Introductie Riemko Holtrop:

Riemko Holtrop was een Twentse NL beeldend kunstenaar. Hij kreeg zijn opleiding vooral aan de Rotterdamse Kunstacademie. Hij was een van de oprichters van de lid van de Nieuwe Groep Twente. Hij had exposities in Nederlandse musea, en heeft werk in musea en bekende kunstcollecties. Zijn belangrijkste werken worden gerekend tot het Lyrisme. Een bekend werk van hem is het ‘Drieluik’.


Riemko Holtrop, Drieluik.


Biografie:

Riemko Holtrop is één van de pioniers in de doorbraak van de moderne kunst na 1945. Hij behoort tot de avantgardisten van het eerste uur, tot de kleine groep kunstenaars, die al van tijd tot tijd experimenteel werkte, nog voordat ‘Cobra’ was gevormd.

Riemko Holtrop studeerde aan de Rotterdamse Kunstacademie (1932-1936), de Academie de la Grande Chaumiere te Parijs (1939) en volgde in 1941 aan de Academie Kunstoefening Arnhem. Hij was een leerling van onder anderen Herman Mees, David Bautz, Antoon Derkzen van Angeren en van Gijs Jacobs van den Hof. Riemco Holtrop bekwaamde zich op een breed vlak van de beeldende kunst. Hij was onder meer beeldhouwer, schilder, tekenaar, graficus en monumentaal kunstenaar. Zelf was hij de leermeester van Wim Bos, Bas Kleingeld, Wim van Oostrom en Annemiek Punt.

In 1945 (tijdens zijn onderduikperiode in Markelo NL) heeft hij samen met kunstenaars als Ben Akkerman, Johan Haanstra en vader en zoon Folkert Haanstra De Nieuwe Groep Twente opgericht, een initiatief voortgekomen uit het verlangen om in het oosten van Nederland door middel van tentoonstellingen bekendheid te geven aan de eigentijdse kunst. Hij was de stuwende kracht van deze groep, ook door tal van publicaties van zijn hand over moderne kunst en kunstenaars. Een en ander resulteerde in uitnodigingen deel te nemen aan de exposities van Vrij Beelden en Creatie, groepen voor moderne en veelal abstracte kunst

Omstreeks 1950 exposeert hij ook enige malen met kunstenaarsvereniging Vrij Beelden en met Creatie, een Amsterdamse groepering die bijdroeg aan de doorbraak van de moderne kunst in Nederland. Van 1953 tot 1959 was hij lid van de ballotagecommissie voor de BBK.

Zijn werk werd meerdere malen in Nederlandse musea geëxposeerd. Onder meer het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Haags Gemeentemuseum hebben werk van Holtrop in hun collectie. Zijn sculptuur “de Schreeuw” is als oorlogsmonument geplaatst op het Ressingplein in Delden NL.

Het nagelaten werk wordt beheerd door zijn dochter Gea Palmen–Holtrop, die in haar galerie (Galerie Holtrop in Tilburg NL) regelmatig exposities uit haar vaders oeuvre organiseert.


Riemko Holtrop, Gevelteken 1975 - 1976

Riemko Holtrop, Gevelteken 1975 – 1976.


Beschrijving werk:

Vanaf de jaren zestig blijft de abstractie overheersen in Riemko Holtrops werk, dat zich als steeds constructiever en monumentaler ontwikkelt. Hij toont zich een welbewuste bouwer die zijn composities samenstelt uit heldere lijnen, kleuren en vlakverdelingen. Ook waar de voorstellingen bestaan uit furieus bijtende en klauwende figuren, zijn ze op die heldere manier geconstrueerd. Nooit zijn er verdoezelende, onduidelijke plekken; emotie en constructie houden elkaar altijd in een spannend evenwicht. Dit samengaan van gevoel en verstand, dat hem alle vrijheid laat bij het kiezen van zijn onderwerpen en middelen, is het kenmerk van zijn oeuvre. Het geldt voor de grote monumentale doeken, maar ook voor de kleine pastels, de tekeningen en de panelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Holtrop in de loop der jaren verschillende belangrijke monumentale opdrachten kreeg en dat hij daarnaast als beeldhouwer zijn sporen heeft verdiend met zowel figuratieve als abstracte plastieken. 


Riemko Holtrop, Triptiek I

Riemko Holtrop, Triptiek I.


Riemko HoltropNaam: Riemko Holtrop.
Geboren: Hengelo NL, 14.11.1914.
Overleden: Delden NL, 13.02.1996.
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen:

 • 1914 – ????, Hengelo NL.
 • 1932 – 1936, Rotterdam NL??
 • 1936 – 1939, Parijs FR.
 • 1939 – 1943, Hengelo NL.
 • 1944 – 1954, Markelo NL.
 • 1954 – 1996, Delden OV NL.

