Omschrijving Suprematisme (Synoniem of inbegrepen:)

Suprematisme is gegrondvest door de Oekraïense kunstschilder Kasimir Malevich, die de beweging in 1913 oprichtte. Het Suprematisme kan worden gezien als tegengesteld aan het Constructivisme. Waar Constructivisten zien dat het gehele leven door de techniek beheerst wordt, geloven de Suprematisten dat het gevoel de techniek in het leven roept. Kunst was voor Kasimir Malevich verbonden met het spirituele. Volgens zijn opvatting diende de kunst geen politieke, utilitaire of sociale doelstellingen of pretenties te hebben. Kunst behoorde autonoom te zijn. Deze opvatting scheidde hem van de Constructivisten.

Binnen een volkomen abstracte kunst stond Kasimir Malevich de suprematie van geometrische vormen voor zoals vierkant, cirkel en rechthoek en zuivere kleuren, wit en zwart. De weergave van zowel voorwerpen als ideeën werd volkomen afgewezen.

Het Suprematisme van Kasimir Malevich is voor een belangrijk deel gebaseerd op het werk van de Russische wiskundige Lobatsjevski. Vanuit deze denkbeelden is elk schilderij een bevroren beeld van een eeuwige beweging door een ideaalruimte van dimensies, geen omhoog, geen omlaag, geen rechts en geen links.

Kasimir Malevich schreef een kunsttheorie die de grondslag vormde van een deel van zijn oeuvre en die hij het Suprematisme noemde (van Suprematie, oftewel ‘oppermacht’). Zijn eerste suprematistische schilderij dateert uit 1913 (Zwart vierkant op witte ondergrond). “Het vierkante vlak geeft het begin aan van het Suprematisme, van een nieuw kleurrijk realisme als een soort van abstract scheppen”, zei Kasimir Malevich. Dit werk is het icoon voor het Suprematisme, werd op de eerste tentoonstelling ook in de gouden hoek gehangen, de plek waar in Russische huizen de iconen te vinden zijn.

In 1917 was het Suprematisme erg in trek bij andere kunstenaars. Zij gebruikten het ook voor toegepaste kunst. De kunstenaars verenigden zich in het begin van de jaren twintig in een aantal Unovis-groepen.

De Oktoberrevolutie in Rusland van 1917 werd door veel kunstenaars gesteund. Het nieuwe regime was aanvankelijk gecharmeerd door abstracte en experimentele kunst. Tijdelijk had de abstracte kunst een bijzondere waarde voor de Sovjet-regering. Er was zelfs subsidie voor. Maar vanaf 1924, wanneer het Stalinisme opkomt, begint de Sovjetstaat de artistieke vrijheid sterk in te perken.

De Russische beweging had veel invloed op Wassily Kandinsky. In Europa werd het een bron van inspiratie voor De Stijl, het Europese Constructivisme en Bauhaus. Wat betreft het streven de kunst terug te brengen tot zijn essentie loopt de beweging vooruit op Minimal Art.

De schilderijen vertonen grote contrasten zoals: | rond – hoekig | geometrisch – organisch | open – gesloten | symmetrisch – asymmetrisch | regelmatig kleurgebruik – onregelmatig kleurgebruik | enkelvoudig kleurgebruik – samengesteld kleurgebruik.

Aan het einde van de jaren twintig was de bloeiperiode van het Suprematisme voorbij. Sommigen sloten zich aan bij de Constructivisten.


.Kasimir Malevitch, 1915, Olie op doek, Stedelijk Museum Amsterdam


Naam kunststroming: Suprematisme.
Synoniem of inbegrepen:
Onderdeel van : Non Figuratieve Geometrie.
Kunstvormen: Schilderijen.
Kenmerken: Grote contrasten.
Technieken:


Oorsprong: Oekraïne / Rusland.
Ontstaan: Ca. 1913.
Bloeiperiode: Ca. 1917 – 1930.
Beëindigd: 1930.


Bekende werken: 
Kunstgroepen:

 • Unovis | Rusland | 1919 – 1930 | Suprematisme.

Collecties: 


Publicaties:
Websites:
Emedia:


Initiators:

 • Kasimir Malevitch | UA 1878 – 1935 RU | Schilderijen | Kubisme, Constructivisme, Suprematisme.

Kunstenaars:

 • Ksenia Boguslavskaya.
 • Nina Genke-Meller.
 • Ivan Kljoe.
 • El Lissitzky | RU 1890 – 1941 RU | Schilderijen, Grafiek, Fotografie | Kubisme, Futurisme, Suprematisme
 • Ljoebov Popova, (1889-1924).
 • Ivan Puni.
 • Alexander Rodchenko | RU 1891 – 1956 RU | Sculpturen, Schilderijen, Grafiek, Foto’s | Constructivisme, Suprematisme.
 • Olga Rozanova.
 • Nadezhda Udaltsova.

Exposities:


Nieuwsberichten:


Bronnen: nl.wikipedia.org.
Bijgewerkt: 15102014/29052016/30012017/13072018.