Introductie Robert Delaunay:

Robert Delaunay  was een Frans kunstschilder. Hij is één van de bekendste exponenten van het kubisme. Hij werd geboren in een welgesteld gezin uit de hogere milieus. Zijn vader was ingenieur bij de spoorwegen en zijn moeder was gravin Berthe Felicie de Rose.


Robert Delaunay La Ville de Paris 1912

Robert Delaunay, La Ville de Paris, 1912.


Biografie:

Al in 1902 verliet Robert Delaunay het lyceum, omdat hij geen interesse opbrengen kon voor de klassieke vakken. Hij wilde de kunst in en ging in de leer bij Eugène Ronsin in Belleville voor decorschilder. Dit zou zijn enige formele opleiding op het vlak van de schilderkunst zijn. Delaunay ging al spoedig over op de schilderkunst. Al in 1904 exposeerde hij als de jongste exposant met zes schilderijen op de Salon des Indépendants. In hetzelfde jaar exposeerde hij ook op de Salon d’Automne.

De eerste schilderijen van Robert Delaunay tonen duidelijk de impressionistische en neo-impressionistische invloeden. In deze eerste tijd dat hij schilderde ging Robert Delaunay enkele malen naar de kunstenaarskolonie in Pont-Aven, waar Paul Gauguin daarvoor ook gewerkt had. Het werk van Gauguin en van Paul Cézanne imponeerde hem.

In 1905 was het Fauvisme in opkomst. De jonge Robert Delaunay werd beïnvloed door het fauvisme met zijn felle, onvermengde kleuren en pigmenten. Kleur ging een steeds belangrijker rol in het werk van Robert Delaunay spelen. Van Jean Metzinger maakte hij in 1905 een portret, waarin de fauvistische invloed heel sterk naar voren komt.  In 1906 ontmoette hij Henri Rousseau, met wie hij tot diens dood in 1910 bevriend zou blijven. De ontwikkeling van de moderne techniek kwam in Rousseaus werk duidelijk naar voren, Robert Delaunays interesse voor die ontwikkelingen zou nog heel vaak in zijn werk terugkomen.

In 1907 dat jaar ook moest Robert Delaunay zijn militaire dienstplicht vervullen. Zijn zwakke gezondheid maakte dat hij bij de reserves werd ingedeeld, het grootste deel van zijn diensttijd werkte hij als regimentsbibliothecaris. In het najaar van 1908 zat zijn tijd er op en keerde hij terug naar Parijs FR.

In de periode 1909 – 1910 werden de omtrekken van Robert Delaunays persoonlijke stijl duidelijk. De eerste Tour Eiffel schilderde hij in 1909. Hij kwam in deze periode ook in contact met de eerste kubisten, met name Fernand Léger, Henri Le Fauconnier en later Pablo Picasso.

In 1910 trouwde Robert Delaunay met Sonia Terk; zij zou in vele van zijn projecten meewerken. Het huis van de Delaunays werd een verzamelpunt voor schilders en schrijvers van de nieuwe avant-garde. In 1911 werd hun zoon Charles geboren. In 1911 exposeert Robert Delaunay op de Salon des Indépendants samen met een aantal andere kubisten: Metzinger, Gleizes, Léger en Le Fauconnier. De expositie staat te boek als de eerste tentoonstelling van de kubisten.

Zijn contact met Wassily Kanndinsky in 1911 leidde tot de uitnodiging mede te exposeren op de zogenaamde Blaue Reiter expositie in München DE. Verscheidene exposities in Duitsland volgden, erkenning in Frankrijk was daar weer het gevolg van. Al in 1912 had Robert Delaunay zijn eerste solo-expositie in de Galerie Barbazanges te Parijs FR. 1912 is ook het geboortejaar van het Orphisme, dat kort maar heftig leefde. Naast de Delaunays waren František Kupka, Fernand Léger en Roger de la Fresnaye hierbij betrokken. De term Orphisme is geïntroduceerd door Guillaume Apollinaire, om de lyrische, schitterende kleureneffecten te beschrijven. In de discussies bij de Delaunays thuis werden in de discussies pogingen gedaan om de kunsten met elkaar te verenigen, om kleuren in een schilderij om te zetten in woorden in een gedicht en omgekeerd.

