Omschrijving Stichting Liga Nieuw Beelden:

De oorspronkelijke Liga Nieuw Beelden bestond uit een kleine groep architecten en veel vrije, beeldende kunstenaars die (net als de VbMK) ook met architecten wilden werken. Het waren de leden van de Nederlandse Experimentele Groep (CoBrA), Vrij Beelden en Groep 54 (Creatie) en andere, vooral abstract werkende kunstenaars. Zij toonden in 1955 in het Stedelijk Museum Amsterdam hun werken op de tentoonstelling Liga Nieuw Beelden.

Zij hadden een manifest opgesteld, ondertekend door de kunstenaars Wim Crouwel (1928), Ger Gerrits (1893-1965), Hans Ittmann (1914-1972), Wim Kersten (1908-1974), Juul
Neumann (1919-1997), Harry van Kruiningen (1906-1996), Joseph Ongenae (1921-1993) en Andre Volten (1925-2002), waarbij de architect-beeldhouwer Charles Karsten (1904-1979) als motor fungeerde.

De architecten waren ‘moderne architecten’, waarvan velen het Nieuwe Bouwen een warm hart toedroegen: Jaap Bakema (1914-1981), Mart Stam, Ben Merkelbach (1901-1961), Gerrit Rietveld (1888-1964), Hein Salomonson (1910- 1994), Dick van Woerkom, Enrico (1925) en Luzia Hartsuyker (1926), Frans van Gool (1922) en Aldo van Eyck (1918-1999). In het begin telde de Liga 50 leden en op haar hoogtepunt was zij met 361 leden, vijfmaal zo groot als de VbMK (Vereniging van beoefenaars der Monumentale Kunsten (1952-1968) was een Nederlands kunstenaarscollectief nl.wikipedia.org/wiki/VbMK).

Met een citaat van Walter Gropius werd de doelstelling ‘De vernieuwde eenheid tussen kunst en leven’ geïllustreerd. Naast het Bauhaus was ook De Stijl van invloed op de theorie en het werk van de kunstenaars.

Met tentoonstellingen en discussies tussen stedenbouwers, architecten, beeldhouwers, schilders, ontwerpers, wetenschappelijke en maatschappelijke werkers werd gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving. In hun manifest schreven ze dat ze hadden gesignaleerd, dat onder “de hegemonie van het technische, het mechanische en bij de dictatuur van het getal…” een “gemis aan menselijkheid, een gemis aan schoonheid, aan creativiteit van het hart” was ontstaan. Van belang werd kleur in de architectuur gezien.

De experimenten van De Stijl en de ‘ruimtebeeldingen’ met kleur van Bart van der Leck in de Amsterdamse Ketjen-fabriek (arch. Ben Merkelbach) werden hoog gewaardeerd.

In 1958 organiseerde het  Stedelijk Museum Amsterdam de tentoonstelling Kleur met kunstenaars van de Liga: Armando (1929), Kho Liang Ie (1927-1975), Herman van der Heide (1917), Kees Keus (1905-1987) en Wim Strijbosch (1928-1968). Met Stam hadden ze in stands, experimenten met kleuren aangebracht die de ruimtewerking versterkten en accentueerden of juist verzwakten.  Ze streefden naar het scheppen van ‘ruimtebeeldingen: een binding tussen het vlak en de omringende ruimte’.

De Liga tentoonstelling Verbondenheid der Kunsten (1959) in het Stedelijk Museum Amsterdam bracht de discussie over integratie- of synthese-idealen nog eens onder de aandacht. De theoretische en kritische discussie werd in Forum (1959) breed uitgemeten met als voorbeelden Van der Lecks ‘ruimtebeelding’ in de Rijksluchtvaartschool in Eelde en het muurreliëf van Henry Moore (1898-1986) aan het Rotterdamse Bouwcentrum.

Bij de Liga stond de integratie van de abstracte schilderkunst en de architectuur voorop. Ze werd opgericht als een werkgemeenschap van diverse kunstdisciplines. Dit samengaan van de diverse disciplines, en vooral de integratie van architectuur en beeldende kunst, was ook het oude ideaal van de ‘Stijl’-groep. Maar moest de kunstenaar door het maken van wandschilderingen zijn maatschappelijke functie voorop stellen of vooral zijn individuele zelfstandigheid handhaven?

De Liga werd in 1960 omgezet in de Stichting Liga Nieuw Beelden.

In 1962 verschoof de aandacht van het gebouw naar de stedelijke ruimte. Op haar hoogtepunt had de groep 361 leden.

De Stichting Liga Nieuw Beelden werd in 1969 ontbonden.


Naam kunstgroep: Stichting Liga Nieuw Beelden.
Kunststromingen: Abstract.
Kunstvormen: Schilderijen, Architectuur, ruimtelijke omgeving.


Oorsprong: Nederland.
Ontstaan: 1955.
Bloeiperiode:
Beëindigd: 1969.


Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Email:
Websites:
Emedia:


Manifest:
Eigen publicaties:
Boeken:
Artikelen: http://www.wimstrijbosch.nl/……../LigaNieuwBeelden.pdf
Websites:


Initiators:

 • Charles Karsten, Architect.

Deelnemers:

 • Armando | NL 1929 – 2018 NL | Schilderijen, Sculpturen, etc. | Abstract Expressionisme.
 • Hans Ittmann, www.hansittmann.nl.
 • Kees Keus.
 • Wim Strijbosch.
 • Wim Kersten.
 • Wim Crouwel.
 • Josef Ongenae.
 • André Volten.
 • Gerrit Rietveld | NL 1888 – 1964 NL | Meubels, Architectuur | Neoplasticisme
 • Frans van Gool, Architect.
 • Aldo van Eyck, Architect.

Exposities:

 • 1955, Stedelijk Museum, Amsterdam NL, LIGA Nieuw Beelden.
 • 1958, ‘Kleur’, met onder anderen Armando, Kees Keus en Wim Strijbosch.
 • 1959, ‘Verbondenheid der Kunsten’.
 • 1962, ‘Stedelijke ruimte’.

Nieuwsberichten:


Bronnen: Zie publicaties en websites.
Bijgewerkt: 19112014/03072016/24062017/02072018.


Reacties

Stichting Liga Nieuw Beelden | NL | 1955 – 1969 | Schilderijen, Architectuur | Modern | Abstract Divers — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *