Introductie:

Steven Aalders is een Nederlandse schilder. Hij kreeg zijn opleiding vooral aan de Rietveld Academie in Amsterdam NL en de Ateliers ´63 in Haarlem NL. Hij heeft zijn atelier in Amsterdam NL had ondermeer exposities in het Stedelijk Museum Amsterdam, Schunck* Heerlen en Museum Kurhaus in het Duitse Kleef. Hij kreeg in 1986 de Koninklijke onderscheiding in Fine Arts. Zijn belangrijkste werken worden gerekend tot het Concretisme.


Steven Aalders, 2012, Serie 'Speciaal'

Steven Aalders, 2012, Serie ‘Spectrum’,  Serie schilderijen met het spectrum als onderwerp. Het is een serie van een zes panelen waarvan ieder panel is geschilderd in één van zes kleuren an het  spectrum en ten dienste staat als achtergrond voor de spectrale reeks van 12 kleuren. Deze kleuren in relatie tot de achtergrond veranderen de perceptie overeenkomstig de principes van interactie tussen de kleuren.


Biografie:

Steven Aalders, geboren in 1959 in Middelburg NL, woont en werkt in Amsterdam NL. Hij studeerde in Londen GB bij Croydon College of Art en bij Ateliers 63 in Haarlem NL.
In 2002 had Aalders een solotentoonstelling in het S.M.A.K. Gent BE. Een catalogus met teksten van Jan Hoet  en Pietje Tegenbosch werd op het zelfde moment gepubliceerd.
In 2010 de tentoonstelling ‘Kardinale punten’ in het Gemeentemuseum Den Haag NL geopend, bij welke gelegenheid een catalogus uitgegeven met een overzicht van 15 jaar werk, met teksten van Benno Tempel, Rudi Fuchs, Thomas Lange en Steven Aalders zelf. In 2011 had hij een tentoonstelling in De Ketelfabriek getiteld ‘Voor Philip Guston’.


During Aalders’ four-month stay in 2017  in the famous studio house of the founder of De Stijl movement, he explored the concept of the Golden Section in relation to the primary colours. As an homage to Theo van Doesburg, the artist will place a white painted cube central in the gallery.  Three new series of paintings will be shown. In one of the series, the surface of the paintings is gradually divided into multiple planes following the Golden Section ratio in different shades of grey. These are acquired by mixing only the three primary colours, red, yellow and blue and white to a neutral grey, without using any black. Another series shows the primary colours, red, yellow or blue, each in relation to a mid-tone grey. These series are related to Van Doesburg’s colour theory in which he proclaims that the colour grey gives a platform for bright colour planes. The third series shows two squares interpenetrate each other, dividing three primary-colour planes in different shades, from bright to dark and greyish tones.


Beschrijving werk:

Sreven Aalders is een kunstenaar die ook over kunst schrijft. Door het onderzoek naar de kunstgeschiedenis dat hij verricht en zijn eigen beeldonderzoek, ontstaat een weloverwogen beeldtaal. Geïnspireerd door het modernisme van Judd en Piet Mondriaan, ziet Steven Aalders de grenzen die deze grote modernisten hebben gevonden en doorbroken. Voor Steven Aalders is dit stof om op door te gaan. Het schilderen zelf is een proces van opbouwen in vele lagen olieverf, totdat langzamerhand het beoogde licht en ruimte in het schilderij ontstaat.

Uit de werken van Steven Aalders blijkt een enorme hang naar schoonheid, ook in de zin van zuiverheid. Die duidelijke, eenvoudige harmonie die uit zijn abstracte composities blijkt, is voor Aalders een alternatief voor geweld en lelijkheid in onze maatschappij. Niet alleen geïnspireerd door de kunstgeschiedenis, maar ook door de natuur, poëzie of muziek, komt Aalders tot zijn eigen composities. Zijn scheppingen zijn bedoeld om onderliggende wetten in de natuur prijs te geven en iets te zeggen over het ‘geheim van het leven’. 

Steven Aalders is bekend om zijn zorgvuldig geschilderde geometrisch olieverfschilderijen. Hij  roept de hedendaagse abstractie op, terug te keren naar de oorsprong van het Concretisme. Zijn werk is een poging om de essentie te belichamen, om het licht en de ruimte te creëren door middel van verf. Modernistische seriële principes, zoals herhaling en eentonigheid zijn beide aangesloten op oudere tradities in de Westerse kunst- en Oost-abstracte kunst. De multigelaagde olieverf schilderijen vragen om een geconcentreerde blik van de toeschouwer.


Steven Aalders, Ultima Thule IV

Steven Aalders, Ultima Thule IV, 2004, olie op linnen, 80 x 80 cm, Collectie Houthoff Buruma.


Naam: Steven Aalders.
Geboren: Middelburg NL, 1959.
Nationaliteit: Nederlandse.
Woon / werkplaatsen:

 • 1959 – ????, Middelburg NL.
 • ???? – ????, Londen GB.
 • 1986 – 1986, Barcelona ES.
 • ???? – Heden, Amsterdam NL.

Kunstopleiding:

 • 1979 – 1982, Rietveld Academie, Amsterdam NL.
 • 1982 – 1983, Croydon College, Londen NL.
 • 1983 – 1985, Ateliers ´63, Haarlem NL.

Toelagen:
Residenties:

 • 2017, Van Doesburghuis in Meudon bij Parijs FR.
 • Josef Albers Foundation, Bethany, Connecticut US.

Studiereizen:
Functies kunstwereld:
Onderscheidingen:

 • 1986, Koninklijke onderscheiding in Fine Arts.

Actieve periode:


Vertegenwoordiging: –
Contactpersoon: Steven Aalders.
Adres: Derde Kostverlorenstraat 4, 1054 TN Amsterdam NL.
Telefoon: +(31)0
Email: stevenaalders@xs4all.nl.
Website: www.stevenaalders.nl.
Emedia:

Steven Aalders, Celestial Chart (Silver), 2008

Steven Aalders, Celestial Chart (Silver), 2008, olie op doek, 124 x 124 cm.


Kunstvormen: Schilderijen.
Kunstperioden: Hedendaags.
Kunststromingen:

Kunstfasen:

 • ???? – ????, Studieperiode.
 • ???? – Heden, Concretisme.

Technieken:
Bekende werken:
Projecten / opdrachten:
Kunstgroepen:
Kunstrelaties:

 • Ton van Os | NL 1942 NL | Schilderijen | Hedendaags | Abstract Colorisme.

Invloed van:
Invloed op:


Museumcollecties:

Overheidscollecties:
Private collecties:

Galerie collecties:

 • Slewe Gallery | Amsterdam NL.

Museumexposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

Galerie exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 04.11.2017 – 16.12.2017: Slewe Gallery, Amsterdam NL, Steven Aalders ‘In Search of Red, Yellow and Blue’ (S).
 • 2016: Slewe  Gallery, Amsterdam NL, ‘Works on Paper’, Callum Innes & Dan Walsh & Ian Davenport & Paul Drissen &  Steven Aalders.
 • 2014: Slewe Gallery, Amsterdam NL, Steven Aalders, Acts & Places (S).
 • 2012: Slewe Gallery, Amsterdam NL, Steven Aalders, ‘Spectrum’ (S).
 • 2010, Effearte Milano IT, ‘Spring’.
 • 2009, Slewe Galerie, Amsterdam NL, ‘Celestial Chart’ .
 • 2007, Slewe Galerie, Amsterdam NL, ‘Orientation’ .
 • 2006, Sleeper Gallery, Edinburgh GB, ‘Cardinal Points’.
 • 2006, Galleria del Tasso, Bergamo IT, ‘Ultima Thule’ .
 • 2004, Slewe Galerie, Amsterdam NL, ’12 Months’.
 • 2001, Slewe Galerie, Amsterdam NL.
 • 1998, Slewe Galerie, Amsterdam NL.
 • 1995, Slewe Galerie, Amsterdam NL.
 • 1992, Reuten Galerie, Amsterdam NL.
 • 1988, Galerie Jurka, Amsterdam NL.
 • 1988, Casa de Caritat, Barcelona SE.
 • 1987, Galerie Jurka, Amsterdam NL.

Overige exposities: (Solo / Duo / Groep / ?)

 • 2011, Ketelfabriek, Schiedam NL ‘Voor Philip Guston’.
 • 2001, CCNOA, Brussel BE.

Eigen publicaties:
Catalogi:

 • 2011, Ton van Os, Steven Aalders en Ton van Os: ‘For Philip Guston’.
 • 2002, Catalogus, S.M.A.K. Gent BE.
 • 2010, Steven Aalders.’Kardinale punten’, Gemeentemuseum, Den Haag NL, Slewe Galerie, Amsterdam.
 • 2011, Steven Aalders en Ton van Os: ‘For Philip Guston’..

Boeken:
Artikelen:
Radio / televisie:
Video / film:
Websites:


Eigen citaten:


Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Emailcontact: stevenaalders@xs4all.nl Beste Steven,
Copyright: Kunstenaar 11.05.2012.
Bijgewerkt: 04062013/16052014/01082014/10022016/27102017.


Vaak worden alleen de belangrijkste collecties, exposities, publicaties e.d. weergegeven.