Het project ‘De Moderne Abstracte Kunst’ heeft de bedoeling een website te ontwikkelen die de moderne abstracte kunst in al zijn kunstvormen van verleden en heden te beschrijven. De website ‘De Moderne Abstracte Kunst’ heeft niet de intentie om volledig of wetenschappelijk te zijn; de website heeft de bedoeling om de moderne ‘Abstracte Kunst’ en haar kunstenaars zodanig te beschrijven dat deze kunstvorm gewaardeerd en begrepen kan worden door een zo breed mogelijk publiek in het Nederlands taalgebied.

De website zal zo goed mogelijk de geschiedenis, ontwikkeling en situatie van de Abstracte Kunst beschrijven. Steeds worden verwijzingen opgenomen naar websites, boeken en tijdschriften voor meer specifieke informatie. Daarnaast is de website voorzien van een  nieuwspagina over exposities en kunstenaars, compleet met gratis abonnement op de nieuwsbrief.

Voor alle duidelijkheid; de website heeft geen commerciële bedoelingen. Zo worden geen kunstwerken te koop aangeboden, zijn en blijven vermelding van kunstenaars, musea, galeries, tijdschriften, boeken, exposities, etc. gratis.

De ontwikkeling van deze  website is niet zomaar een project. De redacteur verwacht nog een aantal jaren nodig te hebben om de website zover te hebben dat alleen nog actuele zaken hoeven te worden toegevoegd.

Reeds lang is de redacteur van de website ‘liefhebber’ van Abstracte Kunst en constateerde dat er geen goede website beschikbaar was met samenhangende informatie over moderne Abstracte Kunst. Omdat hij een steeds groeiende behoefte kreeg aan achtergrondinformatie, is hij zelf maar een website gaan bouwen. In december 2011 is hij daarmee begonnen. Het is een zeer uitgebreide website geworden.

Naam: Paul Borsboom (webredacteur).
Email: Paulborsboom@ziggo.nl.
Bijgewerkt: 09.07.2018.


www.paulborsboom.nl opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek

Afzender webarchivering@kb.nl, Ontvanger abstract@paulborsboom.nl, Datum 08-02-2016 (referentie: 28606469).

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.paulborsboom.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 9 maart 2016. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand zullen we daarbij negeren.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 9 maart 2016 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, Lucinda Jones, Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot Peter de Bode, Webarchivering KB, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag, webarchivering@kb.nl
Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
www.kb.nl/organisatie/………/webarchivering. http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix.Reacties

De website — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *