Paul Borsboom in de 'Wolk' van Museum de FundatieWebredacteur

Reeds lang ben ik ‘liefhebber’ van Abstracte Kunst en constateerde dat er geen goede website beschikbaar was met samenhangende informatie over ‘Abstracte Kunst’. Omdat ik een steeds groeiende behoefte kreeg aanachtergrondinformatie, ben ik zelf maar een website gaan bouwen. In december 2011 ben ik daarmee begonnen. Het is een zeer uitgebreide website geworden die dagelijks wordt uitgebreid. De website is breed gericht op Abstracte Kunst in al zijn kunstvormen van verleden en heden.

Naam: Paul Borsboom (webredacteur).
Adres: Almweg 1, 4284 VG Rijswijk Nbr NL.
Email: abstract@paulborsboom.nl.
Website: www.paulborsboom.nl of www.abstracte-kunst.org.
Emedia: www.linkedin.com.
Bijgewerkt: 29.09.2016.


Het project ‘Moderne & Hedendaagse Abstracte Kunst’

De website ’Moderne- & Hedendaagse Abstracte Kunst’ heeft niet de intentie om volledig of wetenschappelijk te zijn; de website heeft de bedoeling om de Abstracte Kunst zodanig te beschrijven dat deze kunstvorm gewaardeerd en begrepen kan worden door een zo breed mogelijk publiek. De website zal zo goed mogelijk de geschiedenis, ontwikkeling en huidige situatie van de Abstracte Kunst beschrijven. Steeds verwijzingen opgenomen naar websites, boeken en tijdschriften voor meer specifieke informatie. Daarnaast is de site voorzien van een  nieuwspagina over exposities en kunstenaars, compleet met gratis abonnement op de wekelijkse Nieuwsbrief.

Voor alle duidelijkheid; de website heeft geen commerciële bedoelingen. Zo worden geen kunstwerken te koop aangeboden, zijn en blijven vermelding van kunstenaars, musea, galeries, tijdschriften, boeken, exposities, etc. gratis.

Deze website is niet zomaar een project. Ik verwacht nog een aantal jaren nodig te hebben om de website zover te hebben dat alleen nog actuele zaken hoeven te worden toegevoegd. Uiteindelijk is het de bedoeling de website uit te bouwen tot een digitaal centrum / platform voor het Moderne- en Hedendaagse Abstracte kunst in het Nederlands taalgebied.


www.paulborsboom.nl opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek

Afzender webarchivering@kb.nl, Ontvanger abstract@paulborsboom.nl, Datum 08-02-2016 (referentie: 28606469).

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.paulborsboom.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 9 maart 2016. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand zullen we daarbij negeren.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 9 maart 2016 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, Lucinda Jones, Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot Peter de Bode, Webarchivering KB, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag, webarchivering@kb.nl
Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
www.kb.nl/organisatie/………/webarchivering. http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix.Reacties

Webredacteur — 2 reacties

 1. Beste Frans,
  Aan de rechterzijde van iedere webpagina heb ik de mogelijkheid om bij voorbeeld een kunstenaar in het zonnetje te zetten. Ik stel je graag in de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. In een blokje komt dan een zeer korte inleiding en een afbeelding van een werk te staan. Via een klik op de tekst of afbeelding (Link) komt een pagina met uitgebreidere tekst en foto’s naar voren. Het is de bedoeling dat je een interessante tekst over jezelf en de getoonde (recent) werken aanlevert. Een en ander via email (abstract@paulborsboom.nl). Ook wordt je website aangegeven.
  Aan een en ander zijn geen kosten verbonden. De vermelding in de zijkolom blijft ten minste één maand staan.
  Paul Borsboom.

 2. Goede morgen,
  Meestal lees ik (graag) de komende exposities. Omdat ik wat op leeftijd raak en de exposities wat uitblijven vraag ik om een gunst. Ik ben dagelijks in mijn atelier aan het werk. Met enthousiasme zou ik nu en dan wat werk willen laten zien. Bestaat de mogelijkheid eenmalig of nu en dan bij u wat werk laten zien?
  Bij voorbaat alvast dank en groetend,
  Frans Borgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *