amsterdam NL een overzichtstentoonstelling van zijn werk gehouden. Piet Mondriaan reisde naar Nederland en kwam in contact met de architect Oud. Een hechte vriendschap ontstond maar eindigde al in hetzelfde jaar door een meningsverschil over de betekenis en de rol van de architectuur in de maatschappij.

Vlak na het einde van deze vriendschap werd Piet Mondriaan lid van de internationale Parijse kunstenaarskring ‘Cercle et carré’. Hier ontmoet Piet Mondriaan o.a. Wassily Kandinsky (lid van Der Blaue Reiter, een onderdeel van het expressionisme).

In 1925 eindigde de lange en zeer hechte vriendschap met Theo van Doesburg. Dit kwam doordat Van Doesburg ondanks de principes van De Stijl en hun eigen principes, toch met de kleur groen en met diagonale lijnen ging experimenteren. Theo van Doesburg stapte uit De Stijl startte al snel een nieuw genoodschap met de naam ‘The Abstraction-Création Group’. Dit betekende het einde voor De Stijl, hoewel de overige leden doorgingen met het naleven en uitdragen van de ideeën en principes.

Al snel begint ook Piet Mondriaan met diagonale lijnen en andere kleuren te experimenteren. In 1929 ontmoeten Piet Mondriaan en Theo van Doesburg elkaar weer en raken wederom bevriend. Piet Mondriaan besluit lid te worden van het nieuwe kunstenaars genootschap van Theo van Doesburg, ‘The Abstraction-Création Group’.

In 1938 verhuisde Piet Mondriaan door de dreiging van het Nazi-Duitsland naar Londen GB. In 1940 verhuisde hij naar New York US na het Duitse bombardement op Londen GB. Tijdens deze jaren in New York US werd hij omringd door een groep jonge Amerikaanse kunstenaars. Piet Mondriaan bleef in New York US tot hij stierf in 1944.


Piet Mondriaan, Victory Boogiewoogie,1942 – 1944, Gemeentemuseum Den Haag. In 1942, zette hij zijn eerste strepen op het doek dat zou uitgroeien tot zijn meest geroemde werk. Het maakproces duurde lang en verliep moeizaam. Op 1 februari 1944 stierf de kunstenaar, Victory Boogie Woogie stond nog steeds onafgemaakt in zijn atelier op een schildersezel.


Beschrijving werk:

Nog uitwerken.


Piet Mondriaan, Compositie no. IV, met rood, blauw en geel, 52 x 51,5 cm, 1929, Stedelijk Museum Amsterdam.


Naam: Pieter Cornelis Mondriaan (Mondrian)
Geboren:  07.03.1872, Amersfoort NL.
Overleden: 01.02.1944, New York US .
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen:

 • 1872 – ????, Amersfoort NL.
 • 1904 – ????, Uden NL.
 • 1908 – 1910, Loverendale NL.
 • 1910 – 1912, Amsterdam NL.
 • 1912 – 1914, Parijs FR.
 • 1914,- 1919, Laren NL.
 • 1919 – 1938, Parijs FR.
 • 1938 – 1940, Londen GB.
 • 1940 – 1944, New York US.

Kunstopleiding:

Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:
Onderscheidingen:
Actieve periode:


Vertegenwoordiging:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Kunstvormen: Schilderijen.
Kunststromingen: 

 • Neoplasticisme | 1917 – 1925 | Modern | Schilderijen, Meubels, Architectuur.

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, ….

Technieken:
Bekende werken:
Projecten / opdrachten:


Kunstgroepen:

 • Kunstliefde | Kunstenaarsgenootschap | Utrecht NL | NL 1807 NL.
 • 1910, Moderne Kunstkring | Amsterdam NL.
 • 1916, De Stijl | Amsterdam NL | 1916 – 1931 | Schilderijen, Architectuur | Neoplasticisme.
 • 19??, The Abstraction-Création Group | Parijs FR | 1931 – 1936 | Schilderijen | Concretisme.
 • 19?? ‘Cercle et carré’ |Internationale Parijse kunstenaarskring.
 • 19??, Doe Stil Voort | BE | 1903 – 1918.