De serie Les Fenêtres was een uitdrukking van het gedicht ‘Les Fenêtres’ van Guillaume Apollinaire: Het kleurgebruik van schilders was besmet door een beschrijvende of literaire bedoeling of door het clair-obscur; het was niet uniek, was geen universele taal. “Ik denk dat mijn schilderij Les Fenêtres markeert, wat Apollinaire de zuivere schilderkunst noemde”, zoals hij zelf steeds heeft gezocht naar de zuivere dichtkunst.

Eind 1912 schreef Robert Delaunay een brief aan het tijdschrift Gil Blas, waarin hij aangaf zich niet meer tot de kubisten te rekenen. Mede onder invloed van het futurisme wilde hij niet langer aan de statische vormen van het kubisme voldoen, zijn vormen werden dynamischer, zijn werk werd abstracter. Hij hield zich vooral bezig met de kleur, met de kleurtheorieën van Chevreul, en beïnvloedde hierin ook de Der Blaue Reiter groep. Delaunay zou met leden van Der Blaue Reiter-groep als Wassily Kandinsky, August Macke en Franz Marc een uitgebreide correspondentie onderhouden. Dat gold overigens ook voor andere kunstenaars die tot de aanhang van die groep gerekend worden, zoals Paul Klee en Hans Arp.

De Eerste Wereldoorlog brak uit toen Robert Delaunay met zijn gezin op vakantie was in Baskenland PT. Het zou tot 1921 duren eer de Delaunays weer teruggingen naar Parijs FR. Ze bleven in de tussentijd in Spanje (Vila da Condo) en in Portugal (Valença do Minho). Het werk van Delaunay veranderde in die periode; het felle Spaanse licht maakte dat hij zich nog meer op de kleuren stortte. De thema’s waren duidelijk minder abstract, meer figuratief.

Met de Russische Revolutie droogde echter de financiële bron uit Rusland op. Ze verhuisden naar Madrid ES, waar Robert Delaunay in 1918 Serge Diaghilev ontmoette. Dit resulteerde in samenwerking met het Russisch Ballet gedurende enige tijd, en een decorontwerp voor een aantal balletten door Delaunay. In Spanje en Portugal raakte  Robert Delanuay ook bevriend met Leonide Massine, Diego Rivera en Igor Stravinsky. Sonia had veel succes met haar ontwerpen voor de modewereld; aan het einde van de jaren twintig had zij zelfs tientallen medewerkers in dienst. De crisistijd na de beurskrach van 1929 zou daar een eind aan maken.

Terug in Parijs FR organiseerde de Galerie Paul Guillaume in 1922 een tentoonstelling van zijn werk. Robert Delaunay startte in dat jaar ook met zijn tweede Eiffeltoren serie. In 1925 werd hem de opdracht gegund om fresco’s te verzorgen voor het Palais de l’Ambassade de France op de Exposition internationale des arts décoratifs in Parijs FR. Hij voerde deze opdracht samen met Fernand Léger uit.

In de jaren dertig voegden de Delaunays zich bij de groep ‘Abstraction-Création’ die zich bezig hield met de non-figuratieve kunst, een groep rond Theo van Doesburg, Auguste Herbin en Jean Hélion. Dit was het tijdperk van de ‘eeuwigdurende ritmes’; een terugkeer naar het abstracte, maar ook een experimenteren met andere materialen, onder meer om reliëf in de werken aan te kunnen brengen.

In 1937 kreeg Robert Delaunay de opdracht om twee paviljoens op de wereldtentoonstelling in Parijs FR van wandschilderingen te voorzien: Palais des Chemins de Fer en Palais de l’Air. Hiervoor maakte hij onder meer het werk ‘Propeller en ritme’. Sonia Delaunay, Albert Gleizes, Jacques Villon en Georges Valmier werkten mee aan de wandschilderingen die in totaal 25 m2 besloegen. In 1938 werd deze opdracht gevolgd door een opdracht voor het opsieren van de hal voor het beeldhouwwerk op de Salon des Tuileries.

In 1937 en 1938 kocht de verzamelaar Solomon Guggenheim een aantal van Delaunays werken, waardoor Delaunay een huis in Gambais FR kon kopen. Daar trokken de Delaunays zich terug. In oktober 1941 stortte Delaunay in en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd geopereerd in Montpellier FR, maar stierf op 56-jarige leeftijd aan kanker. Hij werd aanvankelijk in Montpellier FR begraven, en is na de Tweede Wereldoorlog herbegraven in Gambais FR. Zijn echtgenote zou hem nog tot 1979 overleven.