Kunstopleiding:

 • 1932 – 1936, Rotterdamse Kunstacademie.
 • 1936 – 1939, Academie de la Grande Chaumiere, Parijs FR.
 • 1941 – ????, Les vanbeeldhouwer Gijs Jacobs van den Hoff.

Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:

 • 1953 – 1959, Lid ballotagecommissie BBK.
 • Leermeester Wim Bos, Bas Kleingeld, Wim van Oostrom en Annemiek Punt.

Onderscheidingen:

 • 2014, Wolvecampprijs, Stichting HeArtpool, Hengelo NL.

Actieve periode:

 • 1936 – 1996?

Riemko Holtrop, zonder titel

Riemko Holtrop, zonder titel.


Vertegenwoordiging: Familie Palmen-Holtrop.
Contactpersoon:
Adres: Tilburg NL.
Telefoon:
Email: f.palmen@planet.nl.
Website: 
Emedia:

 • www.youtube.com.

Kunstvormen: Tekeningen, schilderijen, Sculpturen, Glas in lood.
Kunststromingen:

 • Figuratief.
 • Expressionisme.
 • Kubisme | 1905 – 1920 | Schilderijen, Sculpturen.
 • Lyrisme | FR | 1946 – Heden | Schilderijen.

Kunstfasen:

 • 1932 – 1941, Studieperiode.
 • 1941 – ????, Portretten.
 • ???? – ????, Expressionisme.
 • 1948 – ????, Kubisme.
 • 1950 – ????, Abstractie.
 • 1989 – ????, Geometrisch Abstract.

Technieken:
Bekende werken: 

 • Drieluik.

Projecten / opdrachten:

 • 1952, Ziekenfonds, Goor NL, gebrandschilderde ramen.
 • 1953, Scholengemeenschap Bataafse Kamp, Hengelo NL, gebrandschilderd raam.
 • 1956, Sociaal Fonds Textielnijverheid, Enschede NL, gebrandschilderd raam.
 • 1960/1963, Stadhuis, Hengelo NL, baksteenmozaïeken.
 • 1964, Nutsschool, Delden NL, wandschildering en graffito.

Kunstgroepen:

 • 1945 – ????, De Nieuwe Groep Twente.
 • ???? – 1945, Kunstkring Twente.
 • 1949 – ????, Vereniging Vrij Beelden.
 • 1950 – 1954, Créatie, Ver. tot bevordering van absolute kunst.
 • 1957 – ????, vbMK Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten.
 • 1953 – 1959, BBK.

Kunstrelaties:

 • Ben Akkerman | NL 1920 – 2010 NL | Tekeningen, Schilderijen | Abstract Minimalisme (Geometrie).
 • Johan Haanstra.
 • Folkert Haanstra Sr.
 • Folkert Haanstra Jr.
 • Anton Koolhaas.
 • Albert (Bert) Haanstra.
 • Jan Hendrik (Jan) Bolink.

Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:

 • Stedelijk Museum Amsterdam | Amsterdam NL | Moderne- en Hedendaagse kunst.
 • Gemeentemuseum Den Haag | Den Haag NL | Moderne Kunst etc.

Overheidscollecties:

 • Kunst Openbare Ruimte Hengelo, Hengelo NL.
 • Provincie Overijssel NL.
 • Het Rijk.

Private collecties:

 • Kunstcollectie AMC | Academisch Medisch Centrum | Amsterdam NL | Hedendaagse kunst.
 • IJsselcentrale | Zwolle NL.
 • Kunstcollectie KPN | Den Haag NL | Internationale collectie met museale allure.
 • Verschillende particuliere collecties.

Galerie collecties:

 • Galerie Holtrop | Tilburg NL.

Exposities: (Solo / Groep / Duo / ?)

 • 1990, Museum Dordrecht |Dordrecht NL  (G).
 • 1989, Museum ’t Coopmanshûs | Franeker NL (S).
 • 1951, Museum Fodor | Amsterdam NL (G).
 • 1950, Museum Fodor | Amsterdam NL (G).
 • 1949, Museum Fodor | Amsterdam NL | Vrij Beelden (G).
 • 1948, Kunstzaal Hengelo Hengelo NL | (G).
 • 2015: Galerie Holtrop, Tilburg NL, 100 Jaar Riemko Holtrop.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:

 • 2002, De kracht van verf: zeven Hengelose schilders, Hengelo NL, Peggi Breitbarth, Karel Levisson.
 • 1995, Riemko Holtrop: pionier in de doorbraak van de moderne kunst na 1945.
 • 1995, Holtrop, Riemko Gebed aan de razernij, met gedichten van H.H. ter Balkt.
 • 1989, Riemko Holtrop: schilderijen, tekeningen en pastels uit de periode 1948-1988.
 • 1969, Holtrop, Riemko Henk Lamm: schilder en tekenaar van het Twentse land.

Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Copyright: 24.12.2014. Erven gemeld.
Privacy: N.v.t.,
Bijgewerkt: 24122014/09012016/05072018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.