Kunstrelaties:

 • Chris Beekman | NL 1887 – 1964 NL | Schilderijen, Tekeningen | Neoplasticisme, Concretisme.
 • Max Bill | CH 1908 – 1994 DE | Grafiek, Schilderijen, Sculpturen, Gebouwen | Concretisme, Spatial Concretisme.
 • Alexander Calder | US 1898 – 1976 US | Mobiles, Sculpturen, Schilderijen | Concretisme, Spatial Concretisme.
 • Theo van Doesburg | NL 1883 – 1931 NL | Schilderijen, Architect, Glazenier | Neoplasticisme, Concretivisme.
 • Marthe Donas | BE 1885 – 1967 BE | Schilderijen | Kubisme.
 • Wassily Kandinsky |  RU 1866 – 1944 FR | Schilderijen, Grafiek | Abstract Expressionisme.
 • Bart van der Leck | NL 1876 – 1958 NL | Schilder, Vormgever, Keramiek | Neoplasticisme.
 • László Moholy-Nagy | HU 1895 – 1946 US | Sculpturen, Schilderijen, Foto’s | Constructivisme.
 • Architect Oud.
 • Gerrit Rietveld | NL 1888 – 1964 NL | Meubels, Architectuur | De Stijl.
 • Jan Toorop.

Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:

 • Alexander Calder | US 1898 – 1976 US | Mobiles, Sculpturen, Schilderijen | Concretisme, Spatial Concretisme.
 • Marlow Moss | GB 1889 – 1958 FR | Schilderijen, Reliëfs, Sculpturen | Concretisme.

Museumcollecties:

Overheidscollecties:
Private collecties:

Galeries collecties:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 2018: Mondriaanhuis, Amersfoort NL, Piet Mondriaan, ‘Puur Natuur’.
 • 2018: Rietveldpaviljoen, Amersfoort NL, Museum Flehite met ‘Armando tot Mondriaan tot Wolter’.
 • 2018: Post Erasmuslaan 5, Utrecht NL, art & design in Rietveld pand (S).
 • 2017: Gemeentemuseum Den Haag, Den Haag NL, De ontdekking van Mondriaan, Amsterdam | Parijs | Londen | New York.
 • 2016: Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg, Domburg NL, ‘De zaak Piet Mondriaan & Mondriaan in Domburg.
 • 2016: Gemeentemuseum Den Haag maakt grootste Mondriaantentoonstelling ooit in Brazilië.
 • 1922, Stedelijk Museum, Amsterdam NL, overzichtstentoonstelling Piet Mondriaan.
 • 2015: Mondriaanhuis Amersfoort NL, Mondriaanhuizen, Modernistische architectuur in de hedendaagse kunst.
 • 2014: Tate Liverpool GB, Mondrian and his Studio
 • 2014: Gemeente Museum Den Haag NL, Mondriaan en het kubisme, Parijs FR.
 • 1912-1914. Jubileumtentoonstelling in het kader van het Mondriaan Jaar.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:

 • 2016, Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst voor een ongekend leven, Uitgever Hollands Diep, biografie door Hans Janssen.
 • 2017, Mondriaan. De man die alles veranderde, Uitgeverij Waanders, rijk-geïllustreerde publicatie.
 • 2015, Mondriaan Filosoof?, Jan Bor.
 • 2015, Biografie Piet Mondriaan 1919-1933 – van klassiek tot abstract,  prof. dr. Léon Hanssen,   cultuurhistoricus (Tilburg University).
 • 2013, De Vroege Mondriaan | Villa Mondriaan Winterswijk | Wim van Krimpen, Wim Scholtz, 96 p.
 • 2008, Piet Mondrian, Plastic Art and Pure Plastic Art, San Francisco: Wittenborn Art Books.
 • 1987, Twee verhalen. Amsterdam: Meulenhoff.
 • 1920, P. Mondrian, Le Néo-Plasticisme. Principe général de l’équivalence plastique, Parijs: Editions de l’Effort moderne, Léonce Rosenberg.

Artikelen:

 • Vele artikelen in het blad ‘De Stijl’.

Radio / televisie:
Video / films: vimeo.com/201635814.
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:

 • 2015: Dooyewaard Stichting, Blaricum NL, Lezing Lisette Huizenga in ‘De Hut van Mondriaan’.
 • 2015: Villa Mondriaan, Winterswijk NL, Mondriaanlezingen.
 • 2013: Winterswijk: de bakermat van de abstracte kunst.
 • 2013: RKD en Gemeentemuseum Den Haag lanceren Piet Mondriaan website.
 • 2012: Piet Mondriaan gekocht voor 115.000.
 • 2012: Lezing Mondriaan en de Theosofie, Mondriaanhuis Amersfoort.
 • 2012: Gemeentemuseum den Haag, Kunst op zondag, Lezing ‘Mondriaan & De Stijl’.

Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: Onbekend.
Bijgewerkt: 07042012/08032014/28072014/30012015/20102015/27012016/18112016/19052017/16072018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.