Robert-Delaunay-Eiffel-Tower-Hirschhorn-Museum

Robert Delaunay, La Tour Eiffel, 1924-1926, Olieverf op doek, 160.6 x 120.0 cm, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C. 


Beschrijving werk:

Nog uitwerken.


Robert Delaunay, Titel onbekend

Robert Delaunay, Titel onbekend.


Robert DelaunayNaam: Robert Victor Félix Delaunay.
Geboren: 12.04.1885, Parijs FR.
Overleden: 25.10.1941, Montpellier FR.
Nationaliteit: Franse.
Woon / werkplaatsen:

 • 1885 – 1907, Parijs FR.
 • 1907 – 1908, Dienstplicht FR.
 • 1908 – 1914, Parijs FR.
 • 1914 – ????, Baskenland/Portugal PT.
 • ???? – 1921, Madrid ES.
 • 1921 – 1941, Parijs FR.
 • 1941 – 1941, Montpellier FR.

Kunstopleiding:

 • Decorschilder bij Eugène Ronsin in Belleville FR.

Toelagen:
Residenties:
Studiereizen:
Functies kunstwereld:
Onderscheidingen:
Actieve periode:


Vertegenwoordiging:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Emedia:


Robert Delaunay, Rhythm Color

Robert Delaunay, Rhythm Color.


Kunstvormen: Schilderijen.
Kunststromingen:

 • Impressionisme.
 • Kubisme | FR | 1905 – 1920 | Schilderijen, Sculpturen.
 • Orphisme | FR | 1910 – 1913 | Schilderijen.

Technieken:
Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – ????, ….

Bekende werken:
Projecten / opdrachten:

 • 1937, Wandschilderingen twee paviljoens op de wereldtentoonstelling in Parijs FR.
 • 1938, Opsieren van de hal voor het beeldhouwwerk op de Salon des Tuileries. Parijs FR.

Kunstgroepen:

Kunstrelaties:

 • Hans Arp | DE 1886 – 1966 CH | Sculpturen, Schilderijen, Gedichten | Abstract Figurisme.
 • Theo van Doesburg | NL 1883 – 1931 NL | Schilderijen, Architect, Beglazing | Neoplasticisme, Concretisme.
 • Wassily Kandinsky | RU 1866 – 1944 FR | Schilderijen, Grafiek | Abstract Expressionisme.
 • Paul Klee | CH 1879 – 1940 CH | Schilderijen | Abstract Figurisme, Kubisme, Concretisme.
 • František Kupka | CZ 1871 – 1957 FR | Schilderijen | Orphisme.
 • Fernand Léger | FR 1881 – 1955 FR | Schilderijen, Sculpturen, Keramiek | Kubisme.
 • Franz Marc |  DE 1880 – 1916 FR| Schilderijen | Abstract Expressionisme.
 • Pablo Picasso | SP 1881 – FR 1973 | Schilderijen, Sculpturen, Keramiek | Kubisme etc.
 • Henri Le Fauconnier.
 • Albert Gleizes.
 • Auguste Herbin.
 • Jean Hélio.
 • August Macke.
 • Henri Rousseau.
 • Georges Valmier.
 • Jacques Villon.

Leerling van en/of invloed van:
Leraar van en/of invloed op:


Museumcollecties:

 • Guggenheim museum, New York US en Venetië IT.
 • Museum of Modern Art (MOMA), New York City US.
 • Fine Arts Museums, San Francisco US.
 • Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid ES.
 • Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAM) | Parijs FR.
 • Peggy Guggenheim Collection, Venetië IT, Moderne kunst.
 • Hamburger Kunsthalle, Hamburg DE.

Overheidscollecties:
Private collecties:
Galerie collecties:


Exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 2003, Donation Sonia et Charles Delaunay, Centre Georges Pompidou, Parijs FR.
 • 1999, Centre Georges Pompidou, Parijs FR, Robert Delaunay, 1906-1914. DE, l’impressionnisme à l’abstraction.
 • 1998, Guggenheim Museum, New York US.
 • 1997, Deutsche Guggenheim Berlijn DE, Pariser Visionen: Rober Delaunays Serien.
 • 1985, Haus der Kunst, München, Delaunay und Deutschland.
 • Galerie Barbazanges, Parijs FR.

Eigen publicaties:
Catalogi:
Boeken:
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / films:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie websites en publicaties.
Copyright: Rechthebbende (nog) niet gevonden.
Privacy: N.v.t.
Bijgewerkt: 18042013/21072014/31052016/05072018.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.